Malajsie: 100 dní u moci - vláda má pořád spoustu práce na lidských právech

Nová vláda Malajsie musí ujít ještě dlouhou cestu, aby naplnila svůj program reformy lidských práv, a to navzdory některým úspěchům během prvních 100 dnů u moci.

Zatímco koalice Pakatan Harapan podnikla některé pozitivní kroky, včetně omilostnění a propuštění bývalého vůdce opozice Anwara Ibrahima a  zrušila Zákon proti fake news, její sliby, že zruší jiné represivní zákony, včetně zákona o pobuřování, zůstávají nesplněné. Situace v oblasti práv LGBT+ a zacházení s migrujícími pracovníky se dokonce od zvolení premiéra Maháthira Mohamada v květnu dokonce zhoršila.

„Po 100 dnech u moci, vyvolává zpráva Pakatan Harapan o plnění svého programu v oblasti lidských práv smíšené pocity. Musíme vyjádřit uznání za zrušení Zákona proti fake news, příslib přezkoumat použití trestu smrti a propuštění nebo zproštění obžaloby  některých kritiků vlády, ale nedostatek pokroku v jiných oblastech je velkým zklamáním," řekla Rachel Chhoa – Howardová, výzkumnice Amnesty International v Malajsii.

V malajsijských statutárních knihách zůstává spousta represivních zákonů, včetně notoricky známého zákona o pobuřování, který se stále používá k umlčení pokojných kritiků, zatímco situace pro LGBT+ osoby a migrující pracovníky v zemi se zhoršuje," dodala.

Zákon o pobuřování byl systematicky používán v Malajsii po celá desetiletí, aby potlačil svobodu projevu a umlčel kritiky vlády. Navzdory slibům, že bude revokován, dosud byly učiněny pouze neurčité závazky, že zákon bude přezkoumán. Od doby, kdy nová vláda vstoupila do funkce, byli aktivisté Fadiah Nadwa a Asheeq Ali předvolaní k výslechu na základě tohoto zákona. 

Podobně, dosud nedošlo k realizaci předvolebních ujištění, že bude zrušen SOSMA - Zákon o bezpečnostních přestupcích. Ten umožňuje svévolné zadržování podezřelých bez soudu po dobu až 28 dní. Začátkem tohoto měsíce vládní ministr uvedl, že Zákon je "dobrý". 

Ovzduší  pro LGBT+ komunitu v Malajsii se v posledních měsících stává stále více nepřátelským, a to po negativních prohlášeních vládních činitelů, včetně řady diskriminačních připomínek ministra pro náboženské záležitosti v zemi. Minulý týden byly dvě ženy odsouzeny k šesti úderům rákoskou, za styky se stejným pohlavím. Mezitím migrující pracovníci byli vystaveni raziím ze strany úřadů, a to navzdory skutečnosti, že mnozí mohou být oběťmi obchodování s lidmi a vykořisťování. 

Amnesty International vyzývá malajsijskou vládu, aby splnila své sliby, že zruší represivní zákony o lidských právech a ratifikuje mezinárodní úmluvy o lidských právech včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Musí také splnit svůj závazek učinit Malajsii inkluzivní a bez diskriminace. 

Pakatan Harapan nastoupil do funkce na vlně dobré vůle a uprostřed naděje, že do země přichází skutečný pokrok v oblasti lidských práv," řekla Rachel Chhoa-Howardová.

„Teď ale hrozí, že lidská práva pomalu ustupují jako priorita, čím déle je koalice u moci. Je nevyhnutelné, aby vláda nepromeškala tuto skvělou příležitosti k realizaci  skutečné změny v Malajsii. Tlak na úplné splnění jejích slibů v oblasti lidských práv musíme udržet.“ 

Pozadí

Amnesty International uvítala mnoho změn zavedených vládou od doby, kdy převzala moc dne 10. května 2018, počínaje propuštěním Anwara Ibrahima. V červnu Pakatan Harapan oznámil, že zváží zrušení povinného trestu smrti, zatímco v červenci byl politický aktivista Zunar zbaven obžaloby za devět obvinění z pobuřování.

 Vláda také zrušila Zákon proti fake news, který byl schválen v březnu letošního roku, a který Amnesty International v té době odsoudila jako "útok na svobodu projevu" - jeho cílem bylo umlčet kritiky vlády. 

V květnu roku 2018 proběhla v Malajsii první změna ve vládě od získání nezávislosti v roce 1957. Před volbami zveřejnila Amnesty International „Agendu o lidských právech“, v níž je vymezeno osm klíčových otázek lidských práv, které nová vláda musí upřednostňovat. Mezi ně patří práva na svobodu projevu a sdružování, řešení mučení a nelidského a ponižujícího zacházení, lepší ochranu pro uprchlíky a osoby žádající o azyl, zrušení trestu smrti, respektování práv domorodého obyvatelstva a ukončení perzekuce LGBT+ osob.

 

 

 

Related stories

10.10.2019

Malajsie: Nespravedlivé soudní procesy, tajné tresty smrti a odsouzení za drogové přestupky odhalují krutost trestu smrti

Je Světový den proti trestu smrti. Malajsie musí s novou legislativou začít plnit slib ohledně jeho zrušení.


20.2.2019

Vláda Nauru přijala zákon, který zásadně omezuje přísun zdravotnických prostředků pro uprchlíky

V reakci na zprávu, že vláda Nauru přijala zákon přísně omezující dodávky zdravotnických prostředků do Austrálie pro uprchlíky a žadatele o azyl, uvedla Meghna Abrahamová, ředitelka pro globální a tematické otázky Amnesty International:


2.1.2019

Trest smrti: Globální zrušení je blíž, než kdy jindy!

Dobré zprávy do nového roku: Rekordní počet 121 zemí hlasoval v prosinci na Valném shromáždění OSN pro ukončení poprav.


10.10.2018

Vlády musí skoncovat s krutostí trestu smrti a podniknout kroky směřující k úplnému zrušení

10. říjen je od roku 2002 Světovým dnem boje proti trestu smrti.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...