Celosvětový obchod se zbraněmi stále není pod kontrolou

  Článek

Zbraně pod kontrolou publikován 4.2.2005

Právě zveřejněný výzkum provedený v rámci kampaně Zbraně pod kontrolu ukazuje, že je mnohem snazší vypátrat ztracený kufr nebo geneticky upravená rajčata, než původ zbraní, které byly použity k zabíjení. Protože neexistuje systém kontroly malých zbraní a munice, není možné volat k odpovědnosti ty země, jejichž zbraně se dostanou k válečným zločincům a osobám porušujícím lidská práva.

Zpráva kampaně Zbraně pod kontrolu, kterou tvoří Amnesty International, Oxfam a IANSA (International Action Network on Small Arms ), ukazuje, že i když jsou zbraně a munice opatřeny sériovými výrobními čísly, neexistuje žádný mezinárodní systém, který by při prodeji malých zbraní tyto informace zaznamenával. Díky tomu jsou tyto údaje naprosto nepoužitelné k identifikaci, lokaci a vystopování ilegálních zásilek zbraní.

Proto mohou země, které zbraně prodávají nelegálně, jednoduše prohlásit, že netuší, jakým způsobem se jejich zbraně dostaly do rukou vrahů.

Zpráva Tracing Lethal Tools, která byla v rámci Kampaně vydána současně se zahájením konference OSN o označování a sledování zbraní v New Yorku, vyzývá OSN, aby urychleně přijala právně závazné normy zavádějící mezinárodní systém pro kontrolu malých a lehkých zbraní a munice.

"Je děsivé, že s větší pravděpodobností vysledujete geneticky upravené rajče nebo ztracená zavazadla, než AK47 nebo raketové odpalovací zařízení. Ztracený kufr je možné vystopovat mezi San Franciscem a Sierra Leone během několika hodin, zatímco smrtící zbraně mizí beze stopy každý den," řekl na adresu OSN Jeremy Hobbs, ředitel Oxfam International.

Kvůli postoji vlád, které nepodporují globální systém kontroly zbraní, není nemožné stíhat jednotlivce nebo volat konkrétní státy k odpovědnosti za ilegální prodej zbraní a porušování embarg OSN.

"Nezákonný prodej zbraní v obrovském měřítku napomáhá k porušování lidských práv. Každý rok jsou tisíce lidí zabity, mučeny, znásilněny a jinak napadány za pomocí zbraní, které není možné vysledovat. Milionům dalších je odpíráno právo na přiměřené životní podmínky, zdravotní péči a vzdělání, neboť prostředky nutné k zajištění těchto potřeb jsou použity na nelegální nákup zbraní. Je nejvyšší čas, aby svět našel způsob, jak jasně identifikovat ty, kteří realizují tyto cynické a smrtící obchody a stíhat je za to," uvedla generální tajemnice Amnesty International Irene Khan.

Systém na sledování zbraní by umožnil bojovat proti jejich zneužívání tím, že by zbraně mohly být monitorovány na cestě d výrobce až ke koncovému uživateli. Pomohl by identifikovat překupníky zbraní, kteří porušují národní a mezinárodní právo, přispěl by k dodržování embarg a k záchraně lidských životů.

Při nedávném masakru v Gatumbě v Burundi, kdy bylo zabito 150 lidí, ukázaly použité zásobníky, že munice byla vyrobena v Číně, Bulharsku a Srbsku. Avšak nikomu se nepodařilo prokázat, jak se munice na místo dostala. Pokud by již existoval kontrolní systém, mohli by být prodejci zbraní a munice stíháni a jejich dodavatelé včas zastaveni.

Podobný mezinárodní systém již dokonce slouží pro některé jiné druhy výrobků, třeba pro geneticky upravené potraviny, které mohou být vysledovány během cesty od výrobce až do regálům v supermarketu. Také cestovní zavazadla je možné jednoduše vysledovat pomocí mezinárodního počítačového systému na všech světových letištích.

"Každý rok se vyrobí 8 milionů nových zbraní a na civilistech po celém světě je spáchán nespočet zločinů a brutálních útoků. Bez systému, který by prokázal původ těchto zbraní, existuje velmi malá šance stíhat pachatele," řekla ředitelka IANSA Rebecca Peters.

Kampaň Zbraně pod kontrolu považuje vytvoření sytému na označení a sledování zbraní za zásadní krok směrem k regulaci obchodu se zbraněmi. Komplexní systém vyžaduje přijetí mezinárodní smlouvy o prodeji zbraní a také konvence pro kontrolu zbraňových překupníků. Tuto kampaň již podpořily stovky tisíc lidí z celého světa a také několik vlád.

Pokud máte zájem o rozhovor, kontaktujte:

Amnesty International: James Dyson + 44 (0) 20 7 413 5831

Oxfam: Brendan Cox: + 44 (0) 1865 312 498 or + 44 (0) 7957 120 853

IANSA: Emile LeBrun + 31 (0) 20 427 7754

Kopii zprávy naleznete na www.controlarms.org

Další informace:

Koalice žádá vlády, aby spolupracovaly s OSN při právě probíhajících jednáních o tvorbě mezinárodně platného nástroje pro sledování a označování zbraní, jež jsou součástí boje OSN proti nelegálnímu obchodu s malými a lehkými zbraněmi. Státy by proto měly vytvořit právně závaznou smlouvu o označování a sledování malých a lehkých zbraní.

Tato smlouva by měla zahrnovat:

Vysoké standardy pro označování malých a lehkých zbraní
Ustanovení o označování a sledování munice
Způsoby, jak posílit možnosti vlád při realizaci smlouvy
Podrobné mezinárodní standardy pro vedení evidence o přesunech zbraní, s povinností vlád vést přesné záznamy o zbraních a munici vyrobené, uchovávané a vyvezené z a do země a také zabezpečit přístup k záznamům výrobců

Aktuální petice

  Izrael

Amnesty International vyzývá všechny strany konfliktu k okamžitému klidu zbraní a požaduje ukončení zabíjení nevinných civilistů

Nebývalá eskalace konfliktu mezi Izraelem a Hamásem a dalšími ozbrojenými skupinami si vybírá krutou daň na civilistech. Počet obětí je bezprecedentní. S každým dalším dnem se situace stále zhoršuje. Přibývá obětí na životech a humanitární katastrofa v Gaze se prohlubuje. Podepište petici Amnesty a vyzvěte všechny strany konfliktu k okamžitému klidu zbraní, které by ukončilo krveprolití nevinných civilistů a zajistilo přístup nezbytné humanitární pomoci do Gazy.

 

Aktuální počet podpisů: 869 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...