Výzkum Amnesty

Výzkumné zprávy Amnesty International k tématu uprchlictví.

Ostrov pokladů

Výzkumná zpráva o profitování firem z utrpení uprchlíků na ostrově Nauru poblíž Austrálie.

Australská vláda z Nauru vytvořila nejen ostrov zmaru pro uprchlíky a žadatele o azyl, ale také ostrov zisku pro firmy. Významná část z miliard dolarů vynaložených australskou vládou na provoz zámořského detenčního centra na Nauru jde soukromým firmám, které na základě kontraktu zajišťují každodenní chod centra na Nauru. Tyto soukromé firmy nesou spoluodpovědnost za závažná porušování lidských práv na Nauru.

Plán beznaděje

Výzkumná zpráva o dopadu dohody EU s Tureckem.

Místo toho, aby vytvořily solidní a řádný systém otevírající bezpečné cesty pro lidi, kteří hledají ochranu v Evropě, hlavy Evropy se čím dál více snaží zablokovat hranice a spolupracují s vládami porušujícími lidská práva, aby tyto lidi zastavily. Dohoda s Tureckem, kterou EU uzavřela v březnu 2016, je toho ztělesněním.

Vypořádat se s globální uprchlickou krizí - namísto uhýbání sdílení odpovědnosti

Základní informace mapující problematiku.

Uprchlíci jsou lidé, kteří museli uprchnout ze své země z důvodu ozbrojeného konfliktu, vážného porušování lidských práv nebo pronásledování. Přes 21 milionů lidí (tj. 0.3% světové populace) tvoří uprchlíci. Naprostá většina z nich našla útočiště v chudých nebo středně bohatých zemích, přičemž jedna čtvrtina (asi 4,2 miliónu uprchlíků) žije v nejméně rozvinutých zemích. V kontrastu s tím mnoho nejbohatších zemí světa hostí nejmenší počty uprchlíků jak v absolutních číslech, tak relativně k jejich velikosti a bohatství. Tato situace je nefér a ohrožuje lidská práva uprchlíků.

Keňa: není kam jít

Výzkumná zpráva o uzavření tábora Dadáb a somálských uprchlících.

V květnu 2016 keňská vláda ohlásila plánované uzavření uprchlického tábora Dadaab, největšího uprchlického tábora na světě s více než 280 000 převážně somálskými uprchlíky, v listopadu toho roku. Uprchlíci se mají nuceně vrátit do Somálska, kde stále zuří ozbrojený konflikt. 

Takový postup je v rozporu s mezinárodním právem.

Maďarsko: malá naděje

Výzkumná zpráva o neustávajícím porušování práv uprchlíků a migrantů.

Maďarsko vztyčilo řadu právních i fyzických bariér, aby udrželo uprchlíky a migranty za hranicemi. Také utratilo miliony eur za xenofobní reklamní kampaň. Tato zpráva mapuje situaci uprchlíků a migrantů čekajících v bezútěšných podmínkách na vstup do země. Jsou vytlačováni zpět do Srbska, někdy násilím a bez řádných procedur, a drženi ve střediscích, kde se s nimi zachází “jako se zvířaty”. V případě úspěchu zahájí azylovou proceduru, která je nastavena tak, aby jí neprošli. 

Austrálie- Nauru, ostrov beznaděje

Výzkumná zpráva o děsivém přístupu Austrálie k uprchlíkům na Nauru.

Australská vláda brání uprchlíkům v přistání na jejích březích a odesílá migranty do detenčního centra na Nauru. Tady čekají dlouhé roky bez reálné naděje na odchod v nedostatečných podmínkách a bez přístupu k adekvátní zdravotní péči. Řada migrantů tu ale trpí zdravotními a psychickými problémy způsobenými z velké části bezvýchodnou situací a krutým přístupem dozorců.

Žádné útočiště

Výzkumná zpráva o nelegálním navracení uprchlíků z EU do Turecka.

EU uzavřela dohodu s Tureckem o navracení uprchlíků z Řecka, která se zakládá na premise, že Turecko je bezpečnou zemí pro uprchlíky. Tato zpráva analyzuje zacházení s migranty uvnitř Turecka a dokládá, že Turecko navzdory závěrům EU a požadavkům mezinárodního práva nezaručuje žadatelům o azyl a uprchlíkům na svém území adekvátní ochranu. Přes tři miliony žadatelů o azyl a uprchlíků, které Turecko hostí, představují pro tento stát velkou zátěž.

V řecké pasti

Výzkumná zpráva o desetitisících lidí uvízlých v Řecku kvůli nezodpovědné dohodě EU s Tureckem.

Dohoda s Tureckem, kterou EU podepsala v březnu 2016, uzavřela cestu z Řecka dále do Evropy a nechala 46 000 uprchlíků a migrantů uvízlých v Řecku. Zároveň jim nedokázala poskytnout žádnou bezpečnou a legální cestu z Řecka pryč. Samo Řecko se nedokáže vypořádat s velkým počtem osob, které se ocitly na jeho území, materiálně ani administrativně. Migranti jsou nuceni žít v nevyhovujících podmínkách s malou šancí na brzké vyřízení žádostí o azyl.

