© NurPhoto via Getty Images

Mezi apartheidem a právním státem: Dvojí život izraelské justice

  Článek

  Izrael publikován 25.9.2023

Izraelská vláda plánuje reformu soudního systému, která má oslabit justici a kontrolu zákonodárců. Hrozí, že bez dohledu justice izraelské úřady zintenzivní už tak krutý systém apartheidu a porušování lidských práv bude eskalovat. Statisíce Izraelců proti reformě protestují, policie demonstranty svévolně zatýká.

Cílem reformy je oslabit kontrolní pravomoci izraelského Nejvyššího soudu. To by mělo zásadní dopad zejména na Palestince a další marginalizované skupiny v Izraeli. Kneset (izraelský jednokomorový parlament) schválil první část reformy soudního systému už v červenci, 12. září ale začal Izraelský Nejvyšší soud projednávat petice proti první části nové legislativy.

Izraelské soudnictví sice pomáhá udržovat a prosazovat izraelský systém apartheidu, který Palestince utlačuje, snížení kontroly nad vládou by ale sebralo Nejvyššímu soudu možnost bránit diskriminaci úplně.

Amnesty přináší stručný přehled, proč by reforma izraelského soudního systému mohla lidskoprávní situaci v zemi ještě mnohonásobně zhoršit.

Co mají reformyzměnit?

Plány na rozsáhlou přestavbu izraelského soudnictví ovlivní zejména nezávislost soudů a kontrolní pravomoci Nejvyššího soudů. Součástí reforem by měla být například:
- absolutní moc izraelské vlády nad jmenováním soudců a státních zástupců,- ministerská pravomoc jmenovat vlastní právní poradce,
- znemožnění přezkoumávat nebo zpochybňovat 13 základních zákonů Izraele ze strany Nejvyššího soudu,
- ukončení přezkumů vládních rozhodnutí ze strany soudů,
- zavedení pravomoci Knesetu, která by umožnila zrušit rozhodnutí Nejvyššího soudu prostou většinou hlasů.

Pokud budou všechny tyto plány schváleny, nastane plošné odstranění kontrolních mechanismů a nerovnováha mezi zákonnou a soudní mocí.

Byly již některé části reformy schváleny?

Vládnoucí koalice hlasovala 24. července pro změnu základního zákona soudnictví. Tato novela zrušila tzv. „rozumnost" jako důvod, na jehož základě mohou soudy napadat vládní rozhodnutí. Soudy tedy nemohou účinně kontrolovat činnost vlády.

Dříve mohly izraelské správní soudy a Nejvyšší soud přezkoumávat a rušit vládní rozhodnutí. Například v lednu 2023 Nejvyšší soud rozhodl proti jmenování ministra vlády, který byl dříve odsouzen za trestné činy. Nyní soudy ale přišly o možnost napadnout svévolná nebo diskriminační rozhodnutí. Zaniká tak účinná kontrola nad možným střetem zájmů.

Izraelské soudy a systém apartheidu

I když má Nejvyšší soud dohlížet na činnost vlády, v průběhu let vydal řadu rozhodnutí, která izraelské vládě a armádě vydláždila cestu k porušování lidských práv Palestinců.

Zelenou dal například demolici tisíců palestinských domů a schválil zničení několika vesnic. Potvrdil nespočet zadržení Palestinců na měsíce až roky bez obvinění nebo soudu. Stvrdil také nezákonnou politiku zadržování těl Palestinců za účelem vyjednávání a rovněž zákon, který umožňuje násilné krmení vězňů držících hladovku. 

Tento soud potvrdil také zákon, který zavádí svévolná, rasově motivovaná omezení pro sjednocování palestinských rodin. A jen před několika týdny rozhodl, že izraelská armáda může zdemolovat dům ve východním Jeruzalémě, čímž vystavil jeho obyvatele riziku vysídlení.

Zakládání izraelských osad a násilné přesidlování je válečný zločin podle čtvrté Ženevské úmluvy a Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Násilné přesuny civilistů na okupovaném území a hromadné demolice jsou rovněž válečné zločiny.

Výzkum Amnesty International ukázal, že izraelské úřady systematicky porušují lidská práva. Využívají válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, aby udržely svůj systém útlaku a nadvlády nad Palestinci. Nečinnost izraelského soudnictví hraje klíčovou roli při zaštiťování a posilování systému apartheidu. 

Soud na straně Palestinců a menšin

Plánované změny by výše popsanou kritickou situaci ještě zhoršily. Nejvyšší soud se totiž, byť v malé míře, v určitých případech zasazuje o ochranu Palestinců a dalších menšin. 

Například zrušil pokusy izraelské vlády zakázat palestinským politickým stranám kandidovat v izraelských parlamentních volbách. Soudy také v některých případech zabránily násilnému vystěhování nebo přemístění Palestinců.

