Útoky na Romy v Maďarsku

  Článek

Diskriminace publikován 11.11.2010

Mezi lednem 2008 a srpnem 2009 přišlo v Maďarsku o život šest Romů. Stali se oběťmi série násilných útoků. Romská komunita se obává, že za těmito útoky stojí rasové předsudky pachatelů. Maďarská justice však není schopna na rasově motivované zločiny dostatečně reagovat. Selhává také prevence.

Počet útoků na příslušníky romské menšiny v Maďarsku narostl. K vzestupu těchto zločinů došlo v době, kdy v zemi slaví úspěchy krajně pravicové strany, které často používají ostrou protiromskou rétoriku. V období od ledna 2008 do srpna 2009 přišlo o život šest lidí, další utrpěli zranění. Mezi lidmi, kteří se stali terčem tohoto zločinu, patří manželský pár středního věku, starší muž, otec se čtyřletým synem nebo matka a její třináctiletá žena. Pachatelé použili buď zápalné lahve, nebo střelnou zbraň.
„Maďarské úřady jsou povinny zajistit spravedlnost pro oběti zločinů z nenávisti. Musí tedy vyšetřovat, zda v trestné činnosti hraje roli rasová či etnická nenávist nebo předsudky,“ uvedla Nicola Duckworthová, ředitelka Programu Amnesty International pro Evropu a střední Asii. „Pokud úřady začnou proti rasismu a rasově motivovanému násilí bojovat, vyšlou nezpochybnitelný signál, že rasismus není v Maďarsku tolerován,“ dodala Duckworthová.

Maďarské právo postihuje podněcování k nenávisti a rasově motivované zločiny. Nicméně počet případů, kdy se podařilo rasový motiv prokázat, je nízký v porovnání s počtem těchto útoků, které monitorují nevládní organizace.

Podle maďarské policie bylo v roce 2008 spácháno 12 rasově motivovaných útoků na romské komunity, v roce 2009 policie zaznamenala šest těchto činů. Údaje nevládních organizací jsou však vyšší, v roce 2009 poukázaly na 25 těchto útoků, v roce 2008 se jich podařilo zdokumentovat 17. Tento nepoměr je připisován faktu, že řada obětí trestný čin policii vůbec nenahlásí. Obávají se, že by policie rasový motiv stejně nezohlednila. Amnesty International hovořila s několika Romy, kteří po útocích trpěli traumaty. Tito lidé postrádají informace o službách a poradenství, které by jim jejich situaci ulehčilo.

Maďarské úřady navíc nejsou schopny náležitě dokumentovat, vyšetřovat, stíhat a trestat rasově motivované činy. Neposkytují také dostatečnou podporu obětem tohoto zločinu. Podle Amnesty International by maďarské úřady měly shromažďovat informace o rozsahu a formách zločinů z nenávisti. Amnesty International proto vyzývá maďarské úřady, aby:

  • zajistily, že Romové i příslušníci dalších ohrožených skupin získají náležitou ochranu před násilím,

  • zajistily výcvik pro policisty a vyšetřovatele, kteří by se měli seznámit s problémem zločinů z nenávisti,

  • spolupracovaly s romskou samosprávou a nevládními organizacemi a poskytovaly Romům podporu k ohlašování zločinů z nenávisti.

Aktuální petice

  Kanada

Žádáme spravedlnost pro děti původních obyvatel v Kanadě. Přidáte se?

V květnu 2021 byly v areálu bývalé internátní školy pro původní obyvatele v kanadském městě Kamloops nalezeny ostatky 215 dětí. Instituce byla součástí sítě internátních škol, která se zaměřovala na asimilaci dětí původních obyvatel Kanady. Děti ve školách čelily psychickému a fyzickému násilí a sexuálnímu obtěžování. Nesměly mluvit mateřským jazykem, nucená převýchova se soustřeďovala i na zvyky a tradice, které vlivem výuky částečně zanikly.

 

Aktuální počet podpisů: 1153 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...