© Getty

USA: Zadržování dětí na útěku v hrozných podmínkách

  Článek

Migrace Migrace   Spojené státy publikován 29.7.2019

Spojené státy nesmyslně zadržují tisíce dětí na útěku v zařízení Homestead na Floridě. Politika vedené vládou USA místo ochrany dětí, volí spíše jejich bezdůvodné trestání.

© Getty

Amnesty v USA ve své zprávě konstatovala, že zařízení Homestead na Floridě, kam jsou umisťovány děti, které přišly do USA bez doprovodu, musí být co nejrychleji zavřeno. Amnesty naléhá, aby byly děti okamžitě přesunuty do zařízení, které splňují nutné předpisy nebo byly předány rodinám. Nynější závažná situace je důsledkem toho, jakou politiku vede vláda USA. Místo toho, aby chránila děti usilující o život, je spíš trestá.

Vysoce nevhodné podmínky v tomto zařízení popisuje blíže hodnotící zpráva Amnesty: „No Home for Children: The Homestead Temporry Emergency Facitlity.“

„Homestead není domovem pro děti. Toto zařízení představuje místo, kam jsou soustředěny velké počty dětí, v podmínkách, které jsou pro jejich potřeby nevhodné. Vzkaz od této vlády je jasný - děti, které ve snaze zachránit si život přijdou do USA, budou následně zavřeny a drženy.“ 

  

Denise Bell, výzkumná pracovnice pro práva uprchlíků a migrantů Amnesty v USA

Amnesty navštívila zařízení dvakrát, nejprve v dubnu 2019 a poté v červenci 2019. Začátkem dubna tam bylo umístěno více než 2 100 dětí ve věku 13 až 17 let. Maximální počet držených dětí byl téměř 2 500. Nyní je hlášeno necelých 2 000 dětí. Přestože se počet umístěných dětí nyní snižuje, nemění to nic na tom, že by tam správně nemělo být drženo ani jedno dítě.

Většina dětí umístěných v zařízení přišla z oblasti Střední Ameriky, kde čelila pronásledování a násilí. Vlády v těchto zemích nejsou schopny či nechtějí své občany ochránit, a proto lidé utíkají do Spojených států. Děti se tam dostanou buďto sami, v doprovodu rodinného příslušníka, či dospělého člověka od kterého jsou následně odděleny.

Děti jsou v zařízení Homestead drženy v nevhodných podmínkách a nedostává se jim náležité péče. Hned po nástupu do tohoto zařízení se od dětí vyžaduje dodržování přísných pravidel - nošení identifikačních kódů nebo vyplňování formulářů při žádosti o základní služby (dívky např. musejí žádat o hygienickou vložku). Přestože je v zařízení dětem poskytnuta možnost vzdělání, vyučovací hodiny, podle kterých se zde vyučuje neodpovídají osnovám obecně platným v okresu Miami-Dade. Mnoho těchto dětí hovoří jen svým rodným jazykem a má proto problém se dorozumět či požádat o jakoukoliv službu.

Ředitel zařízení tvrdí, že průměrná délka pobytu dětí v Homestead je 89 dní. Když Amnesty navštívila zařízení v dubnu, byly děti údajně drženy v průměru 52 dní. Poté byly předány náhradním rodinám nebo převedeny do jiného zařízení, kde jejich zadržování pokračovalo. V některých případech se děti pokusily i o útěk ze zařízení.

"Děti zadržené v Homestead jsou vyděšené, osamělé a daleko od domova. Je mnoho lidí, kteří jsou ochotni si děti vzít k sobě, z nichž většina z nich jsou buďto rodiče nebo členové rodiny,“ řekla Denise Bell. „Dlouhodobé a časově neomezené zadržování dětí představuje problém, který způsobila samotná vláda USA. Vláda se snaží propouštění těchto dětí co nejvíce zkomplikovat. Potenciálním zájemcům o převzetí dítěte do péče hrozí deportace, kvůli tzv. politice šíření informací. Separační politika této vlády musí být co nejrychleji zastavena.“

Děti by neměly být nikdy zadržovány, ale pokud už k tomu dojde, tak jen ve vhodných podmínkách a co nejkratší možnou dobu. Zpráva hnutí Amnesty jasně vyzývá vládu USA k uzavření zařízení Homestead. Amensty rovněž apeluje na důkladné prošetření podmínek v zařízení a požaduje poskytnutí snazšího přístupu nevládním organizacím a členům kongresu. 

„Nesmyslné zadržování dětí, které ve svých domovských zemích čelily strašlivému násilí a pronásledování je bezesporu skvrnou v dodržování lidských práv v USA.“

Denise Bell, výzkumná pracovnice pro práva uprchlíků a migrantů Amnesty v USA

      

Aktuální petice

  Spojené státy

Devatenáct mužů z Guantánama mělo být propuštěno, přesto dál zůstávají ve vězení. Pomůžete?

Z třiceti šesti mužů zadržovaných na americké vojenské základně v zátoce Guantánamo na Kubě jich devatenáct mělo být propuštěno, přesto dál zůstávají ve vězení.

 

Aktuální počet podpisů: 871 Náš cíl: 2000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...