Výzkumné zprávy

Výzkumné zprávy Amnesty International k tématu uprchlictví.

Trestání soucitu – solidarita před soudem v pevnosti Evropa

anglická verze ke stažení zde.

 

 

 

 

 

Proč jsou návraty uprchlíků z Libanonu do Sýrie předčasné?

Od roku 2011 uprchly ze Sýrie miliony lidí hledající útočiště v různých částech země nebo v sousedních zemích, včetně Libanonu. V červenci 2018 libanonská vláda oznámila, že na základě dohody se syrskou vládou usnadní návrat uprchlíků do Sýrie. V březnu 2019 General Security uvedla, že od prosince 2017 se do Sýrie vrátilo 172 046 uprchlíků kvůli uvolnění administrativních omezení a usnadnění a organizaci návratů. Amnesty International vysvětluje humanitární situaci syrských uprchlíků v Libanonu a proč organizovaný návrat uprchlíků zpět do Sýrie není dobrovolný a předčasný.

Posláni do válečné zóny: Turecko nelegálně deportuje syrské uprchlíky

V rozporu s mezinárodním i místním právem deportují poslední měsíce turecké úřady syrské uprchlíky zpět do Sýrie, kde jim hrozí vážné porušování lidských práv. Uprchlíkům, kterým již skončila platnost jejich tureckých identifikačních dokladů, nejsou doklady prodlužovány, přestože je to podle tureckého práva možné. Turecko musí všechny deportace zastavit a umožnit uprchlíkům obnovování jejich dokladů.

Dotlačeni na samou hranu: násilí vůči uprchlíkům a migrantům na balkánské cestě

Výzkumná zpráva o násilí a dalších nelegálních postupech uplatňovaným zejména v Chorvatsku vůči migrantům, kteří balkánskou cestou přicházejí do Evropy.

Amnesty International dlouhodobě mapovala situaci na chorvatsko-bosenských hranicích. Uprchlíci a migranti jsou z této hranice vytlačováni, jsou svévolně zadržováni, čelí ponižování a násilným zásahům ze strany chorvatské policie a úřadů. Jedním z důsledků tohoto tvrdého přístupu je, že někteří už tak velice zranitelní uprchlíci volí ještě nebezpečnější cesty do kontinentální Evropy. 

USA: "Tady nemáte žádná práva"

Výzkumná zpráva o nelegálním vytlačování migrantů přes hranice, svévolném zatýkání a špatném zacházení s žadateli o azyl v USA.

Trumpova vláda zahájila cílenou kampaň porušování lidských práv žadatelů o azyl, aby dala celému světu na vědomí, že USA již nejsou otevřené uprchlíkům. Vláda se zároveň snaží rozložit celý americký azylový systém a dostává se tak do rozporu s mezinárodním právem. Tato politika již nenávratně poškodila tisíce lidí hledajících ochranu. Dochází k nelegálnímu vytlačování migrantů, rozdělování rodin i svévolnému zatýkání.

Chci rozhodovat o své budoucnosti: vykořeněné ženy v Řecku promlouvají

Výzkumná zpráva o nebezpečných cestách žen a dívek, které podstoupily ve snaze najít bezpečí a o hrozných podmínkách a nebezpečí, kterým jsou vystaveny v Řeckých táborech. Tisková zpráva v češtině je k dispozici zde.

Ženy, které uprchly před válkou a pronásledováním, se odhodlaly promluvit o hrozném zacházení, včetně sexuálního násilí, kterému jsou v Řecku vystaveny. Zoufalá situace vede ke konfliktům, psychickým problémům a sebevražedným úmyslům i u dětí. Navzdory těmto ohromným problémům však uprchlické ženy v Řecku pracují na změně své situace.

Mezi ďáblem a hlubokým modrým mořem

Výzkumná zpráva o uprchlické situaci ve Středomoří v létě 2018. Tisková zpráva v češtině je k dispozici zdePřečtěte si také svědectví české zdravotní sestry, která s Lékaři bez hranic pomáhala na moři lodím migrantů.

