© Gergo Toth

Skvělá zpráva: Maďarsko zrušilo sporný zákon o nevládních organizacích

  Článek

Vzdělávání - staré   Maďarsko publikován 20.5.2021

Maďarský parlament konečně zrušil LexNGO z roku 2017, zákon, který stigmatizoval a ztěžoval činnost občanské společnosti v Maďarsku.

Znepokojivé je, že zároveň zavedl nová opatření, která práci nevládních organizací mohou znovu ohrozit.

V reakci na aktuální vývoj uvedl ředitel maďarské Amnesty Dávid Vig: „Dnešek je velkým dnem, protože jsme dokázali, že díky houževnatosti a vytrvalosti můžeme něco změnit. Spolu s dalšími nevládními organizacemi v Maďarsku jsme léta bojovali proti očerňujícím kampaním a dnes jsme konečně svědky zrušení zákona, který neměl být vůbec přijat.“

Maďarský parlament odhlasoval zrušení Zákona o transparentnosti organizací podporovaných ze zahraničí - LexNGO2017, inspirovaný ruským zákonem o „zahraničních agentech“ v květnu 2021. Zákon byl zrušen deset měsíců po rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, podle nějž zákon o nevládních organizacích porušoval právní předpisy Evropské unie.

Maďarsko v roce 2017 zpřísnilo kontrolu nad organizacemi financovanými ze zahraničí. Ty, jejichž roční příspěvek překročil 7,2 milionů forintů (546 tisíc korun) se musely povinně registrovat, zveřejňovat informace o dárcích a na svých stránkách výslovně uvádět, že se jedná o organizace podporované ze zahraničí. To stigmatizovalo mnohé nevládní organizace, včetně Amnesty.

Celé hnutí se aktivně zapojilo do řady kampaní, advokační činnosti a soudních sporů s cílem sporný zákon napadnout. Amnesty byla první organizací, která se hlasitě postavila proti drakonickým maďarským zákonům.

Soudní dvůr Evropské unie v roce 2020 konstatoval, že zákon je v rozporu s právem EU a musí být zrušen.

Parlament nicméně zavedl nová opatření, která udělují Státnímu kontrolnímu úřadu větší pravomoci, což může vést k dalšímu obtěžování nevládních organizací – a to zejména těch kritických vůči vládě. Opatření rovněž diskriminují konkrétní nevládní organizace, neboť například náboženské nebo sportovní jsou z něj vyňaty.

Kromě toho budu zatím nadále platit další dva drakonické zákony namířené proti nevládním organizacím – LexNGO2018 („Stop Soros“) – ten zavedl speciální daň ve výši 25% na jakékoliv finanční prostředky přijaté občanskými organizacemi pomáhající migrantům a zákon z roku 2017 umožňující automatický přesun žadatelů o azyl do tranzitních zón. Jediná zařízení se nachází na hranici se Srbskem. Díky legislativním úpravám ale všichni žadatelé

přicházející ze Srbska automaticky ztrácí v Maďarsku nárok na azyl, protože Maďarsko považuje Srbsko za bezpečnou tranzitní zemi. Maďarsko tím prakticky zrušilo právo na azyl na svém území.

Pokračuje ale i náš právní boj u Evropského soudu pro lidská práva. Sporný zákon LexNGO byl zrušen – a je to skvělá zpráva, Amnesty bude dál pokračovat v napadání sporných zákonů a vládou vedených pomlouvačných kampaní proti nevládním organizacím v Maďarsku.

Více informací o situaci v Maďarsku, ale také v sousedním Polsku, kde situace není o mnoho lepší najdete na našem webu prituhuje.cz.

Aktuální petice

  Maďarsko

Nový zákon zakáže transgender a intersex lidem úřední změnu genderu. Zastavme to!

V květnu 2020 byla v Maďarsku přijata novela zákona, jejíž článek 33 znemožňuje transgender a intersex osobám úřední změnu pohlaví v souladu s vnímáním vlastní genderové identity, a tím i možnost získat odpovídající doklady (to bylo dosud v Maďarsku možné), což je v rozporu s jejich lidskými právy. Podle novely má být v matrice a v dokladech totožnosti uvedeno „biologické pohlaví založené na zrození a genomu“, což znemožňuje jakoukoliv pozdější úřední změnu tohoto údaje.

 

Aktuální počet podpisů: 3013 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...