Návštěvy českých politiků v Číně - diskuse s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem

  Článek

Svoboda slova a vězni svědomí publikován 16.10.2007

Čeští političtí zástupci při jednání s čínskou stranou často zapomínají na oblast lidských práv. Pozornost v poslední době vzbudily zejména výroky předsedy ČSSD Jiřího Paroubka, kterými komentoval svou návštěvu této asijské země. Níže najdete komunikaci tohoto politika s Amnesty International ČR.

Dopis Amnesty International ČR ze dne 25. září 2007

Vážený pane Paroubku,rádi bychom v tomto otevřeném dopise jménem Amnesty International vyjádřili znepokojení nad zprávami týkajícími se Vaší nedávné návštěvy Čínské lidové republiky.Komunikace s představiteli země, která je známa hrubým porušováním lidských práv, může napomáhat pozitivním změnám. Ovšem za předpokladu, že se nemlčí o tisících nespravedlivě vězněných a pronásledovaných lidí. Příklady z mnoha zemí ukazují, že modernizace země může podporovat rozvoj občanských práv a svobod. O Číně je však známo, že ekonomický rozvoj ruku v ruce se zlepšováním stavu lidských práv nejde.Očekávání, že se stav lidských práv zlepší s přidělením pořadatelství letních olympijskýchher, zůstávají rovněž nenaplněna. To dokazují případy vězněných obránců lidských právnebo novinářů, např. Čen Guangčenga, Ši Taa, Huang Jinqia nebo mnoha cenzurouzlikvidovaných médií.Z výroků různých představitelů České republiky z posledních doby se zdá, že při jednání s Čínou jsme ochotni zapomenout na naši vlastní zkušenost s nesvobodou. Podobný dojem může bohužel vzniknout i po Vaší nedávné návštěvě.Ekonomický růst Číny je jistě impozantní, neměl by nás však ohromit natolik, abychompřehlíželi bezpráví. Nevoláme po jednostranné nekonstruktivní kritice, ale po odhodláníukázat, že lidská práva nám nejsou lhostejná. Nejde jen o naše svědomí. Takový postojpřináší výsledky a již několikrát se stalo, že čínské úřady propustily politického vězně právě po diplomatické intervenci představitelů zahraničních států.S hledáním důvodů v kulturní odlišnosti nevystačíme. Čínské úřady ochotu dodržovat lidská práva samy oficiálně deklarují, a že není možné věznit lidi pro jejich názory či přesvědčení, by mělo platit pro lidi na celém světě. Přesto je v Číně zatýkání politických vězňů a vězňů svědomí na denním pořádku.Mlčením obětem bezpráví nepomůžeme a zisky z obchodů, které díky němu uzavřeme, jsou jen krátkodobé.Přivítáme Vaše stanovisko k tomuto problému, o němž jak se domníváme, by měla být vedena podrobná veřejná debata.S pozdravemZdeněk Rudolský, ředitel AI ČRFilip Karel, kampaňový koordinátor AI ČR

Dopis předsedy ČSSD Jiřího Paroubka ze dne 11. října 2007

Vážený pane řediteli,je jistě pozoruhodné, že jak sdělovací prostředky, tak i Vy věnují mimořádnou pozornost mé návštěvě v ČLR.Dovolte mi dotaz. Zaslal jste obdobný dopis např. hejtmanům krajů, kteří v tomto roce navštívili Čínu? Anebo ministru Gandalovičovi či ministru Římanovi, kteří rovněž letos navštívili Čínu? To jsou v ČR reprezentanti exekutivy, které já jsem „díky“ skandálnímu postupu policejní složky ÚOOZ, jež zveřejnila čtyři dny před volbami do Poslanecké sněmovny tzv. Kubiceho zprávu a politické korupci uplatněné vůči poslancům Melčákovi a Pohankovi, vzdálen. A propos, jak Vaše bdělá organizace komentuje tyto „perly“ české demokracie. Dodávám ještě, že po mně přiletěl do Pekingu ještě prezident NKÚ pan Dohnal. Jistě jste mu zaslali také „vytýkací“ dopis. Nevšiml jsem si totiž, že by kritizoval zejména cokoliv. A co ředitel Českého rozhlasu Kasík, pan Šámal z ČT, europoslanec Vlasák. Ti mě vystřídali v hotelu v Pekingu. Nezaznamenal jsem demonstraci těchto pánů za demokracii na náměstí Nebeského klidu. Já jsem naopak mluvil na všech setkáních o potřebě ochrany životního prostředí, o možnosti pomoci Číně s formulací funkčního pracovně-právního zákonodárství. O možnosti českých subjektů pomoci Číně v těchto důležitých oblastech života lidí a jejich práv. Věřím, že každá delegace v Číně bude mít chuť a zájem řešit nějakou z důležitých oblastí života ČLR, jako měla ta moje.S pozdravemJiří Paroubek, v.r. předseda ČSSD