Počet lidí, kteří se utopili ve Středomoří nebo byli vráceni do příšerných detenčních zařízení v Libyi, prudce vzrostl v důsledku evropských politik zaměřených na uzavření centrální středomořské cesty. Zpráva odhaluje ničivý dopad politik, které vedly k více než 721 úmrtím na moři během června a července 2018 a rovněž poukazuje na nové italské politiky, v jejichž důsledku uvízly lodě s lidmi na palubě několik dní na moři. 

"Zničíme všechno": Vojenská zodpovědnost za zločiny proti lidskosti ve státu Rakhine v Barmě

Výzkumná zpráva o násilí na etnické skupině Rohingů v Myanmaru (Barmě).

Amnesty International zdokumentovala opakované zločiny proti lidskosti spáchané barmskými bezpečnostními složkami od srpna 2017. V důsledku zásahu ozbrojených složek bylo 700 000 Rohingů, což je přes 80 % původní populace státu Rakhine, vyhnáno do sousedního Bangladéše, kde žijí v provizorních podmínkách v uprchlických táborech. Za spáchané zločiny proti lidskosti by se měli zodpovídat velitelé vojsk.

Trest, nikoli ochrana: jak Austrálie zachází s uprchlíky a žadateli o azyl v Papui-Nové Guinei

Výzkumná zpráva o situaci v zadržovacím středisku pro uprchlíky po nuceném vystěhování na ostrově Manus, kam Austrálie umisťuje uprchlíky a žadatele o azyl od svých břehů. Tisková zpráva v češtině je k dispozici zde.

Podle výzkumu Amnesty International nejsou nová zařízení ani zdaleka bezpečná a neřeší základní problémy australské politiky vůči uprchlíkům a žadatelům o mezinárodní ochranu. Zadržovaným uprchlíkům australská vláda ani nadále nenabízí žádné adekvátní řešení jejich dlouhodobě neudržitelné situace. 

Temná síť libyjských tajných dohod

Výzkumná zpráva o týrání a vykořisťování migrantů na cestě z Libye do Evropy. Tisková zpráva v češtině je k dispozici zde.

Výzkumná zpráva ukazuje, jak evropské vlády aktivně podporují sofistikovaný systém týrání a vykořisťování uprchlíků a migrantů libyjskou pobřežní stráží, zadržujícími úřady a převaděči tak, aby zabránili lidem v cestách přes Středozemní moře. Od konce roku 2016 zavedly členské státy EU, především Itálie, řadu opatření s cílem o uzavření migrační trasy z Libye přes Středomoří, bez ohledu na důsledky pro ty, kteří uvízli na libyjském území, kde zákony neplatí.

V kleci bez střechy nad hlavou: Apartheid v barmském státě Rakhine

Výzkumná zpráva o násilí a potlačování lidských práva etnické skupiny Rohingů v Barmě.

Situace rohingské menšiny v Barmě se začala rapidně zhoršovat v srpnu 2017, kdy armáda spustila brutální akci plnou násilí namířenou proti populaci, žijící v severní části státu Rakhine. Tato akce byla nezákonná a hrozivě nepřiměřená. V reakci na útoky spáchané ozbrojenou skupinou ARSA armáda napadla celou menšinu Rohingů na základě její etnicity. Již více než 600 000 mužů, žen a dětí uprchlo do sousedního Bangladéše, kde násilí pokračuje.

Nucený návrat do nebezpečí: Žadatelé o azyl vrácení z Evropy do Afghánistánu

Výzkumná zpráva o nucených návratech afghánských uprchlíků do Afghánistánu. Tisková zpráva v češtině je k dispozici zde. Přečtěte si také aktuální komentář poradkyně AI pro uprchlíky.

Evropské vlády uvrhly tisíce Afgánců na nebezpečnou cestu, kdy je nuceně vrací do země, kde jim hrozí vážné nebezpečí mučení, únosu a jiného porušování lidských práv včetně smrti. 

Zpráva upozorňuje, že v době, kdy jsou úmrtí civilistů na své nejvyšší úrovni, nutí evropské vlády v rozporu s mezinárodními zákony vzrůstající počet žadatelů o azyl k návratu do nebezpečí, ze kterého utekli.

Výzkumná zpráva o nepálských migrantských pracovnících. Tisková zpráva v češtině je k dispozici zde.

