Slib lidských práv zůstává pro miliony lidí nenaplněn

  Článek

Zastavte mučení publikován 27.5.2008

Amnesty International (AI) dnes zveřejnila Výroční zprávu o stavu lidských práv ve světě a upozornila, že vlády, které nedokázaly zabránit porušování lidských práv, dluží lidem omluvu.

„Vlády dnes musí prokázat stejnou vůli a odvahu, která před šedesáti lety umožnila přijetí Všeobecné deklarace lidských práv,“ říká Irene Khan generální tajemnice Amnesty International.60 let po přijetí Všeobecné deklarace lidských práv výzkum Amnesty International ukazuje, že v nejméně 81 zemích jsou lidé mučeni, v nejméně 54 zemích čelí nespravedlivým procesům, v 77 státech se nemohou svobodně vyjadřovat. „Pro rok 2007 byla charakteristická neschopnost západních vlád a lhostejnost nastupujících velmocí k řešení nejvážnějších krizí. To vedlo k prodlužování konfliktů a prohlubující se nerovnosti, v jejímž důsledku zůstávaly miliony lidí stranou rozvoje,“ shrnula Irene Khan.„Okamžitou akci potřebují bolestivá místa světa v Dárfúru, Zimbabwe, Gaze, Iráku a Barmě,” dodává.„Světoví představitelé popírají svou zodpovědnost. Situace v Iráku či Afghánistánu však ukazuje, že bezpráví nejsou jen izolované lidské tragédie, ale že jeho virus se rychle šíří a může ohrozit každého z nás,“ upozornila Irene Khan.

Výzvou je nástup nových představitelů a velmocí

Amnesty International varovala, že největší hrozbou pro budoucnost lidských práv je absence společné vize. Před výzvou stojí zejména nově zvolení představitelé a nastupující velmoci. Na nich je, aby odmítli krátkozrakou politiku svých předchůdců, jejímž důsledkem je nebezpečný a rozdělený svět.“Příkladem musí jít nejvlivnější světoví hráči,“ připomněla Irene Khan.Čína musí uvést v život sliby, které dala světu při kandidatuře na pořadatelství olympijských her. Aby mohla být obnovena důvěryhodnost Spojených států, musí uzavřít tábor Guantánamo i další utajované věznice ve světě, postavit zajatce před řádné soudy, nebo je propustit a bezvýhradně se vzdát mučení.Je na čase, aby větší respekt vůči politickému disentu a nulovou toleranci k bezpráví v Čečensku ukázalo Rusko. Evropská unie musí zahájit vyšetřování zapojení svých členů do nezákonných aktivit CIA.

Světová veřejnost se umlčet nenechá

Veřejnost po celém světě se stále hlasitěji hlásí o svá práva, jak to vloni ukázali například barmští mniši, právníci v Pákistánu nebo třeba obránkyně práv žen v Íránu. Jejich odhodlání není možné umlčet, a pokud vlády jejich hlasy odmítají slyšet, je to jen k jejich vlastní škodě.

Zpráva Amnesy International dokumentuje následující trendy stavu lidských práv ve světě:

- ozbrojené skupiny i vládní síly beztrestně útočí na civilisty,- násilí na ženách je přítomno ve všech regionech a společnostech,- mučení je považováno za přijatelný způsob získávání informací,- dochází k útlaku disentu a útokům na novináře a aktivisty,- uprchlíci a migranti nedostávají potřebnou ochranu.Přečtěte si zprávu on-line.Podívejte se na video o lidských právech.Zpráva AI o stavu lidských práv v České republice.

