Zamítněte zákon omezující interrupce, píše Amnesty slovenským poslancům

  Článek

Moje tělo moje práva   Slovensko publikován 20.9.2020

Na Slovensku hrozí projednání návrhu zákona, který má omezit přístup k interrupcím. Návrh nerespektuje mezinárodní závazky a oddaluje včasnou, bezpečnou a legální interrupci. Navíc v době, kdy tam interrupce každoročně klesají.

Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně,

píši Vám v reakci na chystané projednávání zákona, který výrazným způsobem zpřísňuje podmínky pro přístup žen k interrupcím na Slovensku. Tento zákon nerespektuje mezinárodní závazky a oddaluje včasnou, bezpečnou a legální interrupci.

Opatření, která zákon obsahuje, jako zdvojnásobení povinné čekací lhůty před provedením interrupce, zavedení podmínky dvou nezávislých lékařských posudků v případě interrupce ze zdravotních důvodů nebo uvedení důvodu pro podstoupení umělého přerušení těhotenství, jsou nepřijatelná a nesplňují lékařské účely. Naopak, porušují lidská práva žen, které podstupují interrupci, a oddalují dostupnost legálního provedení umělého přerušení těhotenství. To ve svém důsledku přináší ohrožení zdraví a života těchto žen.

Velmi znepokojující je také to, že zákon usiluje o zákaz tzv. propagace interrupcí. To omezí možnosti lékařů a lékařek poskytovat odborné informace ženám o interrupcích a přístupu k nim. Slovensko v případě přijetí návrhu zákona oslabí dodržování svých závazků vyplývajících z mezinárodních lidskoprávních smluv, které zaručují ženám právo na zdraví, soukromí, informace, ochranu před nelidským nebo ponižujícím zacházením, dodržování principu nediskriminace a rovnost při uplatňování práv. Návrh zákona je také v rozporu s doporučeními Světové zdravotnické organizace a navíc přichází v době, kdy počet interrupcí na Slovensku každoročně klesá.

Výhrady a obavy ze zpřísnění interrupční legislativy na Slovensku vyjádřilo přes 100 organizací z celého světa v dopise, který byl 7. září zaslán členům a členkám slovenského parlamentu. Dopis je dostupný na této adrese: www.amnesty.org/en/documents/eur72/3021/2020/en/.

Vyzývám Vás, abyste se vážně zabýval/a argumenty uvedenými v tomto dopise a zasadil/a se o zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji za Váš čas.

Linda Sokačová,

ředitelka Amnesty International ČR

  

Aktuální petice

  Maďarsko

Nový zákon zakáže transgender a intersex lidem úřední změnu genderu. Zastavme to!

V květnu 2020 byla v Maďarsku přijata novela zákona, jejíž článek 33 znemožňuje transgender a intersex osobám úřední změnu pohlaví v souladu s vnímáním vlastní genderové identity, a tím i možnost získat odpovídající doklady (to bylo dosud v Maďarsku možné), což je v rozporu s jejich lidskými právy. Podle novely má být v matrice a v dokladech totožnosti uvedeno „biologické pohlaví založené na zrození a genomu“, což znemožňuje jakoukoliv pozdější úřední změnu tohoto údaje.

 

Aktuální počet podpisů: 3028 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Art For Amnesty - obrazy k prodeji

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...