I když je těchto případů málo a poskytnutá ochrana byla zpravidla částečná, reforma by ochranu znemožnila úplně. Pokud izraelské soudnictví ztratí svou pravomoc kontrolovat vládu, je pravděpodobné, že se i tato malá a nedůsledná míra ochrany vypaří. Izraelské úřady tak budou moct svévolně porušovat lidská práva.

Jak chrání izraelský Nejvyšší soud lidská práva?

I když Nejvyšší soud nebere ochranu Palestinců jako prioritu, důsledněji hájí práva izraelských Židů, lidí na okraji společnosti, a také práva žadatelů o azyl a migrantů. V roce 2013 například zrušil zákon, který opravňoval izraelské úřady zadržet až na tři roky každého, kdo vstoupil do země nelegálně.

Nejvyšší soud také ovlivnil ochranu práv LGBTI osob. Rozhodl například, že manželské svazky párů stejného pohlaví, které byly uzavřeny v zahraničí, by měly být uznány také v Izraeli. Dále zrušil část zákona, která zakazovala párům stejného pohlaví získat děti prostřednictvím náhradní matky.

Ženy v Izraeli mohou díky Nejvyššímu soudu do důchodu ve stejném věku jako muži. Segregace podle pohlaví ve veřejné dopravě je nezákonná také zásluhou Nejvyššího soudu.

Proč je nezávislost soudů důležitá? 

Ve Všeobecné deklaraci lidských práv z roku 1948, která je zásadní součástí mezinárodního práva, se uvádí, že každý má právo na spravedlivý proces „před nezávislým a nestranným soudem". A nezávislý soudní systém je předpokladem pro to, aby i veškerá samotná soudní jednání byla spravedlivá.

Vláda, která má pravomoc jmenovat soudce nebo rušit rozhodnutí nejvyššího soudu, má volnou ruku k upevňování vlastní moci. Může svévolně rušit zákony, trestat politické oponenty nebo praktikovat jakkoliv nesmyslnou či tyranskou politiku, protože v daném státě už není jiný úřad, který by měl pravomoc jí v tom zabránit.

Obavy, že oslabení soudního dohledu povede k posílení apartheidu, zvyšuje také program současné vlády, který je v mnoha ohledech v rozporu se základními lidskými právy – to se projevuje zejména v přístupu Palestincům. 

Například zavádí návrh trestu smrti pro „teroristy", jak vláda Palestince často označuje. Předkládá návrh na vytvoření „národní gardy" s pravomocí používat sílu proti civilistům a zintenzivňuje plány na anexi dalších částí okupovaného Západního břehu Jordánu.
Objevil se i návrh zákona, který by dětem mladším 14 let znemožnil jakkoliv se informovat o sexualitě a genderu. A lékaři by mohli odmítnout ošetřit osoby LGBTI.

Začátkem tohoto roku prošel prvním čtením návrhu zákona, který navrhuje rozšířit pravomoci izraelských rabínských soudů, které jsou složeny výhradně z mužů a diskriminace žen u nich není výjimkou.

K čemu Amnesty International vyzývá?

Izraelské úřady musí upustit od plánů na revizi soudnictví. Musí také dodržovat právo na svobodu projevu a pokojné shromažďování všech, kteří proti návrhům protestují.

Je rovněž velmi důležité nezapomínat na alarmující lidskoprávní situaci v zemi. Izrael musí naléhavě odstranit systém apartheidu, který diskriminuje Palestince.

Protesty v Izraeli si získaly obrovskou pozornost mezinárodních médií a mnoho států plány vlády odsoudilo. Tato odezva je sice vítaná a potřebná, nicméně státy zapomínají odsoudit současný systém apartheidu.

Pokud si mezinárodní společenství skutečně cení právního státu a spravedlnosti, musí apelovat na izraelské úřady, aby nesly odpovědnost za zločiny proti Palestincům. Měly by tlačit na izraelské orgány, aby ukončily nezákonné zabíjení palestinských dětí a dalších civilistů, zabírání půdy a blokádu pásma Gazy.

Izrael potřebuje reformovat své soudnictví, ale tyto reformy by měly být součástí komplexní demontáže systému apartheidu a dodržování mezinárodních standardů lidských práv pro všechny.


Aktuální petice

  Izrael

Palestinští novináři uvězněni pouze kvůli své práci. Podpořte je podpisem petice

Dva palestinští novináři byli zadrženi v říjnu 2023 izraelskými silami poté, co informovali o útoku vedeném Hamásem. Izraelské úřady odmítají sdělit místo jejich pobytu. Novinářům není umožněn kontakt s rodinou ani právníky a jejich nejbližší netuší, zda jsou vůbec naživu. Žádný novinář by neměl být uvězněn kvůli výkonu své novinářské práce. Požadujte s námi jejich okamžité propuštění.

 

Aktuální počet podpisů: 209 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...