Dopis Amnesty International ČR ze dne 16. října 2007

Vážený pane předsedo,děkujeme za odpověď týkající se Vaší návštěvy v Čínské lidové republice. Rádi bychom uvedli na pravou míru některé Vaše pochybnosti a zodpověděli otázky.Jsme si vědomi toho, že návštěvy Číny jsou poměrně častou záležitostí mnoha našich představitelů. Považujeme však za nevhodné, aby při takových příležitostech mlčeli k porušování lidských práv, a zcela nepřijatelné, aby podobné výhrady svými veřejnými projevy bagatelizovali. Považujeme Vás za čelního představitele české opozice, který svým jednáním a svými veřejnými prohlášeními udává směr, spoluutváří české politické prostředí. To neplatí například o řediteli NKÚ nebo Českého rozhlasu. Rádi bychom Vás však ubezpečili, že se stejnou pozorností jsme se věnovali a budeme se věnovat i tvůrcům vládní politiky a dalším představitelům ve volených funkcích. Tento týden například navštívíme jednání senátního Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu a lidská práva, jehož cesta do Číny je naplánována na konec října. Budeme senátory informovat o situaci v Číně a konkrétních obětech bezpráví. O otázce příštích letních olympijských her v Číně jednáme s Českým olympijským výborem. Dovolte nám upozornit, že Amnesty International hájí výlučně lidská práva a nevyjadřuje se ke konkrétním politickým událostem. Jedním z ústředních bodů našeho zájmu je stav lidských práv v Číně a podle našich nejlepších možností a schopností budeme usilovat o jeho zlepšení.Ke zviditelnění Vaší zahraniční cesty zásadním způsobem přispěla oficiální komunikace zveřejňovaná sekcí PR a marketingu ČSSD. Ta však problém stavu lidských práv zcela opomenula a její vyznění naopak vyvolalo u mnohých dotazy. S potěšením se tedy dozvídáme, že jste s čínskými představiteli diskutoval otázky životního prostředí i lidských práv.Budeme rádi, pokud nám poskytnete bližší informace, například o reakci čínské strany na tato významná témata.S úctouZdeněk Rudolský, ředitelFilip Karel, kampaňový koordinátor

Dopis Jiřího Paroubka ze dne 22. října 2007

Vážení pánové,zajímá mě, jakým způsobem byli kontaktováni představitelé vlády a hejtmani krajů, kteří letos navštívili Čínu, Vaší organizací. Věřím, že to bylo rovněž otevřeným dopisem a věřím, že mi zašlete kopie dopisů těmto činitelům.S pozdravemJiří Paroubek

Dopis Amnesty International ČR ze dne 22. ledna 2008

Vážený pane předsedo,obracím se na Vás v návaznosti na naši korespondenci týkající se Vaší loňské návštěvy Čínské lidové republiky. V této souvislosti jsem znepokojen výroky na adresu české pobočky Amnesty International, které jste měl uvést na tiskové konferenci ČSSD dne 22. ledna 2008. Vaše tvrzení, že Amnesty International ČR nepřistupuje k politickým představitelům nestranně, musím důrazně odmítnout.Rád bych Vás ujistil, že Amnesty International jako organizace hájící lidská práva považuje za svou povinnost apelovat na představitele demokratických států, aby na jednáních neopomíjeli téma lidských práv. Nikdy se při našich výzvách neřídíme stranickou příslušností politických představitelů.Dovoluji si Vás proto opětovně upozornit, že formu Vám adresovaného otevřeného dopisu jsme zvolili především na základě informací Sekce PR a marketingu ČSSD, které mohly u české veřejnosti zanechat dojem, že stav lidských práv v Číně je v pořádku.Komunikace s Vámi představuje jen jeden z řady kroků, které česká pobočka Amnesty International činí s cílem přispět ke zlepšení stavu lidských práv v Číně. V souvislosti s nadcházejícími olympijskými hrami v Pekingu se například setkáváme s představiteli Českého olympijského výboru. O našem jednání jsme informovali média na jaře 2007. V listopadu loňského roku jsme o stavu lidských práv v Číně hovořili na zasedání Výboru pro kulturu, vzdělání a lidská práva Senátu ČR. Setkání předcházelo cestě členů výboru do ČLR a senátory jsme při této příležitosti požádali, aby při svých jednáních s čínskou stranou neopomenuli lidskoprávní problémy této země. Také o této komunikaci jsme informovali média prostřednictvím tiskové zprávy. V závěru bychom Vás chtěli ještě jednou ujistit, že Amnesty International nesleduje žádné politické cíle, je nezávislá na veškerých politických názorech a ideologiích. O tom, doufám, svědčí i fakt, že na jednotlivých tématech, která se týkala například azylové politiky, problému násilí na ženách či mezinárodní kontroly obchodu se zbraněmi, jsme v posledních letech úspěšně spolupracovali také s představiteli Vaší strany a výsledky tohoto jednání jsme zveřejňovali.Věřím, že jsem vyvrátil Vaše pochybnosti do té míry, že v budoucnu nebude Amnesty International čelit obviněním, která považujeme za neodůvodněná.S úctouZdeněk Rudolskýředitel

