Romské děti na Slovensku nemají rovný přístup ke vzdělání

  Článek

Diskriminace publikován 15.11.2007

Nový výzkum Amnesty International (AI) ukazuje, že romské děti na Slovensku čelí mnoha bariérám, které jim brání v dosažení plnohodnotného vzdělání.

Romské děti žijící na Slovensku nemohou plně využívat své právo na vzdělání. Velký počet z nich je v nepřiměřeném množství umisťován do speciálních škol pro děti se zdravotním postižením nebo jsou segregovány v běžných školách a třídách, které však navštěvují pouze Romové.

"Bez ohledu na své individuální schopnosti dostávají mnohé romské děti ve speciálních školách a segregovaných třídách jen druhořadé vzdělání. Vláda jim není schopna zajistit dostatečné vzdělání, což negativně ovlivňuje jejich budoucí šance uplatnit se v zaměstnání. To vše podporuje koloběh marginalizace a chudoby Romů," říká Nicola Duckworthová, ředitelka programu AI pro Evropu a střední Asii.

Ve speciálních školách se děti učí podle omezených osnov a nemají prakticky žádnou možnost vrátit se zpět do běžných základních škol či pokračovat v dalších vzdělávacích stupních. Podle AI je nepřiměřeně vysoký počet romských žáků v těchto školách dán způsobem hodnocení, na jehož základě jsou děti umisťovány do tohoto zařízení. Ten je možné označit za diskriminační, protože nebere v úvahu kulturní a jazyková specifika Romů. Romské děti často vůbec neovládají slovenštinu, avšak testy v romštině nejsou k dispozici. Vyhodnocení školní inspekce ukázalo, že až polovina romských žáků byla do speciálních škol nebo tříd umístěna bezdůvodně.

Další problém představuje existence velkého počtu škol a tříd, které navštěvují výhradně Romové. V některých oblastech východního Slovenska je segregováno 100 procent škol.

Slovenská vláda odmítá, že by její politika byla segregační. Neschopnost úřadů zajistit právo romských dětí na vzdělání má však negativní dopad na celou škálu dalších lidských práv včetně práva na odpovídající bydlení. Zhruba třetina romské populace na Slovensku žije v osadách umístěných mimo města a vesnice. V těchto lokalitách někdy není dostupná tekoucí voda či elektrický proud.

"Aspirace romských dětí se neliší od cílů většinové populace na Slovensku. Vláda proto musí přijmout svou zodpovědnost a naplnit jejich právo na vzdělání. Segregované a zaostalé romské osady se musejí stát minulostí," vyzvala Nicola Duckworthová.

Je třeba přivítat alespoň ta zvláštní opatření, která slovenská vláda dosud přijala. Patří mezi ně přípravné ročníky, zřízení pozice asistenta učitele a školení učitelů pracujících s romskými dětmi. Tato opatření však nejsou systémově zaváděna a mnohde bohužel k jejich realizaci ani nedošlo.

Odstranění bariér bránících rovnému přístupu ke vzdělání je dlouhodobým procesem. K jeho úspěšnému naplnění přispěje také zařazení romského jazyka, kultury a historie do vzdělávacího systému.

Zůstaňme v kontaktu

Odebírejte novinky a petice e-mailem.Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zásad o ochraně a zpracování osobních údajů AI ČR