© Ralf Rebmann / Amnesty International

Nigérie: Shell znečistil deltu Nigeru, teď chce infrastrukturu prodat. Mohl by tak uniknout odškodnění obyvatel

  Článek

publikován 17.4.2024

Ropná infrastruktura společnosti Shell v deltě Nigeru znamenala katastrofu pro životní prostředí i tamní obyvatele. Amnesty i další organizace vyzývají nigerijské úřady, aby prodej neschválily. Společnost musí zaplatit spravedlivé odškodnění, stejně jako náklady na vyčištění zamořené oblasti.

Amnesty a další organizace v otevřeném dopise vyzvaly nigerijskou Regulační komisi pro těžbu ropy, aby nepovoloval prodej prodej těžební společnosti Shell Petroleum Development Company (zkr. SPDC, dceřiná společnost Shellu provádějící ropné operace v Nigérii), společnosti Renaissance Africa Energy, a to do doby, než bude plně vyhodnoceno znečištění životního prostředí, které Shell způsobil svou těžbou v deltě Nigeru, a dokud společnost neposkytne dostatečné finanční prostředky na odstranění katastrofy a odškodnění tamních obyvatel.

Těžba společnosti Shell v deltě Nigeru probíhala po mnoho desetiletí za cenu závažného porušování lidských práv tamních obyvatel. Časté úniky ropy z těžební infrastruktury a nedostatečná údržba a postupy při čištění způsobily, že povrchové i podzemní zdroje pitné vody jsou dnes kontaminovány. Toxické látky zamořily také zemědělskou půdu a rybářská loviště. K tomu všemu se mnozí místní obyvatelé potýkají se zdravotními následky.

„Nyní existuje značné riziko, že společnost Shell odejde s miliardami dolarů z prodeje tohoto podniku, přičemž ti, kteří již byli poškozeni, zůstanou bez odškodnění a budou čelit dalšímu porušování lidských práv a újmám na zdraví.“

- Isa Sanusi, ředitel Amnesty International v Nigérii


Než bude prodej povolen, musí být proto zavedeny záruky, které povedou k rychlému odstranění stávající kontaminace a ochrání lidi před dalším poškozením. Společnost Shell nesmí utéct odpovědnosti za vyčištění této oblasti.

Otevřený dopis navazuje na lednové oznámení společnosti Shell, že souhlasila s prodejem SPDC konsorciu Renaissance. Transakce dosahuje hodnoty až 2,4 miliardy dolarů.

V otevřeném dopise dále stojí, že dohoda zřejmě zdaleka nesplňuje několik regulačních a právních požadavků. Patří mezi ně zjevná absence environmentální studie, která by posoudila požadavky na vyčištění, a vyhodnocení, které by zajistilo vyčlenění dostatečných prostředků na případné vyřazení ropné infrastruktury z provozu – tato částka by pravděpodobně dosáhla několika miliard dolarů. Upozorňuje také na to, že chybí soupis prodávaného hmotného majetku. To je varovný signál, který může naznačovat havarijní stav ropovodů a infrastruktury, z nichž pochází mnoho úniků. Ty měly často ničivé důsledky na zdraví obyvatel a poničily jejich životní prostředí. 

Organizace v dopise také upozorňují, že podobné průmyslové prodeje v minulosti mnoho nigerijských obyvatel značně poškodily. Kupující totiž mnohdy neměli dostatek finančních prostředků na účinnou správu infrastruktury, v některých případech ji proto přestaly provozovat úplně. Příkladem je předchozí prodej ze strany společnosti Shell v roce 2010 firmě First Hydrocarbon Nigeria (OML 26), kdy se většinový akcionář kupující společnosti dostal do likvidace a její generální i provozní ředitel byli ve Spojeném království odsouzeni za podvod.

Během desetiletí působení společnosti Shell v Nigérii došlo ke stovkám úniků ropy z její infrastruktury.

Aktuální petice

  Rusko

Ukrajinský lidskoprávní aktivista válečným zajatcem Ruska. Pomůžete Maksymovi Butkevyčovi?

Maksym Butkevyč se jako dobrovolník přidal k ukrajinské armádě, aby bránil svoji vlast. V červenci 2022 se stal ruským válečným zajatcem. Od té doby je odstřižen od světa a ruská média proti němu vedou očerňovací kampaň. V březnu 2023 byl odsouzen v nespravedlivém soudním procesu k třinácti letům vězení za údajné válečné zločiny. Podepište petici a připojte se k boji za jeho okamžité propuštění.

 

Aktuální počet podpisů: 2276 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...