Maďarsko nechrání oběti sexuálního násilí mezi partnery

  Článek

Moje tělo moje práva publikován 11.5.2007

Ve dvou třetinách případů sexuálního násilí v Maďarsku zná oběť útočníka, protože je jím rodinný příslušník nebo známý. Přesto je jen málo pachatelů za svůj zločin souzeno. Předsudky veřejnosti, lhostejnost vlády a nedostatky v justici znemožňují ženám domoci se spravedlnosti. V dnes zveřejněné zprávě to uvádí Amnesty International (AI).

Znásilnění v manželství bylo v Maďarsku jako trestný čin uzákoněno v roce 1997. Ochrana před touto formou násilí je však dosud nedostatečná, protože oběti musejí před soudem prokázat, že kladly odpor. A to bez ohledu na míru výhružek nebo závažnost násilí, kterému byly vystaveny.

U soudu ženy v přítomnosti útočníků opakovaně prožívají hrůzu sexuálních útoků, když prokazují svou nevinu. Běžně čelí názorům, že vynucený sex je v manželství přípustný nebo že muže ke znásilnění provokují. Že by se z těchto důvodů zdráhala znásilnění oznámit, uvedla při rozhovoru s pracovníky AI dokonce jedna maďarská soudkyně.

Velké množství případů se však před soud ani nedostane. Oběti buď případ vůbec neohlásí, protože se obávají ponižujícího vyšetřování nebo jej odloží policie, která neprovede dostatečné šetření a obvinění označí za "falešné". Poškozené ženy nebo svědci proto pod tlakem stahují své výpovědi.

"Znásilnění v manželství je zločin. Odsouzení a výsměch společnosti ani nedůvěra v justici a zdravotnictví nesmějí být důvodem, proč oběti nedosáhnou spravedlnosti," uvedla Nicola Duckworthová, ředitelka programu AI pro Evropu a střední Asii.

Problém znásilnění mezi partnery maďarská společnost prakticky nediskutuje. Podle výzkumu veřejného mínění z roku 2006 nevědělo, že znásilnění v manželství je trestný čin, 62 procent respondentů.

AI vyzývá vládu Maďarska, aby provedla změny v zákonech, které obětem znásilnění zajistí spravedlnost. Je nezbytné, aby stát poskytl obětem násilí odpovídající péči, a především, aby se maďarská společnost zbavila svých předsudků.

Aktuální petice

  Maďarsko

Nový zákon zakáže transgender a intersex lidem úřední změnu genderu. Zastavme to!

V květnu 2020 byla v Maďarsku přijata novela zákona, jejíž článek 33 znemožňuje transgender a intersex osobám úřední změnu pohlaví v souladu s vnímáním vlastní genderové identity, a tím i možnost získat odpovídající doklady (to bylo dosud v Maďarsku možné), což je v rozporu s jejich lidskými právy. Podle novely má být v matrice a v dokladech totožnosti uvedeno „biologické pohlaví založené na zrození a genomu“, což znemožňuje jakoukoliv pozdější úřední změnu tohoto údaje.

 

Aktuální počet podpisů: 3013 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...