Evropské společnosti se podílejí na obchodu s „mučicími nástroji“

  Článek

Zastavte mučení publikován 17.3.2010

Evropská unie v roce 2006 přijala pravidla zakazující nebo regulující vývoz nástrojů, které jsou používány k mučení. Podle výzkumu Amnesty International a Omega Research Foundation se však evropské společnosti stále podílejí na globálním obchodu se zbožím jako jsou okovy, spojené řetězy, elektrické paralyzéry nebo pouta, která vydávají elektrošok o síle 50 000 voltů. I Česká republika povolila vývoz některých druhů tohoto zboží do zemí, kde jsou rutinně zneužívány k mučení.

„Náš výzkum ukazuje, že české úřady opakovaně povolily vývoz okovů, chemických sprejů nebo zbraní vydávajících elektrošoky do států, kde takové zboží bývá používáno k mučení. Jedná se o státy jako Kamerun, Pákistán, Moldávie nebo Mongolsko. Tyto vývozy vyvolávají obavy, že mohlo dojít k porušení legislativy,“ uvedla Amnesty International.Amnesty International proto požádala české úřady o podrobnější informace o jednotlivých vývozech, aby mohla posoudit, zda k tomuto porušení skutečně došlo. V roce 2008 ČR povolila vývoz elektrických paralyzérů a sprejů s chemickými látkami do Kamerunu. Amnesty International v této zemi dokumentuje množství případů mučení ze strany policie a armády. Podle kamerunských organizací je velmi rozšířené právě mučení elektrošoky.V dalším odbytišti českých vývozců, v Mongolsku, dochází rovněž k častému mučení, a to především na policejních stanicích, ve vazebních zařízeních a v celách se zvláštním režimem, zejména v celách smrti. Mezi používané metody patří zabodávání jehel pod nehty, elektrošoky nebo prodloužená doba pobytu v poutech a okovech. V jednom ze zdokumentovaných případů byl vězeň v okovech držen bez přestávky po dobu tří let. I přes konkrétní znepokojivé vývozy patří ČR mezí pouhých sedm členů EU, kteří naplňují povinnost zveřejňovat informace o jednotlivých povoleních vývozu tohoto zboží. České úřady také zakázaly vývoz do zjevně rizikových oblastí, když odmítly vydat povolení k exportu elektrických paralyzérů do Ázerbájdžánu a Íránu.„Nyní je třeba, aby české úřady informovaly o způsobu hodnocení rizik, který uplatňují k ujištění, že koncoví příjemci tyto nástroje nezneužijí k mučení a nelidskému zacházení.“Podle Amnesty International je dále třeba upravit dosavadní evropskou legislativu, aby byla schopna držet krok s technologických vývojem a uměla pružně reagovat na snahy o obcházení kontrolních mechanismů.

Další informace:

Zákaz či kontrola vývozu nástrojů užívaných k mučení (nařízení Rady č. 1236/2005) přinesly řadu pokroků. Nařízení přitom zakazuje mezinárodní obchod s nástroji, které nemají jiný praktický účel než trest smrti, mučení či jiné špatné zacházení. Obchod s nástroji, které jsou často používány k mučení, je tímto nařízením regulován.Obchodování tohoto zboží v rámci EU však nebylo zcela zastaveno. To je umožněno nedostatečným vymáháním tohoto nařízení v některých členských státech, jednak nedostatky, které jsou v textu samotného nařízení. Nedostatky v tomto zákoně umožňují výrobcům a překupníkům obchodovat se zbožím, které nemá jiné použití než mučení. Někdy se kontrole vyhnou tak, že zboží prodávají po částech. Zprostředkování obchodu a poskytování výcviku a technické pomoci pro mnoho druhů zařízení používaných k mučení pokračuje, aniž by bylo podrobeno jakékoli kontrole.

Aktuální petice

  Egypt

Egyptský bloger ve vězení za urážku soudnictví

Alaa Abdel Fattah, známý egyptský bloger a politický aktivista, byl v minulosti opakovaně zadržen za veřejné projevy proti tamním diktátorským režimům. Od roku 2015 si odpykává pětiletý trest kvůli údajnému vyvolávání demonstrace v roce 2013 a za příspěvky na Twitteru. Tam se vyjádřil o egyptských soudech jako o neobjektivních institucích. Případ Alaa Abdel Fattaha si "adoptovala" brněnská skupina Amnesty International, která se intenzivně snaží o jeho propuštění.

 

Aktuální počet podpisů: 1116 Náš cíl: 1300

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...