Co s nimi? Summit OSN zapomněl na práva nejchudších

  Článek

Diskriminace Moje tělo moje práva publikován 30.9.2010

Političtí lídři, kteří nedávno na summitu v New Yorku jednali o Rozvojových cílech tisíciletí, přehlíží situaci milionů lidí žijících v chudobě. Jejich problémy zůstávají stranou pozornosti a lidé se skutečné pomoci zatím zřejmě nedočkají.

Slum v Angole
Slum v Angole
Smyslem tzv. Rozvojových cílů tisíciletí je především vymýtit extrémní chudobu. Tato nejprominentnější globální inciativa byla před deseti lety ustanovena v tzv. Miléniové deklaraci. Zaměřuje se na osm oblastí, mezi které patří například mateřská úmrtnost, rovnoprávnost žen či základní vzdělávání. Miliony nejchudších lidí jsou však z aktivit Rozvojových cílů tisíciletí vyloučeny v důsledku diskriminace nebo jiného porušování lidských práv. Postrádají tak přístup k základním životním potřebám včetně nezávadné pitné vody. „K naplnění Rozvojových cílů tisíciletí zbývá jen pět let. Je proto nepřijatelné, že se světoví lídři stále neshodli na krocích, které by potíraly diskriminaci a jiné porušování lidských práv,“ uvedl Salil Shetty, generální tajemník Amnesty International.Summit neřešil hlavní příčiny, které způsobují pomalý pokrok v naplňování Rozvojových cílů. Ignoroval například problém neodborně prováděných potratů. Přitom právě potraty vykonané mimo nemocnice jsou hlavní příčinou mateřských úmrtí, a proto ohrožují jeden z cílů, kterým je snížení mateřské úmrtnosti. Další z Rozvojových cílů, který usiluje o snížení počtu lidí žijících ve slumech, ignoruje život více než miliardy lidí, kteří ve slumech žijí. Zaměřuje se totiž na zlepšení života jen jedné desetiny obyvatel slumů. Akční plán k naplnění Rozvojových cílů, který byl na summitu přijat, zdůrazňuje potřebu bojovat proti diskriminaci žen. Neříká ale nic o tom, co by vlády měly dělat, aby odstranily bariéry, kterým čelí další skupiny, jako jsou etnické menšiny, lidé s postižením nebo domorodé obyvatelstvo.„Řešení problému chudoby nyní spočívá na jednotlivých vládách, které budou stanovovat své vlastní cíle pro naplnění ekonomických, sociálních a kulturních práv. Musí také bojovat proti diskriminaci a zajistit, aby se lidé žijící v chudobě mohli zapojovat do aktivit v rámci Rozvojových cílů,“ vyzval Salil Shetty.

Aktuální petice

  Kanada

Žádáme spravedlnost pro děti původních obyvatel v Kanadě. Přidáte se?

V květnu 2021 byly v areálu bývalé internátní školy pro původní obyvatele v kanadském městě Kamloops nalezeny ostatky 215 dětí. Instituce byla součástí sítě internátních škol, která se zaměřovala na asimilaci dětí původních obyvatel Kanady. Děti ve školách čelily psychickému a fyzickému násilí a sexuálnímu obtěžování. Nesměly mluvit mateřským jazykem, nucená převýchova se soustřeďovala i na zvyky a tradice, které vlivem výuky částečně zanikly.

 

Aktuální počet podpisů: 1156 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...