Gaza: Hamás během konfliktu v roce 2014 mučil a popravoval Palestince bez soudu

  Článek

Zbraně pod kontrolou   Izrael publikován 27.5.2015

Hamás uskutečnil brutální sérii únosů, mučení a nezákonného zabíjení Palestinců, které obvinil ze spolupráce s Izraelem a dalšími stranami konfliktu.

Nová VÝZKUMNÁ ZPRÁVA poskytuje svědectví o řadě zločinů jakými jsou mimosoudní popravy (nejméně u 23 Palestinců), zatýkání a mučení desítek dalších, včetně členů a podporovatelů politického rivala Hamásu, strany Fatah.

„Je naprosto otřesné, že zatímco izraelské síly působily masivní lidské ztráty a zkázu v Gaze, Hamás využil příležitosti, aby si nemilosrdně vyřídil účty a prováděl nezákonné popravy a další otřesné zločiny," řekl Philip Luther, ředitel programu Amnesty International pro Blízký východ a severní Afriku.

„V chaosu, který během konfliktu panoval, palestinská administrativa, fakticky v rukách Hamásu, dala svým silovým složkám volnou ruku k páchání strašlivých zločinů, a to i vůči lidem, které tou dobou držela ve vazbě. Tyto akce, z nichž některé mohou být válečnými zločiny, byly provedeny tak, aby v Gaze šířily strach a zároveň byly pomstou.“

Mnoho z těchto nezákonných poprav bylo veřejně zdůvodněno jako útoky proti lidem, kteří pomáhali Izraeli během konfliktu z července a srpna 2014 a jako součást širší operace s kódovým označením „Rdoušení hrdel“, která měla cílit na kolaboranty. Ve skutečnosti však bylo nejméně 16 z popravených ve vazbě Hamásu již před vypuknutím konfliktu. Mnoho z nich očekávalo vyřčení soudního verdiktu, když byli vyvedeni z vězení ven a bez soudu zabiti. Ozbrojenci Hamásu též unášeli, mučili a útočili na členy a podporovatele Fatahu, hlavního politického rivala v Gaze, včetně dřívějších příslušníků policie Palestinské samosprávy.

Ani jeden člověk nebyl shledán odpovědným za zločiny spáchané příslušníky Hamásu proti Palestincům během konfliktu v roce 2014, což naznačuje, že tyto zločiny byly buď přímo nařízeny, nebo alespoň tolerovány palestinskými úřady.

"Namísto dodržování spravedlnosti podporují úřady Hamásu a jeho vedení páchání těchto zločinů proti bezmocným lidem. Jejich selhávání, dokonce i neschopnost odsoudit nezákonné popravy, únosy a mučení podezřelých, fakticky znamená, že mají sami krev na rukou," uvedl Philip Luther.

Atta Nadždžar, bývalý policista palestinské samosprávy, který trpěl duševní poruchou, si odpykával 15 letý trest, který mu byl uložen vojenským soudem v roce 2009 za spolupráci s Izraelem. 22. srpna 2014 byl vyveden z vězení a popraven.

Na jeho těle byly známky mučení a v těle měl kulky. Ruce a nohy měl zlámané… Jeho tělo vypadalo, jakoby ho někdo nasoukal do pytle a rozmačkal. V těle bylo nalezeno kolem 30 kulek. Na krku měl známky po řezání nožem… A zezadu na hlavě bylo vidět, že nemá mozek. Prázdno… Bylo pro nás obtížné jej přenést… Byl těžký, jako když dáte maso do pytle – žádné kosti. Ty byly rozfrcené. Udělali mu to ve vězení,“ řekl jeho bratr, který vyzvedl tělo z nemocniční márnice 22. srpna 2014.

Osm zadržených osob bylo popraveno v průběhu soudního řízení kvůli obvinění z kolaborace s Izraelem. Šest dalších čekalo na výsledek odvolání proti rozsudku trestu smrti, vyřčeném vojenským soudem v Gaze za stejné obvinění. Dva další byli odsouzeni a byli ve výkonu trestu, poté popraveni. Mnoho dalších bylo odsouzeno v soudním procesu, avšak soudní proces nebyl v žádném případě spravedlivý.