I want a safe place

Výzkumná zpráva o zneužívání a sexuálním obtěžování syrských uprchlic v Libanonu.

Syrské a palestinské uprchlice ze Sýrie čelí v Libanonu riziku závažného porušování jejich práv a zneužívání, včetně násilí na ženách a vykořisťování. Zažívají nevhodné sexuální návrhy od místních, nabídky finanční podpory výměnou za sex nebo dokonce ozbrojené vyhrožování. Sexuálního harašení se vůči nim dopouštějí policisté, vládní úředníci, zaměstnavatelé, sousedé, řidiči veřejné dopravy i naprostí cizinci na ulici. Vzhledem ke svému právnímu statutu v Libanonu se ženy často neodváží incidenty nahlásit a jsou proti nim prakticky bezmocné.

Europe´s gatekeeper

Výzkumná zpráva o neoprávněných detencích a deportacích migrantů z Turecka.

Fear and fences: Europe’s approach to keeping refugees at bay

Zatímco se Evropa stále opevňuje, vzrůstá utrpení lidí a řešení je v nedohlednu.

Just deserters: Why indefinite national service in Eritrea has created a generation of refugees

Eritrea patří mezi země produkující největší množství uprchlíků. Hlavním důvodem je neomezená vojenská služba, při které dochází k hrubému porušování celé škály lidských práv.
.
Zvyšující se počet uprchlíků a migrantů cestujících přes Balkán dále do Evropy čelí násilí, vydírání a porušování práv.
.
Amnesty volá po odpovědi na světovou uprchlickou krizi - od Libanonu přes Keňu po Andamanské i Středozemní moře.
.
Amnesty již upozorňovala na libanonská opatření odpírající uprchlíkům azyl a ochranu. Porušování lidských práv pokračuje.
.
Ve válkou zmítané Libyi čelí tisíce cizinců, včetně uprchlíků a žadatelů o azyl, mučení, sexuálnímu násilí a zneužití.
.
Tento dokument obsahuje výpovědi přeživších smrtelné plavby přes Středomoří.
.

Současná podoba pátracích a záchranných operací ve Středozemním moři je zoufale nedostačující.

.

ČR: Odpověď Evropy na uprchlickou krizi ve Středomoří: Záchrana reputace, ne životů (Duben 2015)

Reakce Amnesty International na mimořádný summit Evropské unie k řešení humanitární krize ve Středomoří.

.

Syria: Hardship, hope and resettlement: refugees from Syria tell their stories (February 2015)

Příběhy osmi rodin a jedinců ze Sýrie, kteří kvůli dlouholeté válce utekli ze svých domovů.
.
Turkey: Border abuses and destitution aggravating plight of Syria refugees (November 2014)
Nebývalé množství migrantů je kvůli selhání mezinárodní komunity vytlačováno zpět na hranice, kde přežívají v bídě.
.

Amnesty International odsuzuje lhostejnost evropských lídrů vůči tragédiím ve Středozemním moři.

.

The human cost of Fortress Europe: human rights violations against migrants and refugees at Europe’s borders (July, 2014)

Migrační politika EU staví na budování nedobytné pevnosti. Na jejích hranicích dochází k porušování lidských práv.

.

Lebanon: Agonizing choices: Syrian refugees in need of health care in Lebanon (May, 2014)
Zdravotní služby v krizových oblastech jsou místy zoufalé. Nemocnice odmítaly syrské uprchlíky potřebující akutní péči.
.

Bulgaria: Suspension of returns of asylum-seekers to Bulgaria must continue (March, 2014)
Na podzim 2013 upoutalo Bulharsko pozornost svým zacházením s azylovými žadateli a uprchlíky.
.

An international failure: The Syrian refugee crisis (December, 2013)
Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se Sýrie stala jednou z největších tragédií tohoto století.
.

Bulgaria: Amnesty International briefing: Refugees in Bulgaria trapped in substandard conditions (December, 2013)
Azyloví žadatelé přebývají v Bulharsku často i celé měsíce v otřesných podmínkách - bez jídla a zdravotní péče.

Novinky

23.5.2017

Uprchlíci v Řecku

23.5.2017

Syrští uprchlíci v Libanonu

23.5.2017

Sexuální zneužívání migrantů a uprchlíků

30.3.2017

Dohoda mezi EU a Tureckem: rok ostudy pro Evropu

25.3.2017

Uprchlíci uvěznění v Řecku potřebují funkční plán

Ostudný postoj Evropy ke globální uprchlické krizi vejde do dějin jako skvrna na našem kolektivním svědomí. Stejně jako špatné zacházení se zvládnutelným počtem lidí hledajících ochranu na jejích hranicích.

Další zprávy

Úspěchy

1.3.2017
UPRCHLÍCI A MIGRANTI MRZNOUCÍ V SRBSKU: @ Srbsko

Srbská vláda slíbila řešit stav migrantů na ulici!

Uzavíráme urgentní akci týkající se přijímacích podmínek migrantů a žadatelů o azyl, která byla zacílena na srbské úřady.