© Amnesty International

Nejmasovější poprava v dějinách. Saúdská Arábie popravila za jediný den 81 mužů

  Článek

Trest smrti   Saúdská Arábie publikován 16.3.2022

Sobotní masová poprava 81 jednotlivců, saúdskoarabských i ne-saúdskoarabských občanů, signalizuje děsivý nárůst používání trestu smrti v Saúdské Arábii a nutnost trest smrti okamžitě zrušit.

Ministerstvo vnitra v sobotu oznámilo popravu 81 lidí, z nichž všichni byli odsouzeni za širokou škálu činů, včetně zločinů souvisejících s „terorismem“, vražd, ozbrojených loupeží a pašování zbraní. Počet poprav se tak v Saúdské Arábii pouze v roce 2022 zvýšil už na 92. Řada popravených byla ale rovněž odsouzena za obvinění, jako je „narušování sociální struktury a národní soudržnosti“ a „účast a podněcování k demonstracím a protestům“, které popisují činy, které jsou chráněny právem na svobodu projevu, pokojné shromažďování a sdružení v souladu se základními lidskými právy. 


"Toto popravčí řádění je ještě mrazivější ve světle hluboce chybného justičního systému Saúdské Arábie, který uděluje rozsudky smrti po procesech, které jsou hrubě a krajně nespravedlivé, včetně verdiktů založených na "přiznáních" získaných mučením nebo jiným špatným zacházením," řekla Lynn Maalouf, zástupkyně regionálního ředitele Amnesty International pro Blízký východ a severní Afriku. 


„Takový šokující počet poprav také odhaluje nedostatečnou transparentnost Saúdské Arábie v případech trestů smrti, protože víme, že počet soudních řízení vedoucích k umístění vězňů do cel smrti je vždy výrazně vyšší, než se veřejně uvádí. Mnoha jednotlivcům dnes v Saúdské Arábii hrozí bezprostřední riziko popravy," dodala Maalouf.

 

Popravy za účast na protestech 

Podle důkazů Amnesty International byli dva z 81 mužů, kteří byli v sobotu popraveni, odsouzeni k smrti poté, co byli usvědčeni ze zločinů souvisejících s jejich účastí na násilných protivládních protestech. Počet osob popravených za podobné obvinění by mohl být vyšší. 

Specializovaný trestní soud (SCC) odsoudil 21. února 2021 Mohammada al-Shakhouriho k trestu smrti za údajné násilné trestné činy související s jeho účastí na protivládních protestech. Během zadržení a výslechu neměl přístup k právnímu zastoupení a jeho rodina ho směla navštívit až osm měsíců po jeho zatčení. Al-Shakhouri soudu řekl, že po mučení utrpěl modřiny a silné bolesti zad, žeber a úst. Po opakovaném úderu pěstí do obličeje přišel o většinu zubů, přesto mu byla odepřena lékařská péče. Al-Shakouri své „přiznání“ odvolal, protože bylo získáno mučením. 

As’ad Ali, rovněž popravený v sobotu, byl 30. ledna 2021 odsouzen k trestu smrti SCC za podobné trestné činy. U soudu řekl, že při výslechu na samotce utrpěl fyzické a psychické mučení a že jeho „přiznání“ bylo také získáno mučením. Ali řekl, že mu bylo odepřeno lékařské ošetření, přestože trpěl akutní bolestí.


Saúdská Arábie v minulých letech provedla dvě hromadné popravy, i když ani jedna nebyla ve stejném rozsahu: V roce 2019 bylo popraveno 37 lidí, z nichž většinu tvořili šíitští muži odsouzení po fingovaných procesech; v roce 2016 bylo popraveno 47 lidí včetně prominentního šíitského duchovního šejka Nimra al-Nimra. 