Amnesty International zmapovala zneužívání nepálských pracovníků v dalších zemích a nekalé praktiky agentur zprostředkujících zaměstnání. Tyto agentury často nedostojí svým povinnostem vůči pracovníkům, nicméně se za své služby značně obohacují. Mnozí migrantští pracovníci navíc skončí zadlužení z důvodu neúnosných poplatků za zprostředkování práce a nepálská vláda není schopna pracovníky ochránit.

Ostrov pokladů

Výzkumná zpráva o profitování firem z utrpení uprchlíků na ostrově Nauru poblíž Austrálie.

Australská vláda z Nauru vytvořila nejen ostrov zmaru pro uprchlíky a žadatele o azyl, ale také ostrov zisku pro firmy. Významná část z miliard dolarů vynaložených australskou vládou na provoz zámořského detenčního centra na Nauru jde soukromým firmám, které na základě kontraktu zajišťují každodenní chod centra na Nauru. Tyto soukromé firmy nesou spoluodpovědnost za závažná porušování lidských práv na Nauru.

Plán beznaděje

Výzkumná zpráva o dopadu dohody EU s Tureckem.

Místo toho, aby vytvořily solidní a řádný systém otevírající bezpečné cesty pro lidi, kteří hledají ochranu v Evropě, hlavy Evropy se čím dál více snaží zablokovat hranice a spolupracují s vládami porušujícími lidská práva, aby tyto lidi zastavily. 

Dohoda o navracení uprchlíků a migrantů, kterou EU uzavřela v březnu 2016 s Tureckem, je toho ztělesněním.

Vypořádat se s globální uprchlickou krizí - namísto uhýbání sdílení odpovědnosti

Základní informace mapující problematiku.

Uprchlíci jsou lidé, kteří museli uprchnout ze své země z důvodu ozbrojeného konfliktu, vážného porušování lidských práv nebo pronásledování. Přes 21 milionů lidí (tj. 0.3% světové populace) tvoří uprchlíci. Naprostá většina z nich našla útočiště v chudých nebo středně bohatých zemích, přičemž jedna čtvrtina (asi 4,2 miliónu uprchlíků) žije v nejméně rozvinutých zemích. V kontrastu s tím mnoho nejbohatších zemí světa hostí nejmenší počty uprchlíků jak v absolutních číslech, tak relativně k jejich velikosti a bohatství. Tato situace je nefér a ohrožuje lidská práva uprchlíků.

Keňa: není kam jít

Výzkumná zpráva o uzavření tábora Dadáb a somálských uprchlících. Tisková zpráva v češtině je k dispozici zde.

V květnu 2016 keňská vláda ohlásila plánované uzavření uprchlického tábora Dadaab, největšího uprchlického tábora na světě s více než 280 000 převážně somálskými uprchlíky, v listopadu toho roku. Uprchlíci se mají nuceně vrátit do Somálska, kde stále zuří ozbrojený konflikt. 

Takový postup je v rozporu s mezinárodním právem.

Maďarsko: malá naděje

Výzkumná zpráva o neustávajícím porušování práv uprchlíků a migrantů.

Maďarsko vztyčilo řadu právních i fyzických bariér, aby udrželo uprchlíky a migranty za hranicemi. Také utratilo miliony eur za xenofobní reklamní kampaň. Tato zpráva mapuje situaci uprchlíků a migrantů čekajících v bezútěšných podmínkách na vstup do země. Jsou vytlačováni zpět do Srbska, někdy násilím a bez řádných procedur, a drženi ve střediscích, kde se s nimi zachází “jako se zvířaty”. V případě úspěchu zahájí azylovou proceduru, která je nastavena tak, aby jí neprošli. 

Austrálie- Nauru, ostrov beznaděje

Výzkumná zpráva o děsivém přístupu Austrálie k uprchlíkům na Nauru. Tisková zpráva v češtině je k dispozici zde.

Australská vláda brání uprchlíkům v přistání na jejích březích a odesílá migranty do detenčního centra na Nauru. Tady čekají dlouhé roky bez reálné naděje na odchod v nedostatečných podmínkách a bez přístupu k adekvátní zdravotní péči. Řada migrantů tu ale trpí zdravotními a psychickými problémy způsobenými z velké části bezvýchodnou situací a krutým přístupem dozorců.

Žádné útočiště

Výzkumná zpráva o nelegálním navracení uprchlíků z EU do Turecka. Tisková zpráva v češtině je k dispozici zde.

