Bahrajn: Naděje na reformy rozdrceny během zákroku proti disidentům

  Článek

Zastavte mučení   Bahrajn publikován 4.5.2015

Nová zpráva Amnesty International se zaměřuje na nekontrolovatelné zneužívání moci, včetně případů mučení, svévolného zatýkání a nepřiměřeného použití síly proti pokojným aktivistům a vládním kritikům, které pokračuje v Bahrajnu i nadále po čtyřech letech od povstání, které otřáslo tímto královstvím v zálivu v roce 2011.

Nová zpráva Amnesty International se zaměřuje na nekontrolovatelné zneužívání moci, včetně případů mučení, svévolného zatýkání a nepřiměřeného použití síly proti pokojným aktivistům a vládním kritikům, které pokračuje v Bahrajnu i nadále po čtyřech letech od povstání, které otřáslo tímto královstvím v zálivu v roce 2011.

 

Zpráva Behind the Rhetoric: Human rights abuses in Bahrain continue unabated dokazuje, že státním orgánům se nepodařilo přijmout klíčové reformy vedoucí k ukončení represí, přestože západní spojenci byli opakovaně ujišťováni o přijetí závazných opatření k dodržování lidských práv. Zpráva byla publikována několik dní před tím, než se pozornost světa soustředila na Velkou cenu Bahrajnu.

„Svět hledí s upřenýma očima hledí na Bahrajn během Velké ceny, ale jen málokdo si uvědomí, že mezinárodní obraz, který se pokouší vláda vytvářet jako progresivně-reformní a závazný vůči lidským právům, ve skutečnosti maskuje mnohem zlověstnější skutečnost,“ uvedl Said Bumeduha, zástupce ředitele Amnesty International pro programy Středního východu a Severní Afriky.

„Čtyři roky od povstání jsou represe a nekontrolované zneužívání moci bezpečnostními složkami stále všudypřítomné, Bahrajnské úřady musí dokázat, že sliby, které o reformách učinily, nejsou jen prázdnou rétorikou.“

V posledních letech úřady pokračovaly v prosazování moci prostřednictvím umlčovacích zásahů proti disidentům.  Kritici vlády a nenásilní aktivisté jsou stále zadržování a vězněni v celé zemi.

Všechny veřejné demonstrace v hlavním městě Manama byly zakázány na téměř dva toky. Protesty, které se objevily mimo hlavní město, byly rozehnány bezpečnostními jednotkami, které na mnoha místech použily slzný plyn a střelbu z brokovnic, což způsobilo mnohá vážná zranění, včetně smrtelných.

17 letý chlapec pro Amnesty International uvedl, že jej do pravé části obličeje udeřil projektil se slzným plynem, který mu roztrhl kůži a zlomil čelist, zatímco jej pronásledovali policisté, kteří rozháněli procesí, ke kterému se připojil v prosinci 2014. Uvedl, že policista, který ho zadržel, mu položil nohu na obličej a řekl „Dneska tě zabiju.“

Další zadržení demonstranti popsali brutální bití, mučení a vyhrožování k vynucení přiznání. Jeden uvedl, že byl bit tesařským kladivem do různých částí těla.

Ti, kdo jsou drženi ve vazbě jsou též běžně mučeni, aby byli přinuceni se doznat. Zpráva zdůrazňuje desítky případů, kdy jsou zadržovaná brutálně biti, je jim odpírán spánek a jídlo, páleni cigaretami, sexuálně zneužíváni, mučeni proudem na genitáliích nebo páleni železem. Jeden ze zadržovaných byl znásilněn plastikovou trubkou.

„Všudypřítomné případy mučení a násilí v této zprávě ukazují, jak málo se změnilo od roku 2011. Brutalita zůstává průvodním znakem Bahrajnských bezpečnostních sil,“ uvedl Said Bumeduha.

„Úřady musí zakročit, aby odstranily roky zažitou beztrestnost, aby ukončily tuto sestupnou spirálu násilí v Bahrajnu.“

Navzdory řadě zákonných reforem a zřízení nových státních organizací pro lidská práva, jak doporučovala Bahrajnská nezávislá vyšetřovací komise (Bahrain Independent Commission of Inquiry - BICI) ustavená kvůli vyšetření tvrdých zásahů proti protestům v roce 2011, většina z těchto opatření měla malý reálný dopad.

