Německo musí prošetřit případy zneužití policejní moci

Německá policie selhává při řešení případů násilí spáchaného příslušníky policejních útvarů na zadržených osobách, upozorňuje v právě vydané zprávě „Neznámý útočník: nedostatečné vyšetřování špatného zacházení německé policie“ Amnesty International. AI žádá prozkoumání všech případů, zastavení používání nepřiměřeného násilí a možnost spravedlivého prošetření porušení zákonů na obětech násilí.

Ze závěrů zprávy vyplývá, že byly registrovány tři případy nevyjasněných úmrtí a nejméně dvanáct případů vážných zranění. Německá policie se také v mnoha případech nezdržela použití nadměrné síly během výslechů a zadržení. Amnesty International poukazuje na skutečnost, že osoby zodpovědné za násilí na zadržených nejsou často postaveny před zákon a unikají výkonu spravedlnosti.

„Policie by měla být odpovědná zákonům, státu a veřejnosti,“ vysvětluje David Diaz Jogeix, zástpuce programového ředitele Amnesty International. „Německá policie se vzdaluje mezinárodním standardům efektivního a nezávislého vyšetřování. Takový přístup vede k beztrestnosti a ztrátě odpovědnosti,“dodává Jogeix. Mezi oběti nepřiměřeného násilí se primárně řadí osoby zadržené při demonstracích nebo lidé čekající na deportaci ze země. Případ Ouryho Jallohy, žadatele o azyl ze Sierra Leone, slouží jako dobrá ilustrace výše uvedeného. Oury Jalloha zemřel za nejasných podmínek při požáru na policejní stanici v Dessau ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko poté, co byl připoután v cele na lůžko. AI je znepokojena, že zadrženému, který trpěl psychickými problémy, nebyla poskytnuta adekvátní pomoc, a že policie nereagovala včas na požární alarm.

Navzdory všem skutečnostem přináší ale stíhání příslušníka policie značné problémy. Především je obtížně zpětně identifikovat příslušného policejního úředníka zodpovědného za porušení zákonů. Amnesty International na tyto nedostatky upozorňuje a navrhuje některá zlepšení. V rámci policejních struktur se například může ustavit nezávislá vyšetřovací komise, zajistit snazší identifikace jednotlivých policejních činitelů nebo se mohou pořádat pravidelná školení týkající se používání přiměřených vyšetřovacích nástrojů, použití síly apod.

Není pochyb, že policisté bývají často vystaveni obrovskému tlaku a jejich práce vyžaduje osobní nasazení. Přesto ale musí být ti ochránci veřejného pořádku, kteří spáchají násilí na zadržených osobách, postaveni před regulérní a spravedlivý soud.

Related stories

9.3.2020

iRozhlas: Německo se ujme dětí z řeckých táborů


22.4.2020

Mezinárodní den žen tentokrát bez násilí!

Urgentní akce na podporu Vitaliny Kovalové pomohla! LGBT aktivisté dostali řádnou policejní ochranu při pořádání další akce.


19.11.2019

Ministr zahraničí Tomáš Petříček k současné situaci v Hongkongu

"Šokující násilí v Hongkongu nic nevyřeší! Je nutné chránit základní svobody, včetně svobody shromažďování, ale také zajistit dodržování práva. Násilí by nemělo projít beztrestně ani policistům či vojákům, ani demonstrujícím. S protestujícími je třeba mluvit a přitom respektovat hongkongskou ústavu včetně autonomie - to by měli vědět i v Pekingu."


18.11.2019

Evropská unie odsuzuje násilí v Hongkongu

„Jakékoliv násilí nelze přijmout. Zákroky policie a úřadů musí odpovídat základním lidským právům.“


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...