© Amnesty International

Stav lidských práv v České republice v roce 2021

  Článek

Diskriminace LGBTI   Česká republika publikován 28.3.2022

V minulém roce přijala vláda socio-ekonomická opatření na podporu těch nejvíce zasažených pandemií koronaviru. Zahrnovaly také 14denní kompenzaci výplat pro ty, kteří museli povinně podstoupit karanténu.

Svoboda shromažďování

České úřady omezily loni kvůli pandemii koronaviru právo na pokojné shromažďování. V prosinci 2020 oznámil parlament nouzový stav, který trval do 11. dubna. Za jeho platnosti byla účast na shromažďování omezená na maximální počet 500 účastníků. Rozhodnutí parlamentu proto vedlo k lednovým protestům s heslem „otevřete Českou republiku“.

Svoboda slova

V uplynulém roce se objevily obavy o nezávislosti veřejnoprávních médií. Evropská vysílací unie v březnu oznámila, že zjistila zvyšující se politizaci řídícího orgánu České televize. Organizace Reportéři bez hranic pak v květnu vyjádřila znepokojení ohledně rizika zvýšeného politického tlaku na veřejnoprávní vysílatele po volbách nových členů Rady České televize.

Diskriminace Romů

Romské děti i nadále zažívaly ve školách diskriminující segregaci. Muž romské národnosti Stanislav Tomáš zemřel dne 19. června 2021 při policejním zásahu ve městě Teplice. Podle video záznamů z onoho zatknutí zveřejněného médiem Romea.cz proti němu použili tři policisté násilí. Video zobrazovalo Stanislava Tomáše ležícího na zemi a jednoho z policistů klečícího na jeho krku po dobu celého zákroku.

Policejní inspekce informovala 26. července Amnesty o tom, že policie proti Stanislavu Tomášovi zakročila kvůli „eskalujícímu agresivnímu chování, které vyústilo v zásah policistů“. Ministr vnitra loni v červenci oznámil, že pitva Stanislava Tomáše ukázala předávkování drogami a tedy i možnou příčinu smrti. Podle něj tak policista neomezil jeho dýchání, ani průtok krve. V prosinci pak zástupkyně veřejného ochránce práv zveřejnila výsledky prověřování zmíněného případu, podle které policisté při intervenci učinili závažné chyby. Nezajistili například, aby jejich zásah proti zatýkanému nezpůsobil nepatřičnou újmu.

Český senát pak v červenci odhlasoval návrh zákona ohledně kompenzací pro tisíce romských žen kvůli jejich nezákonné sterilizaci českými úřady mezi lety 1966 až 2012. Přeživší těchto zásahů budou moct dosáhnout kompenzace 300 tisíc korun českých, tedy asi 11 800 euro. Požádat o ně musí u Ministerstva zdravotnictví do tří let od začátku ledna 2022, kdy zákon vstoupí v platnost.

Ústavní soud v srpnu odložil novelu zákona týkající se sociálních dávek na základě její údajné diskriminující povahy a vylučování určitých kategorií obyvatelstva. Novela by totiž dovolila obcím vyhlásit zóny „sociálně patologického chování,“ čímž by jejich obyvatelům zabránila v zažádání si o určité dávky na bydlení. Nevládní organizace v minulosti novelu kritizovaly za to, že cíleně diskriminuje romské a chudé občany.

LGBTQI+ komunita

V lednu loňského roku zamítl Ústavní soud návrh krajského soudu na úpravu zákona, který zabraňuje uznání adopcí stejnopohlavními páry ze zahraničí žijícími v České republice. Zákon totiž umožňuje adopce pouze sezdaným heterosexuálním párům.

Poslanecká sněmovna pak v dubnu v prvním čtení odhlasovala návrh zákona usilující o stejnopohlavní manželství. Poslanci ho však znovu do říjnových poslaneckých voleb neprojednali. V novém volebním období tak musí být podaný znovu.

Genderově podmíněné násilí

Pět let po podepsání Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (Istanbulská úmluva) ji Česká republika ještě neratifikovala. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva však po říjnových volbách oznámila, že nová vláda ještě musí rozhodnout, zda vůbec úmluvu nabídne parlamentu k ratifikaci. 

Práva uprchlíků a migrantů

Minulý srpen přijala vláda 170 Afghánců jako součást české pomoci při evakuačních operacích z Afghánistánu. Ministr vnitra rovněž uvedl, že prioritou vlády je zajistit, aby napětí v Afghánistánu „nevedlo k další obrovské migrační vlně“ a zabránit tak „krizi na vnějších hranicích Evropské unie“.

Při kampani do parlamentních voleb v září pak tehdejší premiér Andrej Babiš použil billboardy s anti-migračními hesly. Stálo na nich: „Ochráním vás před ilegálními migranty. Do posledního dechu.“ Vláda pak pokračovala v odmítání účasti na relokačních snahách uvnitř Evropské unie. Přesídlovací program uprchlíků tak zůstal i nadále „zmražený“.

Aktuální petice

  Česká republika

Petice za přijetí opatření proti násilí na ženách

Vyzýváme Parlament ČR k bezodkladnému přijetí „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“

 

Aktuální počet podpisů: 11146 Náš cíl: 11500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...