České zbraně jsou i nadále vyváženy do rizikových míst

  Článek

Zbraně pod kontrolou publikován 8.10.2008

Nezodpovědné dodávky zbraní ohrožují globální bezpečnost, úřady proto při povolování vývozu zbraní musí důkladně posuzovat i otázky lidských práv. To se týká také České republiky, která včera zveřejnila svou Výroční zprávu o kontrole vývozu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v ČR za r. 2007.

Amnesty International (AI) vítá zveřejnění zprávy jako důležitý krok k tomu, aby se vývoz zbraní dostal pod veřejnou kontrolu. Ze zprávy je však patrné Česká republika nemůže mít vzhledem k zodpovědnému obchodu se zbraněmi zcela čisté svědomí. I letos putovaly zbraně do zemí, kde dochází k porušování lidských práv. Chybí také veřejné výstupy zpětných kontrol toho, zda exportované zbraně nejsou zneužívány.

"České zbraně opět putovaly i do míst, kde dochází k vážnému porušování lidských práv. Nejsou však dostupné informace, zda je věnována dostatečná pozornost zárukám, které by předešly zneužití zbraní. Mezi odbytišti českých zbraní jsou mimo jiné země jako Etiopie, Irák, Jemen, Vietnam či Afghánistán," upozornila Amnesty International.

Dodávky zbraní do rizikových oblastí

Za obzvlášť rizikové Amnesty International označila dodávky zbraní do Etiopie. Ačkoli obránci lidských práv dodávky do této oblasti opakovaně kritizovali, byl vývoz zbraní v loňském roce 7krát vyšší než v roce předchozím a dosáhl výše 7 331 tisíc eur. Etiopské vládní síly jsou přitom zodpovědné za masové zatýkání, mučení a mimosoudní popravy, v zemi je řada politických vězňů. Existuje navíc odůvodněné riziko, že zbraně mohou být z Etiopie předávány do Somálska.

Do Iráku Česká republika podle zprávy dodala zbraně a střelivo v hodnotě 680 tisíc eur. Nekontrolovaný příliv zbraní do země podněcuje sektářské násilí a umožňuje špatně vycvičeným bezpečnostním složkám páchat násilnosti včetně mimosoudních poprav. Dodávky zbraní do Iráku podporovaly americké úřady, které však byly nuceny připustit, že řada dodaných zbraní se pohřešuje a končí v rukou jednotlivců, milic i ozbrojených skupin.

Afghánistán patří k nejvíce militarizovaným částem světa. Afghánské ozbrojené složky postrádají dostatečný výcvik, ostraha skladů se zbraněmi je nedostatečná a zbraně se mohou dostat do nepovolaných rukou. Přesto tam Česká republika vloni realizovala vývoz v hodnotě 920 tisíc eur.

Kontrola obchodu se zbraněmi

Česká vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že "zvýší transparentnost obchodu se zbraněmi". Přesto ani dnes neexistují veřejné výstupy zpětné kontroly toho, zda vyvezené zbraně a vojenský materiál nebyly v cílových zemích zneužity k porušování lidských práv nebo re-exportovány například do států, na které je uvaleno zbrojní embargo.