Nové ropné peklo v deltě Nigeru

  Článek

Násilná vystěhování publikován 1.7.2013

Velký požár donutil společnost Shell uzavřít jedno z ropných potrubí v jižní Nigérii. Havárie vyvolala znovu otázky o negativních dopadech podnikání ropného giganta na postižené oblasti.

Amnesty International spolu s organizací Nigerian National Coalition on Gas Flaring and Oil Spills (NACGOND) vyzývají k nezávislému prošetření celého případu v Bodo, oblasti devastované ropným znečištěním už víc než deset let.

Osm smluvních partnerů firmy Shell bylo nigerijskými bezpečnostními službami zadrženo v souvislosti s požárem, který vypukl 11. 6. 2013 krátce po úniku ropy z potrubí poblíž Bodo. Jednalo se o část potrubí, kterou firma krátce před tím nechala opravit.

Příčiny požáru se stále vyšetřují, společnost Shell ale od začátku tvrdí, že požár vypukl v důsledku krádeže ropy. Členové místní komunity ale organizaci NACGOND vypověděli, že nigerijské bezpečnostní služby do blízkosti ropovodů nikoho kromě zaměstnanců společnosti a smluvních partnerů nepustily. „Shell se mnohem víc zajímá o svůj mediální obraz než o řádné zajištění celé oblasti. Měl by se méně zaměřit na svou pověst a začít konečně řešit škody způsobené místím lidem a okolní krajině“, uvedla Audrey Gaughran, ředitelka Afrického programu Amnesty International.

„Vyšetřování příčin požáru je naprosto nedostačující“, prohlásila Tracy Adole ze společnosti NACGOND a dodala: "To, co potřebujeme, je zcela transparentní a nezávislé vyšetřování toho, co se v Bodo skutečně stalo. Stojíme před řadou nezodpovězených otázek o tom, koho firma Shell pověřila opravou potrubí a jak provádí kontrolu prací.“

Požár vypukl po úniku ropy v oblasti, kde smluvní partneři pro Shell pracovali na údržbě a opravách ropovodu. Areál byl střežen bezpečnostními složkami, aby bylo zabráněno neoprávněnému přístupu.

Přesto, že je jen těžko uvěřitelné, že by se do střežené oblasti dostal někdo jiný než zaměstnanci společnosti Shell nebo jejích smluvních partnerů, neváhal Shell jako příčinu požáru opakovaně označit krádež někoho z místních obyvatel.

Firma Shell již nejméně deset let cíleně tvrdí, že k únikům ropy dochází ve většině případů kvůli krádežím nebo sabotážím. Firma přitom zpochybňuje nezávislá šetření a spoléhá se téměř výlučně na informace a data pocházející z jejích vlastních zdrojů. Údajné krádeže a sabotáže nebyly ověřeny nezávislými orgány.

Koncem června nizozemská společnost NCP vydala prohlášení, ve kterém upozorňuje, že se prohlášení společnosti Shell, podle kterého za většinu ropných úniků můžou právě krádeže a sabotáže místních obyvatel, zakládá na sporných důkazech a ve vyšetřování jsou velké nedostatky.

Pozadí případu:

V roce 2008 došlo v oblasti Bodo ke dvěma rozsáhlým únikům ropy. Oba úniky měly na svědomí provozní závady firmy Shell. Přes obrovské ekologické škody společnost oblast nikdy nevyčistila a ropa zamořila zemědělskou půdu a vodní zdroje. Místní lidé případ postoupili britskému soudu a požadují náhradu škody a vyčistění zasažené oblasti.

V roce 2011 byla v rámci programu OSN pro životní prostředí provedena studie dokládající, že společnost Shell nese odpovědnost za úniky ropy z ropovodů v Nigérii.

Aktuální petice

  Tibet

Zastavme nedobrovolné vzdělávání tibetských dětí v čínských školách!

Čínská vláda každoročně přemisťuje tisíce nejlepších studentů z tibetských základních škol ve věku od 11 do 15 let z jejich rodných měst do internátních škol v Pekingu a dalších vzdálených provincií studovat v třídách tzv. Tibetských vnitrozemských škol (v originále Neidixizang – 内地西藏班).

Aktuální počet podpisů: 2931

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...