Velká Británie: Amnesty odhalila nelegální obchod se zbraněmi s Jižním Súdánem v hodnotě 46 milionů dolarů vyjednaný přímo před očima úřadů

  Článek

Zbraně pod kontrolou   Súdán publikován 10.10.2017

Zpráva zveřejněná dnes Amnesty International odhaluje, jakým způsobem fiktivní firma (tzv. „prázdná skořápka“) z centra londýnského West Endu posloužila jako prostředník v obrovských potenciálních obchodech se zbraněmi do válkou zničeného Jižního Súdánu a dalších zemí, a to díky mezerám v zákonech, které dělají z Velké Británie útočiště pro firmy zapojené do nelegálních převozů zbraní.

Obchodní dokumenty uvádějí firmu S-Profit, malou společnost registrovanou ve Velké Británii, jako „dodavatele“ u zakázky z roku 2014 na dodávku ručních zbraní, lehkých zbraní a munice jihosúdánské vládě v hodnotě minimálně 46 milionů USD. Zpráva nazvaná From London to Juba: a UK-registered company’s role in one of the largest arms deals to South Sudan (Z Londýna do Džuby: Role společnosti se sídlem ve Velké Británii v jednom z největších obchodů se zbraněmi s Jižním Súdánem) dále odhaluje, že si britská vláda byla vědoma podobných praktik odehrávajících se na britské půdě minimálně osm let, aniž by proti tomu podnikla účinné regulatorní opatření.

„Jižní Súdán je zaplavený zbraněmi, které jsou používány k zabíjení a mrzačení tisíců civilistů, což způsobilo největší africkou uprchlickou krizi. Vláda Velké Británie je hlasitým zastáncem zbrojního embarga OSN do Jižního Súdánu, a přesto přivírá oči před nelegálními obchody, které se jí dějí přímo před nosem,“ řekl James Lynch, ředitel pro kontrolu zbraní a lidská práva v Amnesty International.

„Do očí bijící mezery v britských předpisech týkajících se společností umožňují, aby dealer nelegálních zbraní šel na internet a založil ve Velké Británii společnost, která zakryje jeho aktivity, a to s menším počtem ověření, než kdyby si chtěl zaplatit členství v posilovně nebo půjčit auto. Velká Británie musí nutně zrevidovat svoje pravidla pro zakládání společností – momentálně poskytuje dokonalé podmínky pro to, aby se stala útočištěm pro podobné nezodpovědné převody zbraní, jaké zdevastovaly Jižní Súdán.“

Zmíněné zbraně tvoří část dříve utajovaného kontraktu z roku 2014 mezi ukrajinskou státní zbrojní společností a společností se sídlem v SAE na obstarání zbraní v hodnotě 169 milionů USD jménem Jižního Súdánu. Kontrakt zahrnuje tisíce kulometů, minometů, RPG a miliony nábojů.

Pokud by byl kontrakt naplněn, celkově by šlo o největší veřejnosti známou dodávku zbraní do Jižního Súdánu od vypuknutí bojů v prosinci 2013.

Amnesty International se nepodařilo zjistit, jestli už byly některé, nebo dokonce všechny ze zbraní uvedené v těchto dokumentech doručeny do Jižního Súdánu. Nicméně britská společnost může porušovat britské zákony týkající se kontroly vývozu už tím, že je zapojená do jednání o dodávkách zbraní do Jižního Súdánu. Také zapojení ukrajinské státem vlastněné zbrojní společnosti a soukromé společnosti ze SAE do dodávek zbraní do Jižního Súdánu potenciálně odporuje povinnostem Ukrajiny a SAE jako signatářů Smlouvy o obchodu se zbraněmi.

Ředitel společnosti S-Profit (Ukrajinec se sídlem mimo Velkou Británii) Amnesty International popřel, že by společnost dodávala vojenský materiál do Jižního Súdánu, ale na další otázky, včetně dotazu na roli společnosti jako prostředníka, neodpověděl.

