© Anas Zeyad Fteha/Anadolu via Getty Images

Pásmo Gazy: Objev masových hrobů zdůrazňuje naléhavou potřebu umožnit přístup nezávislým vyšetřovatelům

  Článek

  Izrael publikován 30.4.2024

Zatímco porušování lidských práv v Pásmu Gazy pokračuje, lidé, kteří by takové zločiny vyšetřovali, nemají na území dostatečný přístup. Za posledních 6 měsíců mohli zdokumentovat jen zlomek případů.

V nedávné době byly ve dvou nemocnicích v Gaze nalezeny masové hroby obsahující stovky těl. Tato místa skrývají zásadní informace o porušování lidských práv, forenzní důkazy ovšem vydrží jen omezený čas

„Děsivý objev masových hrobů podtrhuje naléhavost zajištění okamžitého přístupu lidskoprávních vyšetřovatelů, včetně forenzních expertů, do okupovaného Pásma Gazy, aby bylo zajištěno zachování důkazů a provedení nezávislého a transparentního vyšetřování s cílem zaručit odpovědnost za jakékoli porušení mezinárodního práva.” 

- Erika Guevara Rosas, vrchní ředitelka Amnesty International pro výzkum, advokacii, politiku a kampaně


Amnesty proto vyzývá, aby byla důkazní místa alespoň chráněna, dokud profesionální soudní znalci s potřebnými dovednostmi a zdroji nebudou moci bezpečně provést adekvátní exhumace a přesnou identifikaci ostatků. Bez řádného vyšetřování, které by určilo, jak k těmto úmrtím došlo nebo jaké zločiny byly spáchány, nebude možné pachatele usvědčit.

„Absence soudních expertů a zdecimování lékařského sektoru v Gaze v důsledku války a kruté izraelské blokády spolu s nedostatkem potřebných zdrojů pro identifikaci těl, jako je testování DNA, jsou obrovskými překážkami pro identifikaci ostatků. To odepírá pozůstalým příležitost k důstojnému pohřbu a rodinám s pohřešovanými nebo násilně zmizelými příbuznými zase právo na informace a spravedlnost,“ dodala Rosas.

Zajištění uchování důkazů patří mezi klíčová opatření, která Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) 26. ledna tohoto roku nařídil izraelským úřadům přijmout, aby zabránily genocidě. Konkrétně přikázal, aby izraelské úřady přijaly „účinná opatření k zabránění zničení a zajištění uchování důkazů“, což zahrnuje umožnění přístupu vyšetřovatelským misím, úřadům s mezinárodním mandátem a dalším subjektům.

Uprostřed naprostého vakua odpovědnosti a narůstajících důkazů o válečných zločinech v Gaze musí izraelské úřady zajistit, že budou dodržovat rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora tím, že umožní okamžitý přístup nezávislým vyšetřovatelům a zajistí, že budou zachovány všechny důkazy o porušování lidských práv. 

Mezinárodní společenství pak musí tlačit na Izrael, aby splnil příkazy Mezinárodního soudního dvora tím, že umožní okamžitý vstup do Pásma Gazy nezávislým vyšetřovatelům lidských práv a forenzním expertům, včetně Vyšetřovací komise jmenované OSN a vyšetřovatelů Mezinárodního trestního soudu. Bez řádného, transparentního nezávislého vyšetřování těchto úmrtí nemůže být zajištěna spravedlnost.

Aktuální petice

  Izrael

Palestinští novináři uvězněni pouze kvůli své práci. Podpořte je podpisem petice

Dva palestinští novináři byli zadrženi v říjnu 2023 izraelskými silami poté, co informovali o útoku vedeném Hamásem. Izraelské úřady odmítají sdělit místo jejich pobytu. Novinářům není umožněn kontakt s rodinou ani právníky a jejich nejbližší netuší, zda jsou vůbec naživu. Žádný novinář by neměl být uvězněn kvůli výkonu své novinářské práce. Požadujte s námi jejich okamžité propuštění.

 

Aktuální počet podpisů: 209 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...