© Tanya Springer

Slovensko: Pokračující diskriminace Romů staví zemi na „kolizní kurz s Evropským soudním dvorem“

  Článek

publikován 4.6.2023

Romské děti jsou na Slovensku v rámci vzdělávacího systému diskriminovány a systematicky izolovány od ostatních. Často dochází k tomu, že jsou umístěny do samostatných tříd nebo škol, což má negativní dopad na jejich vzdělání a budoucnost. Tato segregace je nejenom v rozporu se základními lidskými právy a mezinárodními standardy, rovněž také romské děti stigmatizuje a izoluje od společnosti. Evropská komise rozhodla o postoupení věci k Soudnímu dvoru Evropské unie.

V dubnu 2015 zahájila Evropská komise proti Slovensku řízení pro porušení Smlouvy o založení Evropského společenství kvůli porušení zákazu diskriminace ve vzdělávání stanoveného ve směrnici EU o rasové rovnosti. Letos v dubnu pak Evropská komise rozhodla o postoupení případu k Soudnímu dvoru EU. 

Možnost na zlepšení lidskoprávní situace na Slovensku se rýsovala letos v květnu, kdy tamní parlament hlasoval o novele školského zákona, která mohla vést k nápravě diskriminačního vzdělávací systému. Novou legislativu ale nakonec neschválil a hrubé nerovnosti ve slovenském školství tak panují nadále. 

„Tím, že Slovensko nehlasovalo pro pozměňovací návrh, jehož cílem je zabránit systematické diskriminaci ve vzdělávání, zmařilo naděje na zajištění rovného přístupu romských dětí ke vzdělávání a dostalo se do kolize s Evropským soudním dvorem,“ 

- Rado Sloboda, ředitel Amnesty International Slovensko. 

Na Slovensku navštěvuje 65 % romských žáků ve věku 6-15 let školy, kde jsou všichni nebo většina žáků Romové. To činí Slovensko členským státem EU s nejvyšším podílem segregace Romů ve vzdělávání.

Segregace romských dětí na Slovensku je dlouhodobým a závažným problémem. Vzdělání je přitom jedním z nejdůležitějších faktorů pro zajištění budoucnosti a úspěchu každého jednotlivce. A právě proto, že jsou romské děti systematicky odsouvány na okraj vzdělávacího systému, jsou často omezovány ve svých možnostech a schopnostech. 

Amnesty se snaží na tento problém upozornit dlouhodobě a podněcuje slovenskou vládu k akci. Už v roce 2016 Amnesty projevila obavy o porušování lidských práv romských dětí a vyzvala tamní vládu k akci. 

Slovenská vláda má povinnost zajistit rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti na svém území. Je třeba odstranit překážky, které stojí v cestě romským dětem, aby se mohly plně zapojit do vzdělávacího procesu. 

Slovensko musí přijmout opatření vedoucí k tomu, aby romské děti měly rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání. To zahrnuje zlepšení infrastruktury a technologií ve školách, rozšíření programů pro zlepšení vzdělávání a poskytování podpory pro romské děti.

Aktuální petice

  Rusko

Ukrajinský lidskoprávní aktivista válečným zajatcem Ruska. Pomůžete Maksymovi Butkevyčovi?

Maksym Butkevyč se jako dobrovolník přidal k ukrajinské armádě, aby bránil svoji vlast. V červenci 2022 se stal ruským válečným zajatcem. Od té doby je odstřižen od světa a ruská média proti němu vedou očerňovací kampaň. V březnu 2023 byl odsouzen v nespravedlivém soudním procesu k třinácti letům vězení za údajné válečné zločiny. Podepište petici a připojte se k boji za jeho okamžité propuštění.

 

Aktuální počet podpisů: 2280 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...