EU uzavřela dohodu s Tureckem o navracení uprchlíků z Řecka, která se zakládá na premise, že Turecko je bezpečnou zemí pro uprchlíky. Tato zpráva analyzuje zacházení s migranty uvnitř Turecka a dokládá, že Turecko navzdory závěrům EU a požadavkům mezinárodního práva nezaručuje žadatelům o azyl a uprchlíkům na svém území adekvátní ochranu. Přes tři miliony žadatelů o azyl a uprchlíků, které Turecko hostí, představují pro tento stát velkou zátěž.

V řecké pasti

Výzkumná zpráva o desetitisících lidí uvízlých v Řecku kvůli nezodpovědné dohodě EU s Tureckem.

Dohoda s Tureckem, kterou EU podepsala v březnu 2016, uzavřela cestu z Řecka dále do Evropy a nechala 46 000 uprchlíků a migrantů uvízlých v Řecku. Zároveň jim nedokázala poskytnout žádnou bezpečnou a legální cestu z Řecka pryč. Samo Řecko se nedokáže vypořádat s velkým počtem osob, které se ocitly na jeho území, materiálně ani administrativně. Migranti jsou nuceni žít v nevyhovujících podmínkách s malou šancí na brzké vyřízení žádostí o azyl.

I want a safe place

Výzkumná zpráva o zneužívání a sexuálním obtěžování syrských uprchlic v Libanonu. Tisková zpráva v češtině je k dispozici zde.

Syrské a palestinské uprchlice ze Sýrie čelí v Libanonu riziku závažného porušování jejich práv a zneužívání, včetně násilí na ženách a vykořisťování. Zažívají nevhodné sexuální návrhy od místních, nabídky finanční podpory výměnou za sex nebo dokonce ozbrojené vyhrožování. Sexuálního harašení se vůči nim dopouštějí policisté, vládní úředníci, zaměstnavatelé, sousedé, řidiči veřejné dopravy i naprostí cizinci na ulici. Vzhledem ke svému právnímu statutu v Libanonu se ženy často neodváží incidenty nahlásit a jsou proti nim prakticky bezmocné.

Europe´s gatekeeper

Výzkumná zpráva o neoprávněných detencích a deportacích migrantů z Turecka.

Amnesty International zmapovala problematické navracení syrských uprchlíků z Turecka zpět do Sýrie v letech 2014 a 2015. Špatné životní podmínky těchto uprchlíků v Turecku, zejména nedostatek bydlení, zdravotní péče, pracovních příležitostí a vzdělání, zároveň přispívají k tomu, že se pokouší z Turecka uniknout do Evropy.

Fear and fences: Europe’s approach to keeping refugees at bay

Zatímco se Evropa stále opevňuje, vzrůstá utrpení lidí a řešení je v nedohlednu. Tisková zpráva v češtině je k dispozici zde.

Politika „pevnosti Evropa“ nejenže nefunguje, protože migranti nadále proudí do Evropy ve velkých počtech, ale navíc migranty odříznutím od bezpečných, legálních cest nutí k využívání cest nebezpečných, například po moři. Evropa se snaží bránit přílivu osob prchajících z válečných konfliktů a před pronásledováním, přitom 86 % světových uprchlíků nadále žije v rozvojových zemích.

Just deserters: Why indefinite national service in Eritrea has created a generation of refugees

Eritrea patří mezi země produkující největší množství uprchlíků. Hlavním důvodem je neomezená vojenská služba, při které dochází k hrubému porušování celé škály lidských práv. V mnoha případech se vojenská služba stává v rozporu se zákonem permanentní, vojáci mají omezený kontakt s rodinou, která v jejich nepřítomnosti navíc ekonomicky strádá. Musí kromě vojenské služby vykonávat řadu civilních rolí, jako např. práci v zemědělství. Pokusy o odpor či útěk jsou tvrdě trestány.

Europe´s Borderlands: Violations against refugees and migrants in Macedonia, Serbia and Hungary (July 2015)

Zvyšující se počet uprchlíků a migrantů cestujících přes Balkán dále do Evropy čelí násilí, vydírání a porušování práv. Tisková zpráva v češtině je k dispozici zde.
.