V souladu s doporučeními BICI byly zřízeny nové úřady jako veřejných ochránce práv při ministerstvu vnitra nebo speciální vyšetřovací jednotky, které mají dohlížet a vyšetřovat případy porušování lidských práv ze strany bezpečnostních složek. Nicméně žádná z nich není dostatečně nezávislá, nestranná nebo transparentní. Právní reformy zavedené kvůli zmírnění restrikcí svobody vyjadřování, sdružování a shromažďování přišly ruku v ruce s opatřeními pro posílení a udržení represí.

Naděje, že komise BICI přinese opravdovou změnu, nyní zhasla. Úřady musí skončit s přetvářkou, že se poučily z minulých chyb a okamžitě přijmout opatření, která dokážou, že zmíněné reformy jsou smysluplné a v souladu s přijatými závazky v oblasti lidských práv,“ řekl Said Bumeduha.

Aktivisté a političtí vůdci, kteří byli zatčení, často čelí široce definovaným obviněním, jako podněcování nenávisti nebo bezpečnostní hrozba pro stát. Vůdce hlavní opoziční strany al Wefak právě čeká na soud pro tato obvinění. Další jsou pak zadržování na základě zákonů zakazujících urážky nebo neúctu vůči hlavě státu, veřejným činitelům, armádě a dalších státních institucí včetně vlajky a dalších symbolů. Zmámí aktivisté včetně Nábela Rajába a Zajnaba al Kawaji jsou mezi několika zadrženými nebo odsouzenými za pouhé posílání komentářů na Twitteru nebo v jednom případě za báseň na náboženském festivalu.

Zákony omezující svobodu politického sdružování byly též zavedeny, aby umožnily výkonným orgánům je pozastavit nebo zrušit, případně se účastnit jejich schůzek se zahraničními organizacemi nebo zástupci zahraničních vlád.

Představa, že Bahrajn respektuje svobodu vyjadřování je čistá fikce. Jak by mohla být svoboda v zemi, kde pokojní aktivisté, disidenti a opoziční vůdci jsou opakovaně svévolně zatýkáni pro pouhé posílání tweetů s jejich názory, a kde můžete jít za čtení poezie za mříže? Úřady musí propustit každého, kdo byl zadržen čistě za pokojné uplatňování jejich práv na svobodu vyjadřování,“ řek Said Bumeduha.

Navzdory tvrzením, že nevládní organizace mohou v Bahrajnu volně působit, vládní úřady mají silné pravomoci k tomu, aby mohly zasahovat do jejich působení. Ochránci lidských práv čelí častému zastrašování a obtěžování a nový návrh zákona o nevládních organizacích může znamenat další omezení svobod.

Přístup mezinárodním organizacím pro lidská práva a zahraničním novinářům byl v posledních letech omezen, což značí cílené úsilí o omezení kontroly Bahrajnu v oblasti lidských práv.

Úřady též usilují o posílení protiteroristické legislativy tváří v tvář vzrůstajícímu násilí proti bezpečnostním silám a rozšíření pravomoci odebírat státní příslušnost pro kohokoliv považovaného za oponenta vlády. Nedodržení slibů ze strany vlády vedlo ke zvýšení napětí během protestů, což vedlo k opakovaným střetům v ulicích a zvýšenému počtu útoků na policisty v Bahrajnu.

Amnesty International vyzývá mezinárodní společenství - zejména vlády Spojeného království, USA a EU – k vytvoření tlaku na Bahrajn ke zlepšení lidskoprávní situace v zemi.

"Vláda Bahrajnu si musí uvědomit, že nemůže nadále počítat s podporou svých spojenců, pokud bude nadále ignorovat ty nejzákladnější mezinárodní závazky v oblasti lidských práv. Úřady musí rychle zajistit opravdové reformy v oblasti lidských práv a nést odpovědnost za jejich minulá porušování, " řekl Said Bumeduha.