Nigérie: Vysoká cena za ropu

  Článek

Násilná vystěhování publikován 21.11.2004

Nigerijská vláda není schopná důsledně zakročit proti porušování lidských práv svých obyvatel, ke kterému v deltě Nigeru dochází v souvislosti s těžbou a produkcí ropy. Amnesty International uvedla toto zjištění v nové zprávě nazvané "Nigérie: Lidská práva prodaná za ropu"...

Pracovníci Amnesty International se zaměřili především na porušování práv jednotlivců i celých společenských skupin, ke kterému dochází v důsledku činnosti nadnárodních těžařských společností, a zkoumali také míru zodpovědnosti nigerijské federální vlády. Zpráva ukazuje konkrétní případy, kdy byli lidé činností ropných společností přímo postiženi a došlo k omezení jejich práv například na přístup k informacím, na dostatečnou životní úroveň, na zdravé životní prostředí či na náhradu škody. Neschopnost nigerijské vlády chránit práva vlastního lidu umožňuje bezohledné působení ropných společností a snižuje také šance obyčejných Nigerijců domoci se nápravy. Stát navíc nedokáže zabezpečit ani základní sociální služby a ropné společnosti proto již řadu let nabízejí místním komunitám vlastní sociální programy, mezi které patří stavba silnic, nemocnic, škol i další infrastruktury. Ačkoli některé z těchto projektů fungují dobře, jiné mají k potřebné úrovni daleko a další jakoby vůbec nebyly. "O dostupnou a funkční sociální síť by se měl postarat nigerijský stát, odpovědnost nadnárodních společností má spočívat v zabezpečování služeb ve vymezených oblastech, kde se tomu dobrovolně zavázaly," prohlásil odborník na ekonomické vztahy Salil Tripathi. U skupin obyvatelstva, které nejsou do rozvojových programů zahrnuty, vzniká pocit křivdy, který umožňuje eskalaci násilí. Podle odborníků jen v roce 2003 nepokoje zanechaly více než tisíc obětí. Údaje Amnesty International vycházející ze zpráv uveřejněných v místním i zahraničním tisku ukazují, že počet lidí usmrcených během incidentů, ke kterým došlo letos do konce srpna ve státech Delta, Rivers a Bayelsa, může dosahovat 670. Negativní postoje vůči ropným společnostem v řadě případů vyústily v otevřené nepřátelství, které přineslo únosy jejich zaměstnanců, sabotáže a ničení zařízení a majetku. Těžařské společnosti se opakovaně obracely na stát s žádosti o ochranu svých pracovníků; bezpečnostní síly v některých případech zakročily, často však svévolně a nepřiměřeně. Během letošního podzimu obdržela Amnesty International řadu informací o útocích federálních ozbrojených sil na civilní obyvatelstvo. Například na začátku září bylo vojenským letectvem údajně ostřelováno město Tombia. Při útocích byl usmrcen dosud nezjištěný počet lidí. Podle tvrzení svědků byly například zabity stovky lidí ukrývajících se v luteránském kostele Svatého Štěpána. Ačkoli působení nadnárodních ropných společností nepředstavuje jedinou příčinu násilí v deltě Nigeru, podle Amnesty International je nutné, aby tyto společnosti začaly respektoval lidská práva místních obyvatel. "Naftařské společnosti i nigerijské státní úřady musejí urgentně přijmout společná opatření k zastavení násilností a porušování občanských, politických, ekonomických, sociálních a kulturních práv a zahájit nápravu křivd, které byly spáchány," prohlásil dále Salil Tripathi. Amnesty International je přesvědčena, že Nigérie, jako přední africký producent ropy, nese odpovědnost za tvorbu norem, které budou platné v celém regionu.

Aktuální petice

  Tibet

Zastavme nedobrovolné vzdělávání tibetských dětí v čínských školách!

Čínská vláda každoročně přemisťuje tisíce nejlepších studentů z tibetských základních škol ve věku od 11 do 15 let z jejich rodných měst do internátních škol v Pekingu a dalších vzdálených provincií studovat v třídách tzv. Tibetských vnitrozemských škol (v originále Neidixizang – 内地西藏班).

Aktuální počet podpisů: 2936

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...