Amnesty volá po odpovědi na světovou uprchlickou krizi - od Libanonu přes Keňu po Andamanské i Středozemní moře. Tisková zpráva v češtině je k dispozici zde.

Amnesty již upozorňovala na libanonská opatření odpírající uprchlíkům azyl a ochranu. Porušování lidských práv pokračuje.
.
Ve válkou zmítané Libyi čelí tisíce cizinců, včetně uprchlíků a žadatelů o azyl, mučení, sexuálnímu násilí a zneužití.
.
Tento dokument obsahuje výpovědi přeživších smrtelné plavby přes Středomoří.
.

Současná podoba pátracích a záchranných operací ve Středozemním moři je zoufale nedostačující.

.

ČR: Odpověď Evropy na uprchlickou krizi ve Středomoří: Záchrana reputace, ne životů (Duben 2015)

Reakce Amnesty International na mimořádný summit Evropské unie k řešení humanitární krize ve Středomoří.

.

Syria: Hardship, hope and resettlement: refugees from Syria tell their stories (February 2015)

Příběhy osmi rodin a jedinců ze Sýrie, kteří kvůli dlouholeté válce utekli ze svých domovů.
.
Turkey: Border abuses and destitution aggravating plight of Syria refugees (November 2014)
Nebývalé množství migrantů je kvůli selhání mezinárodní komunity vytlačováno zpět na hranice, kde přežívají v bídě.
.

Amnesty International odsuzuje lhostejnost evropských lídrů vůči tragédiím ve Středozemním moři.

.

The human cost of Fortress Europe: human rights violations against migrants and refugees at Europe’s borders (July, 2014)

Migrační politika EU staví na budování nedobytné pevnosti. Na jejích hranicích dochází k porušování lidských práv.

.

Lebanon: Agonizing choices: Syrian refugees in need of health care in Lebanon (May, 2014)
Zdravotní služby v krizových oblastech jsou místy zoufalé. Nemocnice odmítaly syrské uprchlíky potřebující akutní péči.
.

Bulgaria: Suspension of returns of asylum-seekers to Bulgaria must continue (March, 2014)
Na podzim 2013 upoutalo Bulharsko pozornost svým zacházením s azylovými žadateli a uprchlíky.
.

An international failure: The Syrian refugee crisis (December, 2013)
Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se Sýrie stala jednou z největších tragédií tohoto století.
.

Bulgaria: Amnesty International briefing: Refugees in Bulgaria trapped in substandard conditions (December, 2013)
Azyloví žadatelé přebývají v Bulharsku často i celé měsíce v otřesných podmínkách - bez jídla a zdravotní péče.

Novinky

8.7.2020

13 otázek a odpovědí k relokaci dětí bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů do Česka

Základní informace jasně a stručně v sérii dotazů a odpovědí na ně.

30.6.2020

40 dětských uprchlíků se řeší 2 roky. Jejich stav se mezitím zhoršuje, říká expertka z Amnesty

Hosty sedmé epizody podcastu Amnesty byli migrační specialistka Amnesty Šárka Antošová a koordinátor aktivismu Michal Horniecký.

23.6.2020

Nový zákon zakáže migrantům používat telefony

Nový zákon, který bude projednávat australský parlament o zákazu mobilních telefonů pro lidi zadržované v migračních táborech, se snaží vyřešit problém, který neexistuje a porušuje mezinárodní práva.

18.6.2020

Obnovení dohody o migraci potvrzuje italskou spoluúčast na mučení migrantů a uprchlíků

Během tří let od uzavření původní dohody bylo nejméně 40 000 lidí, včetně tisíců dětí, zadrženo na moři, vráceno do Libye a vystaveno nepředstavitelnému utrpení.

25.5.2020

Debata o přijetí nedoprovázených dětských uprchlíků z řeckých táborů

Fakta a čísla k současnému apelu na přijetí opuštěných dětí z uprchlických táborů.

Další zprávy

Úspěchy

30.9.2019
AHMEDOVI H. MUSÍ BÝT UMOŽNĚN NÁVRAT DOMŮ: @ Kypr

Ahmed H. je volný!

Kyperské úřady umožnily Syřanovi Ahmedu H., který byl v Maďarsku nespravedlivě odsouzen za údajný terorismus, vrátit se domů k rodině.

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...