Lidská práva ve světě 2007: Fakta a čísla

ČLÁNEK 11948 Slib Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství. 2008 Skutečnost V první polovině roku 2007 bylo v Egyptě téměř 250 žen zabito násilnickými manžely nebo ostatními členy rodiny , každou hodinu byly znásilněny v průměru 2 ženy.ČLÁNEK 3 1948 SlibKaždý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. 2008 Skutečnost Je známo, že 1 252 lidí ve 24 zemích světa bylo v roce 2007 popraveno svým státem, přesto 104 zemí hlasovalo pro celosvětové moratorium na trest smrti.ČLÁNEK 5 1948 SlibNikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. 2008 Skutečnost V roce 2007 doložila Amnesty International případy mučení a dalšího krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení ve více než 81 zemích.ČLÁNEK 7 1948 SlibVšichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakéhokoli rozlišování. Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli diskriminaci, která porušuje tuto deklaraci, a proti každému podněcování k takové diskriminaci. 2008 Skutečnost Zpráva Amnesty International upozorňuje na nejméně 23 zemí, které mají zákony diskriminující ženy, nejméně 15 zemí se zákony diskriminujícími přistěhovalce a nejméně 14 se zákony diskriminujícími menšiny.ČLÁNEK 91948 SlibNikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do vyhnanství. 2008 Skutečnost Na konci roku 2007 bylo více než 600 lidí bez obvinění, soudu nebo soudního přezkumu jejich zajetí drženo na základně USA v afghánském Bagramu. Dalších 25 000 lidí je drženo v zařízeních Mnohonárodnostních sil v Iráku.ČLÁNEK 10 1948 SlibKaždý má úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem, který rozhoduje buď o jeho právech a povinnostech, nebo o jakémkoli trestním obvinění vzneseném proti němu. 2008 Skutečnost V 54 zemích byli lidé odsuzováni v nespravedlivých procesech.ČLÁNEK 11 1948 SlibKaždý, kdo je obviněn z trestného činu, považuje se za nevinného, dokud není zákonným postupem prokázána jeho vina ve veřejném řízení, v němž mu byly zajištěny veškeré možnosti obhajoby. 2008 Skutečnost Čísla Amnesty International ukazují, že od otevření vězeňského zařízení v lednu roku 2002 bylo v zátoce Guantánamo drženo okolo 800 lidí, i v roce 2008 je zde bez obvinění či náležitého zákonného procesu stále drženo 270 lidí.ČLÁNEK 13 1948 SlibKaždý má právo volně se pohybovat a svobodně si volit bydliště uvnitř určitého státu. 2008 Skutečnost V roce 2007 existovalo více než 550 izraelských vojenských kontrolních stanovišť a blokád, zamezujících pohyb Palestinců mezi městy a vesnicemi na Západním břehu.ČLÁNEK 18 1948 SlibKaždý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů. 2008 Skutečnost Amnesty International zdokumentovala 45 zemí zadržujících vězně svědomí. ČLÁNEK 19 1948 SlibKaždý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice. 2008 Skutečnost 77 zemí podle Výroční zprávy Amnesty International omezovalo svobodu projevu a tisku.ČLÁNEK 20 1948 SlibKaždému je zaručena svoboda pokojného shromažďování a sdružování. 2008 Skutečnost Tisíce lidí byly patrně uvězněny během tvrdého zákroku při protestech v Myanmaru/Barmě v roce 2007, Amnesty International odhaduje, že okolo 700 zůstává nadále zadrženo.ČLÁNEK 23 1948 SlibKaždý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti. 2008 Skutečnost Nejméně 39 odborářů bylo v roce 2007 zabito v Kolumbii, 22 jich zemřelo jen v prvních 4 měsících roku.ČLÁNEK 25 1948 Slib(1) Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření; má právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při ovdovění, ve stáří nebo v ostatních případech ztráty výdělečných možností, nastalé v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli. 2008 Skutečnost 14% populace Malawi žilo v roce 2007 s HIV/AIDS, jen 3% z nich měla přístup k bezplatným antiretrovirálním lékům. 1 milion dětí na Malawi kvůli smrti příbuzných nakažených HIV/AIDS osiřel.

Aktuální petice

  Egypt

Egyptský bloger ve vězení za urážku soudnictví

Alaa Abdel Fattah, známý egyptský bloger a politický aktivista, byl v minulosti opakovaně zadržen za veřejné projevy proti tamním diktátorským režimům. Od roku 2015 si odpykává pětiletý trest kvůli údajnému vyvolávání demonstrace v roce 2013 a za příspěvky na Twitteru. Tam se vyjádřil o egyptských soudech jako o neobjektivních institucích. Případ Alaa Abdel Fattaha si "adoptovala" brněnská skupina Amnesty International, která se intenzivně snaží o jeho propuštění.

 

Aktuální počet podpisů: 1115 Náš cíl: 1300

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...