Ženy na Haiti nejsou chráněny před násilím

  Článek

Moje tělo moje práva publikován 25.3.2010

Tisíce žen, které žijí v dočasných táborech na Haiti, jsou vystaveny hrozbě sexuálního násilí. Ze zjištění Amnesty International vyplývá, že úřady jim před tímto zločinem nejsou schopny poskytnout ochranu.

Po lednovém zemětřesení byly na Haiti vybudovány stovky provizorních táborů, v nichž hledají přístřeší lidé, kteří přišli o své domovy. V přeplněných táborech, kde často není žádné hygienické zázemí, přetrvává špatná bezpečnostní situace. Sexuální útoky tak nejsou ničím výjimečným.

„Sexuální násilí bylo v zemi obrovským problémem již před zemětřesením. Dívky a ženy, které v důsledku přírodní katastrofy přišly o domov, jsou nyní vystaveny ještě vyššímu riziku,“ uvedla Chiara Liguori, která vedla misi Amnesty International na Haiti.

„Haitské úřady musí udělat vše pro to, aby posílily přítomnost policistů v táborech. Přítomnost policie je důležitá hlavně v nočních hodinách,“ dodala Chiara Liguori.

S příchodem noci se totiž situace v táborech pravidelně zhoršuje. Policejní síly ale nemají dostatek kapacit, aby mohly poskytovat ochranu všem, kteří ji potřebují. Pachatelé násilností se tedy nemusí obávat trestu.

Policie případy nešetří, oběti mlčíVětšina obětí sexuálního násilí, s nimiž Amnesty International hovořila, byla v dětském věku. Například 8letá dívka byla znásilněno přímo ve svém stanu, když chtěla spát. Matka dívky totiž pracuje mimo tábor a v její nepřítomnosti se nemá o dívku kdo postarat.

Místní organizace na ochranu práv žen zaznamenala 19 případů znásilnění, k nimž došlo jen v jedné malé části největšího z táborů v Port-au-Prince. Žádná z obětí však útok neohlásila policii. Bojí se totiž odvety útočníků, raději z tábora odešly.

„V zemi nejsou žádné azylové domy, kde by oběti sexuálního násilí mohly hledat ochranu. Je proto třeba, aby tento nedostatek řešily mezinárodní organizace ve spolupráci s haitskými úřady,“ dodává Chiara Liguori.

Děti tvoří většinu obyvatel provizorních táborů na Haiti, zemětřesení různou měrou postihlo 720 000 z nich. 300 000 dětí v tuto chvíli stále zůstává bez domova.

Při zemětřesení bylo zcela zničeno nebo vážně poškozeno nejméně dvacet policejních stanic v Port-au-Prince. I z toho důvodu policie stále není schopna vymáhat pořádek a dodržování zákonů. Obdobně jsou na tom budovy justice. Na soudech se tak každým dnem hromadí nevyřešené případy. Řada soudních spisů byla při zemětřesení nenávratně zničena. Krátce po zemětřesení navíc utekli všichni vězni, kteří vykonávali trest ve státní věznici. Ačkoli zeď věznice vydržela bez poškození, více než 4 200 vězňů uteklo hlavní branou, která zůstala otevřená.

Aktuální petice

  Maďarsko

Nový zákon zakáže transgender a intersex lidem úřední změnu genderu. Zastavme to!

V květnu 2020 byla v Maďarsku přijata novela zákona, jejíž článek 33 znemožňuje transgender a intersex osobám úřední změnu pohlaví v souladu s vnímáním vlastní genderové identity, a tím i možnost získat odpovídající doklady (to bylo dosud v Maďarsku možné), což je v rozporu s jejich lidskými právy. Podle novely má být v matrice a v dokladech totožnosti uvedeno „biologické pohlaví založené na zrození a genomu“, což znemožňuje jakoukoliv pozdější úřední změnu tohoto údaje.

 

Aktuální počet podpisů: 3013 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...