Kromě již zmíněného obchodu s Jižním Súdánem ukazují dokumenty, do kterých měla Amnesty International možnost nahlédnout, na řadu obchodních nabídek a obchodních jednání (některé nedokončené), ve kterých figuruje společnost S-Profit s. r. o., na potenciální dodávku obrněných vozidel, zbraní a letadel do Egypta, Senegalu, Mali, Rwandy, Ukrajiny a Peru, a rovněž soukromým firmám ze Srbska, Ukrajiny, Polska a Austrálie. Amnesty International se nepodařilo identifikovat jednotlivá vývozní oprávnění k jakémukoli z těchto jednání nebo obchodů.

Přivírání očí

Amnesty International poskytla britským úřadům všechny dokumenty a informace, které získala. Zpráva také odhaluje, že britské úřady si byly více než osm let vědomy toho, že britské fiktivní společnosti jsou nelegálně využívány dealery zbraní pro zprostředkování dodávek zbraní do zemí, kde dochází k porušování lidských práv, a do zemí podléhajících embargu, včetně Sýrie, Eritrey a Jižního Súdánu. Velká Británie neučinila žádné legislativní změny, aby na tyto mezery v zákoně zareagovala.

Britské úřady rovněž selhaly v prosazení jakéhokoli smysluplného donucovacího opatření proti zúčastněným společnostem, ačkoli pravomoci plynoucí z britského obchodního a insolvenčního práva umožňují úřadům zrušit společnosti, které jednají protizákonně nebo podvodně. 

Právní vakuum

S-Profit s. r. o. je ukázkovým příkladem toho, jak mohou společnosti, které si přejí fungovat v rámci šedé ekonomiky, těžit z mezer v zákonech týkajících se britské obdoby našeho obchodního rejstříku, který má na starosti Companies House, což je vládní úřad zodpovědný mimo jiné za registrování společností. Kdokoli na světě si může ve Velké Británii založit společnost, aniž by musel předložit jakékoli doklady totožnosti.

Den po založení společnosti S-Profit došlo k převodu obchodního podílu na Ukrajince, který uvádí neexistující adresu sídla společnosti a číslo na službu „virtuální telefonní ústředny“ jako oficiální kontaktní telefon.

„V listinách společnosti S-Profit s. r. o. nejsou žádné indicie o tom, že by měla být zapojena do obchodu se zbraněmi, nicméně britské právo to ani nevyžaduje. Tento druh bezzubé regulace vážně podrývá zbývající robustní domácí, unijní a mezinárodní kontroly, které by měly zabránit tomu, aby byla Velká Británie zapojena do převozu zbraní do válečné zóny, jakou je Jižní Súdán,“ uvedl James Lynch.

„Toto by mělo být důrazným varováním pro britskou vládu, aby hnala společnosti registrované ve Velké Británii k zodpovědnosti. Jednoduchá opatření, jako například ověřování věrohodnosti jmen a adres a vytvoření rejstříku obchodníků se zbraněmi, by výrazně ztížila zahraničním obchodníkům se zbraněmi, kteří přispívají k vážnému porušovaní lidských práv, založení firmy ve Velké Británii.“

„Pokud tyto dodávky ještě nedorazily do Jižního Súdány, musejí být zastaveny. Mezitím nadále požadujeme uvalení úplného zbrojního embarga OSN vůči Jižnímu Súdánu, které bude zahrnovat jakékoli zprostředkování, finanční nebo logistické aktivity, které by mohly usnadnit tento typ transakcí. Bez embarga budou zbraně stále proudit do Jižního Súdánu a důsledky pro civilisty budou i nadále tragické.“

Pozadí

Společnost S-Profit je jednou ze tří společností jmenovaných v dokumentech, spolu se společností International Golden Group se sídlem v SAE a ukrajinským státem vlastněným vývozcem zbraní, společností Ukrinmasg.

Amnesty International již od počátku občanské války v roce 2013 opakovaně dokládá otřesné případy týrání civilního obyvatelstva v Jižním Súdánu, naposledy ve zprávě Konec mlčení: Oběti sexuálního násilí v Jižním Súdánu požadují spravedlnost a odškodnění.