Ukrajina: nové šokující důkazy o mučení a popravách vězňů

  Článek

Zastavte mučení publikován 25.5.2015

Amnesty zdokumentovala pokračující válečné zločiny na obou stranách konfliktu.

Přesvědčivé důkazy o probíhajících válečných zločinech, včetně mučení a hromadných poprav vězňů, představují drsnou připomínku brutálních praktik páchaných na takřka denní bázi na východní Ukrajině.

DOKUMENT poskytuje přesvědčivé důkazy o častém a rozšířeném zneužívání vězňů, ke kterému dochází na obou stranách konfliktu.

Bývalí vězni hovoří o bití, které cíleně vedlo k lámání kostí, o mučení elektrickými šoky, kopání, bodání, zavěšování ze stropu, několikadenní spánkové deprivaci, hrozbě smrtí, upření neodkladné lékařské péče a čelení fingovaným popravám.

„Ve stínu konfliktu na východní Ukrajině často dochází k šokujícímu mučení zadržených, jak dokazuje náš terénní průzkum. Více než 30 bývalých vězňů držených na obou stranách nám podalo svědectví o zneužívání ze strany jejich věznitelů," prohlásil John Dalhuisen, programový ředitel Amnesty International pro Evropu a střední Asii.

„Vězni na obou stranách čelili bití a rovněž byli podrobeni předstíraným popravám. Zdokumentovali jsme také hromadné zabíjení rukojmích, kteří byli drženi separatisty. Mučení a úmyslné zabíjení zadržených během konfliktu je válečným zločinem.” „Prokyjevské a separatistické skupiny musí skoncovat s těmito zločiny a zajistit, aby si všichni bojovníci pod jejich kontrolou byli vědomi důsledků své činnosti plynoucích z mezinárodního práva, když zneužívají vězně uprostřed ozbrojeného konfliktu. Ukrajinské orgány musí prošetřit všechna obvinění z válečných zločinů a jiného špatného zacházení, otevřít případy, shromažďovat důkazy o zneužívání separatistickými silami a postavit před soud všechny osoby odpovědné za páchání těchto činů."

Z celkových 33 bývalých vězňů, kteří byli dotazováni Amnesty International, 32 popsalo kruté bití nebo jiné závažné zneužití ze strany separatistických i prokyjevských skupin. Všichni z vězňů byli po nějakou dobu drženi v zajetí od července 2014 do dubna letošního roku. Amnesty International provedla většinu rozhovorů v březnu, dubnu a květnu tohoto roku.

Amnesty International potvrdila výpovědi obětí pomocí dodatečných důkazů, a to včetně rentgenových snímků zlomených kostí, nemocničních záznamů, fotografií modřin a dalších zranění, jizev a chybějících zubů. Dvě z obětí byly v době konání rozhovorů stále v nemocniční péči a léčily zde svá zranění.

Mučení a špatné zacházení uplatňuje široká škála věznitelů na obou stranách konfliktu. Z počtu bývalých vězňů, jež zpovídala Amnesty International, bylo 17 v držení separatistů a 16 v rukách prokyjevských vojenských autorit včetně Ukrajinské bezpečnostní služby (SBU).

Amnesty International také identifikovala přinejmenším tři nedávné incidenty, kdy separatističtí bojovníci hromadně popravili nejméně osm prokyjevských bojovníků. Tato informace je založena na svědectví očitého svědka, nemocničních záznamech, důkazech zveřejněných na sociálních sítích a zprávách ve sdělovacích prostředcích. V rozhovoru s novinářem se vůdce jedné ozbrojené separatistické skupiny přiznal k zabití zajatých ukrajinských vojáků, což je nahlíženo jako válečný zločin.

K většině z nejhorších zločinů dochází v neformálních místech zadržení během prvních dnů zajetí, kdy skupiny mimo oficiální nebo faktické velení bývají zvláště násilné a nedodržují zákony. Situace na separatistické straně je kvůli existenci několika skupin držících zajatce na nejméně dvanácti místech obzvlášť chaotická.

Z prokyjevské strany obdržela Amnesty International velmi znepokojující zprávu od bývalého vězně drženého v rukách nacionalistické milice zvané Pravý sektor. Pravý sektor užívá opuštěný tábor pro mládež jako dočasné vězení, ve kterém údajně drží desítky civilních vězňů jako rukojmí, brutálně je mučí a vynucuje si od nich a jejich rodin vysoké výkupné. Amnesty International upozornila ukrajinské orgány na tato konkrétní obvinění, ale dosud neobdržela odpověď.

Amnesty International zjistila, že obě strany svévolně zadržují civilisty, kteří se nedopustili žádného trestného činu, ale třeba sympatizují s oponenty. Organizace hovořila s civilisty, kteří byli zadrženi a biti jen za to, že se v jejich mobilních telefonech našly fotografie z protestů na Majdanu nebo za to, že měli telefonní čísla na separatisty.

„V některých případech jsou tito civilisté drženi pro výměnu vězňů či jednoduše proto, že jsou trestáni za své názory. To je znepokojující a nezákonná praxe, která musí být okamžitě zastavena,“ uzavřel John Dalhuisen.

Amnesty International vyzývá příslušné orgány OSN a další experty k zorganizování mise na Ukrajinu, jejímž cílem by byla návštěva všech zadržovacích míst pro vězně, a to včetně těch neoficiálních. Vyšetřování by se měla zúčastnit i Subkomise pro prevenci mučení a dalších krutostí a nelidského nebo ponižujícího trestání (SPT), Pracovní skupina zabývající se svévolným zadržováním a násilnými zmizeními a Zvláštní zpravodaj pro otázky mučení.