Výroční zpráva SIPRI: Vývoz zbraní stále roste!

  Článek

Zbraně pod kontrolou publikován 26.2.2016

Od roku 2004 plynule roste objem mezinárodního obchodu se zbraněmi. Dle nových dat, která uveřejnil Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), činil nárůst mezi obdobími 2006-10 a 2011-15 celých 14 %.

Šest z deseti největších dovozců zbraní v letech 2011-15 se nachází v Asii a Oceánii: Indie (14 % z celosvětového dovozu zbraní), Čína (4,7 %), Austrálie (3,6 %), Pákistán (3,3 %), Vietnam (2,9 %) a Jižní Korea (2,6 %). Dovoz zbraní do Vietnamu vzrostl o 699 %. Dovoz zbraní do států Asie a Oceánie vzrostl o 26 % mezi lety 2006-10 a 2011-15, celkový objem obchodu se zbraněmi v této oblasti dosáhl 46 % celosvětového dovozu za období 2011-15.

„Díky dovozu zbraní a domácí produkci Čína neustále navyšuje své vojenské kapacity,“ sdělil Siemon Wezeman, senior výzkumník v SIPRI v programu Výdaje na zbraně a vojenství (Arms and Military Expenditure Programme). „Stejně tak sousední státy, jako jsou Indie, Vietnam a Japonsko významně posilují své vojenské síly.“

Dovoz států na Blízkém Východě je na vzestupu

Dovoz zbraní na Blízkém Východě vzrostl o 61 % mezi lety 2006-10 a 2011-15. V období 2011-15 byla Saúdská Arábie druhým největším dovozcem zbraní, a to s nárůstem o 275 % ve srovnání s obdobím 2006-10. V té samé době vzrostl dovoz zbraní Spojených arabských emirátů o 35 % a Kataru o 279 %. Egyptský dovoz se navýšil o 37 % mezi lety 2006-10 a 2011-15, zejména díky strmému navýšení v roce 2015.

„Koalice arabských států dodává do Jemenu zbraně zejména ze zdrojů z USA a Evropy,“ sdělil Pieter Wezeman, senior výzkumník v SIPRI v programu Výdaje na zbraně a vojenství (Arms and Military Expenditure Programme). „Navzdory nízkým cenám ropy budou díky smlouvám, které byly podepsány v posledních pěti letech, rozsáhlé dodávky zbraní na Blízký Východ pokračovat i nadále."

Vývozci zbraní: USA zůstává ve vedení

S podílem 33 % na celkovém objemu exportu zbraní byla USA v letech 2011-15 čelním vývozcem zbraní. Ve srovnání s obdobím mezi léty 2006-10 vzrostl export USA o 27 %. Ruský vývoz zbraní vzrostl mezi obdobími 2006-10 a 2011-15 o 28 % a Rusko se tak na celosvětovém vývozu zbraní podílelo v posledních pěti letech 25 %. Nicméně v roce 2014 a 2015 se ruský vývoz vrátil na nižší roční úroveň z let 2006-10.

Objem čínského exportu zbraní se v letech 2011-15 dostal těsně před Francii po té, co vzrostl o 88 % ve srovnání s lety 2006-10. Francouzský vývoz poklesl o 9,8 % a německé hodnoty za stejné období klesly na polovinu.

„S nárůstem regionálních konfliktů a napětí zůstává USA s výrazným náskokem předním světovým dodavatelem zbraní,“ sdělil Dr. Aude Fleurant, ředitel programu Výdaje na zbraně a vojenství v rámci SIPRI. „USA během posledních pěti let prodalo či darovalo zbraně přinejmenším 96 státům a americký zbrojní průmysl má mimořádné exportní zakázky, včetně 611 bojových letounů F-35 pro devět států.“

Další zajímavé údaje

Mezi obdobími 2006-10 a 2011-15 vzrostl dovoz zbraní do afrických států o 19 %. Alžír a Maroko zůstávají největšími dovozci zbraní v regionu. V součtu mají 56 % z celkového dovozu zbraní do Afriky.

Díky ekonomickým omezením dovážela v letech 2011-15 většina států Subsaharské Afriky pouze malé objemy zbraní a to i přes to, že mnohé z nich byly v tomto období zapojeny do válečného konfliktu.

V období  2011-15 vzrostl dovoz zbraní do Mexika o 331 % v porovnání s obdobím 2006-10.

Ázerbájdžán navýšil dovoz zbraní o 217 % mezi lety 2006-10 a 2011-15.

Irák zvýšil dovoz zbraní o 83 % mezi lety 2006-10 a 2011-15.

Francie v roce 2015 uzavřela několik významných kontraktů na vývoz zbraní včetně prvních dvou smluv na svůj bojový letoun Rafale.

Vývozy evropských států poklesly mezi lety 2006-10 a 2011-15 o 41 %.