Diskriminace Romů začíná již na základních školách

Romské děti žijící v balkánských státech nemohou plně využívat své právo na vzdělání. Brání v tom hluboká chudoba romských komunit, diskriminace na školách a ignorace kulturní a jazykové odlišnosti Romů ve vzdělávacím systému. Tato zjištění přinesl výzkum Amnesty International (AI), který proběhl v Chorvatsku, na Slovinsku a v Bosně a Hercegovině.

Právo na vzdělání je přitom dáno mnoha mezinárodními dokumenty a vlády mají povinnost zajistit jeho dostupnost pro všechny děti bez výjimky.
V těchto balkánských státech sice vznikly speciální programy, které mají postavení Romů zlepšit. V realitě jsou možnosti romských dětí dosáhnout dostatečného vzdělání přinejmenším omezené, což místní vlády uznávají.

„Bariéry, které brání romským dětem v přístupu k základnímu vzdělání, snižují šance na rozvoj jejich schopností a udržují romské komunity na okraji společnosti,“ uvedl Omar Fisher, výzkumník AI pro Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko a Slovinsko.

Romským dětem je někdy zdarma poskytována strava, učebnice i doprava. Jiné problémy však zůstávají. Některé děti žijí v přeplněných a nedostatečně vytápěných domech, v kterých jen těžko nalézají dostatečné podmínky pro plnění školních povinností.

K diskriminaci romských dětí v některých případech přispívají i učitelé. AI zaznamenala školy, kde byly děti segregovány do tříd, které tvořili výhradně Romové. V těchto třídách se učivo probíralo v omezeném rozsahu.

Učitelé na základní škole v chorvatském Mačinecu například segregaci romských žáků vysvětlují takto: „Rodiče těchto dětí jsou často alkoholici a ony jsou pak náchylné ke krádežím, hádkám a bitkám. Jen co se k nim učitel obrátí zády, začnou se ztrácet věci, obvykle jsou to nedůležité a bezcenné předměty, ale jde o to, že prostě kradou“. Nepravidelná školní docházka nebo špatný prospěch těchto dětí bývají také vysvětlovány za pomoci negativních stereotypů o „romském způsobu života“.

Učitelé na druhou stranu uznávají, že problémy romských dětí zvládat výuku jsou do velké míry způsobeny jazykovou bariérou. Řada romských dětí vůbec nedokáže hovořit jazykem většinové populace. Opatření k překonání jazykové překážky, mezi která patří dostupnost předškolního vzdělání a zapojení romských asistentů učitelů, doposud nebyla zavedena v dostatečném rozsahu.

Odstranění překážek bránících rovnému přístupu ke vzdělání je dlouhodobým procesem. K jeho úspěšnému naplnění prispěje zařazení romského jazyka, kultury a historie do vzdělávácího systému.

Žádné dítě by nemělo končit ve „zvláštních“ třídách z důvodu své etnicity. AI proto vyzvala k boji s diskriminací romských dětí na školách.

„Romští chlapci a dívky, stejně jako všechny ostatní děti, mají právo na rovný přístup ke vzdělání, které jim umožní zaujmout důstojné místo ve společnosti a přispívat k rozvoji společnosti, v které žijí,“ říká Omar Fisher.

Podobné příběhy

4.7.2018

Ukrajina: útok na Romy musí být rychle a spolehlivě vyšetřen

Ukrajinské orgány musí jednat rychle a rozhodně, aby postavily před soud pachatele dvou smrtelných útoků proti Romům.


20.11.2017

V Česku stále vznikají segregované romské školy. I deset let po verdiktu soudu pro lidská práva

Před deseti lety Evropský soud pro lidská práva uznal, že Česká republika diskriminuje romské žáky. Problému se věnovala mezinárodní konference Společně ve škole, kterou pořádala Nadace Open Society Fund.


21.9.2017

Student psychologie Roman Koky: Předsudky mě ženou dopředu, vzdělání je to nejdůležitější, co můžou rodiče dát svým dětem


13.11.2017

Společné vzdělávání: 10 let po mezinárodní ostudě zkouší Česká republika nový model

Před 10 lety slyšelo Česko od Evropského soudu pro lidská práva, že diskriminuje Romy ve vzdělávání.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...