Otevřený dopis Jiřího Paroubka pro Amnesty International

Vážení představitelé Amnesty International, obracím se na Vás ve věci, která se týká dobré pověsti a především objektivního přístupu Vaší organizace, jejíž zásady v ČR zastupujete. Amnesty International si vytyčila zásadu nestrannosti a objektivnosti, nezávislosti na jakékoli vládě, politické ideologii, ekonomickém zájmu či náboženství jako jednu z hlavních premis své činnosti. Mezinárodní hnutí AI se dle svého oficiálního vyhlášení zaměřuje pouze na nestrannou ochranu lidských práv.Musím však na základě porovnání Vašich aktivit a absenci prohlášení ve vztahu k představitelům vlády a především ODS a naopak o to většímu zájmu vůči ČSSD s lítostí konstatovat, že se těchto zásad nestrannosti nedržíte bez výjimky v České republice.ČSSD považuje lidská práva a hodnoty svobody jedince, právního státu a demokracie vůbec za jedny ze zásadních hodnot svého programu i politických aktivit.Je to dáno i pohnutou historií sociálně demokratických hnutí obecně a ČSSD konkrétně. Byli to právě sociální demokraté, kteří jako první čelili perzekuci totalitárních hnutí počínaje ruským bolševismem, dále fašismem a nacismem a konče nástupem komunismu ve střední a východní Evropě. V této souvislosti připomínám, že ČSSD navázala v tomto smyslu kontinuálně na odkaz své exilové předchůdkyně a plně se s ním v boji proti všem projevům nesvobody ztotožňuje.O to více mne zaráží Váš odlišný přístup v hodnocení stanovisek představitelů ČSSD a ODS ve vztahu k dodržování lidských práv v Čínské lidové republice. Jako příklad mohu uvést Vaše naprosté mlčení k posunu názorů v pojímání problematiky lidských práv v Číně u představitelů vlády Mirka Topolánka při poslední oficiální návštěvě představitelů čínské vlády. Jednalo se konkrétně o společné jednání vicepremiéra české vlády Alexandra Vondry a Chua Ťien-mina, generálního tajemníka čínské vlády, které proběhlo v minulém týdnu a které bylo zaměřeno na vysoký deficit obchodní bilance, ochranu duševního vlastnictví a ochranu spotřebitele. Místopředseda vlády Vondra posléze na tiskové konferenci k otázce lidských práv v Číně uvedl: „Vnímáme to, že Čína patří k zemím, kde se situace zlepšuje, ale samozřejmě to trvá déle, než by si mnozí z nás přáli." Přitom Alexandr Vondra v říjnu minulého roku uvedl na adresu Číny následující: „Svoboda svědomí je základním kamenem svobodné společnosti. Čína se nebude moci postavit po bok skutečně vyspělých zemí, dokud nepřevezme odpovědnost za dodržování základních lidských práv, které jsou ohniskem mezinárodního práva již od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv. Rád bych vyjádřil solidaritu s pronásledovanými členy hnutí Falun Gong v době, kdy přímo úměrně s rostoucím hospodářským vlivem Číny klesá ochota kritizovat systematické porušování lidských práv v této zemi." Nikde jsem nezaznamenal Vaši kritiku tohoto posunu v názorech vlády na dodržování lidských práv v Číně, ani jsem nepostřehl, že byste vicepremiérovi Vondrovi adresovali podobný kritický otevřený dopis, jako tomu bylo v případě podzimní návštěvy představitelů ČSSD v Číně. Dosud mi také dlužíte odpověď na moji opakovanou žádost o doložení Vaší komunikace s představiteli vlády či krajů, kteří v roce 2007 navštívili Čínu a při jejichž jednáních nepadlo o tématu lidských práv podle tiskových sdělení ani slovo. Váš poslední dopis z 22.1. 2008 tak považuji spíše za snahu zastřít skutečnost, že Vaše kritika směrem k představitelům ČSSD ve věci dodržování lidských práv v Číně je pouze účelovou snahou o jednostrannou kritiku s cílem vyvolat dojem rozdílu v přístupu k tématu lidských práv u ČSSD a vládních politiků, především z ODS. Opětovně Vás proto v zájmu dobré pověsti Vaší organizace žádám o objektivitu a nestrannost a ujišťuji Vás, že v podobném duchu bude vůči Vaší organizaci přistupovat i ČSSD. Děkuji Vám a jsem s pozdravem Ing. Jiří Paroubek, v.r.