Amnesty zdokumentovala případy nejméně 30 dalších lidí, kterým hrozí poprava poté, co byli odsouzeni k trestu smrti po nespravedlivých procesech na základě rozsáhlých obvinění vyplývajících z jejich odporu vůči vládě nebo účasti na protistátních protestech, pašování drog, násilných útocích nebo vraždě. Celkový počet osob odsouzených k smrti za podobná obvinění je pravděpodobně mnohem vyšší. Ve všech případech zdokumentovaných Amnesty International byli jednotlivci odsouzeni po hrubě nespravedlivých procesech, z nichž mnohé byly poznamenány mučením, které obžaloba v rozporu s mezinárodními závazky Saúdské Arábie nevyšetřila. 

 

Hrozba popravy za uplatňování svobody slova

Na konci března 2022 by se saúdskoarabský akademik Hassan al-Maliki měl objevit před SCC, kde má být obnoven jeho proces, kde by mohl čelit trestu smrti za obvinění související se svobodou projevu. 14 obvinění zahrnuje „urážku vládců a rady vysokých učenců této země“; „vedení rozhovorů pro západní média, noviny a kanály, které jsou nepřátelské“; „autorství řady knih a výzkumných prací (…) a jejich publikování mimo království“ a „vlastnictví 348 knih, které nejsou povoleny příslušným orgánem“.


V podobném případě náboženskému duchovnímu Salmanu Alodahovi hrozí trest smrti za obvinění související s jeho údajnou podporou vězněných disidentů a zakázané politické skupiny Muslimské bratrstvo. Alodah byl prvních pět měsíců svého zadržování držen na samotce, v rozporu s mezinárodními standardy, jako jsou např. pravidla Nelsona Mandely, a nebyl mu povolen žádný kontakt s jeho rodinou nebo právníkem, kromě jednoho krátkého telefonátu měsíc po jeho zatčení. V srpnu 2018 byl Salman Alodah postaven před soud na utajeném zasedání, kde byl obviněn z 37 bodů, včetně volání po svobodě projevu a politických reformách v Saúdské Arábii. V květnu 2019, po dalším tajném slyšení, informoval jeho právník rodinu, že prokurátor žádal o trest smrti. Nyní čeká na verdikt. 

„Hassan al-Maliki a Salman Alodah by měli být okamžitě a bezpodmínečně propuštěni. Nikdo by neměl čelit trestu smrti jen za to, že uplatňoval své právo na svobodu projevu. To, že stát využívá popravy jako politický nástroj k potlačení kritiků, je nekontrolovatelným justičním zvěrstvem.“

 Lynn Maalouf, zástupkyně regionálního ředitele Amnesty pro Blízký východ a severní Afriku

 

Trest smrti je nejvyšší, krutý, nelidský i ponižující trest a porušením základního práva na život. Amnesty International vyzývá saúdskoarabské úřady, aby okamžitě zastavily popravy, zavedly oficiální moratorium na všechny popravy a zahájily legislativu, která by zcela zrušila trest smrti za všechny zločiny. Saúdská Arábie musí také zajistit, aby soudy nepřipouštěly žádná „přiznání“ nebo jiná prohlášení získaná mučením nebo dalším špatným zacházením a aby všechny obvinění ze zneužívání a mučení byly rychle, účinně a neprodleně vyšetřeny nezávislým orgánem.

Více o trestu smrti najdete zde.


Aktuální petice

  Saúdská Arábie

Trest smrti za účast na protestech. Rodiny mladíků se o rozsudcích dozvěděly z médií. Pomůžete?

Abdulláhovi ad-Derázímu a Džalálu Labbádovi hrozí bezprostřední poprava poté, co saúdskoarabský Nejvyšší soud tajně potvrdil jejich rozsudky smrti, aniž by informoval jejich rodiny nebo právníky. Oběma mladým mužům nebylo v době spáchání údajných trestných činů ještě 18 let a byli odsouzeni za trestné činy související s účastí na protivládních protestech po hrubě nespravedlivých procesech, které se opíraly především o přiznání ovlivněná mučením. Podpořte je podpisem petice.

 

Aktuální počet podpisů: 996 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...