Velká Británie otvírá dveře kafkovskému světu

  Článek

Zbraně pod kontrolou publikován 23.3.2005

Velká Británie se v opodstatněné snaze bojovat proti terorismu postupně mění v „kafkovský svět“, kde může být člověk podezřelý z terorismu po léta zadržován jenom na základě jemu utajených informací. Britská vláda tak nahrává porušování lidských práv.

„Vláda Velké Británie zavedla vágní a zneužitelné normy, které vážným způsobem ohrožují demokratické principy,“ uvedla Irene Khan, generální tajemnice Amnesty International (AI).

Osoby údajně podezřelé z terorismu byly v mnoha případech zadržovány bez obvinění a možnosti hájit se u soudu. Stalo se tak pouze na základě informací od tajných služeb, které zadrženým zůstaly utajeny a nedaly se tedy vyvrátit. Kruté zacházení během internace, která někdy trvala tři a půl roku, způsobila vážné trauma zadržovaným i jejich rodinám. Někteří čelí možné deportaci do zemí, kde jim hrozí mučení.

Velká Británie dokonce snaží uzavírat dohody se zeměmi, kde dochází k mučení vězňů, aby do nich mohla deportovat osoby podezřelé z terorismu. „Velmi nás znepokojuje snaha britské vlády omezit absolutní zákaz mučení,“ říká Irene Khan.

„Zneužitelné zákony a snaha úřadů zasahovat do činnosti nezávislých soudů mohou vést k odcizení již teď ohrožených skupin společnosti,“ říká AI. Poškozena je také důvěryhodnost Velké Británie a její schopnost bránit lidská práva v zahraničí.