Skvělá zpráva: v Malawi byl zrušen trest smrti

  Článek

Trest smrti   Malawi publikován 2.6.2021

Nejvyšší odvolací soud rozhodl, že trest smrti je protiústavní a byl v zemi zrušen.

Soud ve svém rozsudku uvedl, že malawiská ústava respektuje právo na život a trest smrti toto právo popírá. Soud také nařídil, aby byly znovu projednány všechny případy, v nichž byl vynesen nejvyšší trest. K trestu smrti je aktuálně odsouzeno 27 lidí. Trest smrti byl v Malawi uplatňován v případech vraždy, velezrady nebo i znásilnění. Poslední poprava zde byla vykonána v roce 1992, kdy bylo oběšeno dvanáct lidí. 
Regionální ředitel Amnesty International pro východní a jižní Afriku, Deprose Muchena, uvedl: "Vítáme rozsudek Nejvyššího odvolacího soudu, který prohlásil trest smrti v Malawi za protiústavní. Je to zásadní vítězství proti trestu smrti a posiluje právo na život v zemi. Trest smrti je vrcholně krutým, nelidským a ponižujícím trestem a nemá v tomto světě místo. Trest smrti je porušením práva na život a útokem na lidská práva. Ačkoli jsou zprávy z Malawi pozitivní, trest smrti je stále v platnosti ve většině zemí subsaharské Afriky. Vlády musí přijmout opatření, aby se tento region jednou provždy zbavil trestu smrti. Amnesty International bude s partnery po celém světě pokračovat v celosvětové kampani proti trestu smrti, dokud nebude trest smrti všude zcela zrušen."