Na 250 000 lidí podpořilo amazonské ženy podpisem petice

  Článek

Amnesty International a členky Spolku amazonských žen předaly petici s více než 250 000 podpisy ze 168 zemí řediteli pro lidská práva generální prokuratury Danielu Eduardo Vejar Sánchezovi.

Petice vyzývá, aby bylo zahájeno rychlé, důkladné, nezávislé a nestranné vyšetřování útoků a hrozeb proti Patricii Gualingové, Nemě Grefaové, Salome Arandaové a Margoth Escobarové; Prozkoumat možnost, že tyto útoky mohly být motivovány prací těchto žen v oblasti lidských práv, a identifikovat osoby podezřelé z těchto činů a postavit je před soud; Navrhnout a provádět Protokol o vyšetřování trestných činů proti obráncům lidských práv, aby se posílila koordinace mezi mechanismy a orgány odpovědnými za vyšetřování trestných činů.