Ibrahim Dabur, pracovník pojišťovací společnosti a otec dvou dětí, byl držen ve vězení Katiba v Gaza City, zatímco čekal na proces před vojenským soudem za komunikaci s nepřátelskými stranami. 22. srpna 2014 byl vyveden ven a popraven.

„O popravě jsme se dozvěděli od kolemjdoucích v jednu odpoledne. Nevydali žádné oficiální oznámení. Popravili ho v 9:30 v pátek. Bratr dostal textovou zprávu ve 22:31, kde stálo: „Rozsudek proti Ibrahimu Daburovi byl vykonán podle práva šaría prostřednictvím Revolučního soudu,“ řekl Amnesty International jeden z bratrů.

"I kdyby byl odsouzen k smrti, měla by existovat odvolání a další možnosti. To co dělají, nemá nic společného se spravedlností, jsou to zločiny. Tohle dělají milice,“ uvedl.

V jednom z nejvíce šokujících incidentů bylo šest mužů veřejně popraveno ozbrojenci z Hamásu před mešitou al-Omari dne 22. srpna před zraky stovek diváků včetně dětí. Hamás oznámil, že popravení muži byli podezřelí z kolaborace a odsouzeni k smrti Revolučními soudy. Muži byli v kapucích vlečeni po zemi, pak přinuceni kleknout před zeď čelem k davu a poté byl každý z nich střelen do hlavy, než je nakonec všechny zasáhli dávkou ze samopalu AK-47.

"Vedení Hamásu opakovaně volá po právu a spravedlnosti pro Palestince v Gaze a na dalších územích. Ale sami ne vždy jednají způsobem, který odráží dodržování práv, spravedlnost a existenci právního státu. Neschopnost zastavit toto znepokojující násilí je ukázkou, jak Hamás vláčí jméno spravedlnosti bahnem a přehlíží tyto otřesné zločiny," řekl Philip Luther.

Hamás má na svědomí nejen zabíjen, ale také unášení a mučení lidí. Existují případy tvrdého bití obušky, pažbami zbraní, hadicemi, dráty nebo držení v nepřirozených pozicích. Někteří byli vyslýcháni a mučeni v nepoužívané klinice areálu hlavní nemocnice al-Shifa v Gaza City. Nejméně tři lidé zadržení během konfliktu a obvinění z kolaborace zemřeli ve vazbě.

„Jednotky Hamásu projevily lhostejnost k většině základních pravidel mezinárodního humanitárního práva. Mučení a kruté zacházení se zadrženými v ozbrojeném konfliktu jsou válečným zločinem. Mimosoudní popravy jsou též válečný zločin. Faktická administrativa Gazy musí vyslat vzkaz všem donucovacím složkám, aby se chovaly k vězňům humánně za jakýchkoliv okolností. Všichni obvinění z mimosoudních poprav a mučení musí být nestranně a nezávisle vyšetřeni a pachatelé postaveni před soud ve spravedlivých procesech,“ uzavřel Philip Luther.

Amnesty International vyzývá palestinské orgány, včetně administrativy v Gaze, de facto pod vedením Hamásu, aby se podílely na nezávislém a nestranném mezinárodním vyšetřování, účasti v soudních i mimosoudních mechanismech a spolupracovaly s Vyšetřovací komisí zřízenou Radou OSN pro lidská práva v červenci 2014. Palestinská administrativa by měla zajistit, aby případy zdokumentované v této zprávě, mimo jiných, byly vyšetřovány nezávisle a nestranně, a že pokud budou existovat dostatečné důkazy, budou podezřelí předvedeni k soudnímu řízení, které bude plně respektovat mezinárodní standardy spravedlivého procesu, aniž by se administrativa uchylovala k trestům smrti.

Zůstaňme v kontaktu

Odebírejte novinky a petice e-mailem.Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zásad o ochraně a zpracování osobních údajů AI ČR