Slovensko by nemělo "vytahovat těžké zbraně" na pokojné aktivisty

  Článek

Amnesty požaduje prošetření zadržení aktivistů Greenpeace.

Amnesty International vítá rozhodnutí slovenského generálního prokurátora ze 4. prosince, že propustí všech 12 aktivistů Greenpeace, kteří byli zatčeni a zadrženi poté, co  zavěsili transparent  s protestem proti těžbě uhlí na věži dolu ve městě Nováky 28. listopadu.

Organizace vyzývá slovenské činitele, aby vyšetřili okolnosti a důvody pro zadržení aktivistů, které trvalo šest dní. Amnesty International se obává, že původní rozhodnutí o držení obránců environmentálních lidských práv ve vazbě až do soudního procesu mělo vést  k tomu, že jiní aktivisté nebudou mít odvahu k dalším akcím na obranu životního prostředí a lidských práv.

12 aktivistů Greenpeace ze Slovenska, České republiky, Finska, Německa a Belgie bylo zadrženo od 28. listopadu do 4. prosince. Dne 2. prosince okresní soud ve městě Prievidza odmítl jejich žádost o kauci a měli zůstat ve vazbě až do soudního procesu. Aktivisté jsou obviněni z trestného činu poškozování a ohrožení provozu veřejného zařízení.

Okresní prokurátor, který požádal o zadržení až do soudního procesu, argumentoval, že aktivisté "by mohli znovu obsadit jinou energetickou společnost a pozastavit její provoz".  Okresní soudce souhlasil s tím, že neexistuje adekvátní záruka, že   aktivisté by  trestný čin nespáchali znovu.

I když pro orgány je legitimní  vyšetřovat a stíhat trestné činy, včetně těch proti majetku, je Slovensko vázáno svými závazky v oblasti lidských práv, aby zajistilo, že jakékoli opatření proti těm, kteří uplatňují svá práva, je přiměřené. V tomto případě, obránci environmentálních lidských práv uplatňovali  svá  práva na svobodu projevu, což použili  k informování veřejnosti o dopadu uhelného průmyslu na zdraví lidí na Slovensku a na životy lidí po celém světě z důvodu  jeho přispění ke změně klimatu.

Deník Referendum

S trochou nadsázky řečeno, slovenské úřady byly v tomto případě připraveny použít obrovskou palici na to, aby rozlouskly ořech. Veřejný protest a nenásilná přímá akce jsou legitimním způsobem, jak bránit lidská práva nebo chránit životní prostředí. Taková akce je obzvláště důležitá v souvislosti s klimatickými změnami, kdy je zapotřebí jednat rychle a musí být slyšet hlasy všech těch, kteří požadují účinná a okamžitá opatření k omezení klimatických změn.

Obránci environmentálních  lidských práv na celém světě jsou cílem kriminalizace a dehonestujících kampaní, jejichž cílem je zastavit je v ochraně životně důležitých přírodních zdrojů a stabilního klimatu, zejména pokud jejich činnosti kolidují s hospodářskými zájmy státu nebo korporací. Slovensko musí zajistit, aby nevstoupilo na tenký led kriminalizací těch, kteří jednají pokojně na obranu životního prostředí. Orgány se musí zdržet používání bezdůvodných trestních řízení a zajistit, aby aktivisté měli právo na svobodu projevu a shromažďování. 

POZADÍ

Cílem akce Greenpeace bylo ukázat veřejnosti podíl odpovědnosti uhelného průmyslu na změně klimatu. Aktivisté vystavovali  transparenty vyzývající k "ukončení éry uhlí" na důlní věži. Pomocí přímé akce se také snažili postavit se za radikálnější dohodu  mezi slovenskou vládou a uhelnou těžební společností. Dvanáct aktivistů i nadále čelí obviněním podle článku 286 odst. 1 písm. H) "škody způsobené trestným činem a ohrožení fungování veřejného zařízení, které lze trestat jedním až pěti lety".