Dopis Amnesty International ČR ze dne 8. února 2008

Vážený pane předsedo,v návaznosti na naši komunikaci týkající se lidských práv v Číně, která vyústila ve Vaši kritiku české pobočky Amnesty International, bych rád zopakoval některé skutečnosti. Jak jsme uvedli již v našem prvním dopise, důvodem reakce nebyla Vaše cesta do Čínské lidové republiky. Deklarovali jsme naopak, že komunikace s představiteli země, která je známa hrubým porušováním lidských práv, může napomáhat pozitivním změnám.Oslovili jsme Vás na základě oficiální komunikace ČSSD o Vaší zahraniční cestě, která zcela opomenula otázku lidských práv. Obdobná vyjádření jsme od žádného dalšího z vrcholných politiků ČR nezaznamenali, proto jsme s nimi v případě potřeby komunikovali jinými cestami. S úctouZdeněk Rudolskýředitel

Dopis předsedy ČSSD Jiřího Paroubka ze dne 14. února 2008

Vážený pane řediteli,žádám Vás znovu a s plnou vážností o zveřejnění Vaší korespondence, případně jiných výstupů Vaší organizace ve vztahu k vládním politikům (mpř. Vondra; ministři Gandalovič a Říman, hejtmani), pokud jde o jejich jednání s představiteli ČLR.S pozdravemJiří Paroubek

Dopis Amnesty International ČR ze dne 29. února 2008

Vážený pane předsedo,Vaší žádosti o zveřejnění korespondence s vládními politiky v souvislosti se situací v ČLR skutečně nemohu vyhovět, protože, jak jsem uvedl v minulých dopisech, komunikace s těmito představiteli probíhala jinými formami. Na webových stránkách www.amnesty.cz můžete najít tiskovou zprávu týkající se naší komunikace se členy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR, kteří na konci loňského roku navštívili Čínu. Najdete zde také informace o našem jednání s Českým olympijským výborem v souvislosti s blížícími se olympijskými hrami v Pekingu. Rád bych upozornil, že pozornost nevládních organizací k jednání představitelů politické moci je v demokratických společnostech běžná a probíhá řadou různých cest. Vám adresovaný dopis, jehož cílem bylo vyvolat diskusi o stanoviscích k situaci lidských práv v Číně, nikoli cestách politiků do této země, tak nepředstavuje nijak výjimečný krok. Rád bych Vás rovněž ujistil, že naše aktivity se vždy řídí perspektivou lidských práv a jejich cílem je vyvolání konstruktivní debaty.Bude-li v budoucnu důvod, abychom apelovali na politické představitele jakékoli strany v souvislosti s komunikací s představiteli ČLR, učiníme tak. Budou-li jejich vyjádření bagatelizovat závažnost porušování lidských práv, zvolíme opět formu otevřeného dopisu. Dovolte mi, abych zopakoval, že naším cílem bylo vyvolat věcnou debatu o situaci lidských práv v Číně. V jiných ohledech je pro nás toto téma vyčerpáno. S úctouZdeněk Rudolskýředitel

Aktuální petice

  Vietnam

Uvězněna za podporu rodin politických vězňů. Nenechme to tak!

Vietnamská prodemokratická aktivistka Nguyễn Thúy Hạnh byla v dubnu 2021 zatčena a obviněna z podrývání Vietnamské republiky kvůli fondu na pomoc politickým vězňům a jejich rodinám. V případě odsouzení jí hrozí až dvacet let vězení.

 

Aktuální počet podpisů: 2465 Náš cíl: 2500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...