Diskriminace Romů začíná již na základních školách

Romské děti žijící v balkánských státech nemohou plně využívat své právo na vzdělání. Brání v tom hluboká chudoba romských komunit, diskriminace na školách a ignorace kulturní a jazykové odlišnosti Romů ve vzdělávacím systému. Tato zjištění přinesl výzkum Amnesty International (AI), který proběhl v Chorvatsku, na Slovinsku a v Bosně a Hercegovině.

Právo na vzdělání je přitom dáno mnoha mezinárodními dokumenty a vlády mají povinnost zajistit jeho dostupnost pro všechny děti bez výjimky.
V těchto balkánských státech sice vznikly speciální programy, které mají postavení Romů zlepšit. V realitě jsou možnosti romských dětí dosáhnout dostatečného vzdělání přinejmenším omezené, což místní vlády uznávají.

„Bariéry, které brání romským dětem v přístupu k základnímu vzdělání, snižují šance na rozvoj jejich schopností a udržují romské komunity na okraji společnosti,“ uvedl Omar Fisher, výzkumník AI pro Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko a Slovinsko.

Romským dětem je někdy zdarma poskytována strava, učebnice i doprava. Jiné problémy však zůstávají. Některé děti žijí v přeplněných a nedostatečně vytápěných domech, v kterých jen těžko nalézají dostatečné podmínky pro plnění školních povinností.

K diskriminaci romských dětí v některých případech přispívají i učitelé. AI zaznamenala školy, kde byly děti segregovány do tříd, které tvořili výhradně Romové. V těchto třídách se učivo probíralo v omezeném rozsahu.

Učitelé na základní škole v chorvatském Mačinecu například segregaci romských žáků vysvětlují takto: „Rodiče těchto dětí jsou často alkoholici a ony jsou pak náchylné ke krádežím, hádkám a bitkám. Jen co se k nim učitel obrátí zády, začnou se ztrácet věci, obvykle jsou to nedůležité a bezcenné předměty, ale jde o to, že prostě kradou“. Nepravidelná školní docházka nebo špatný prospěch těchto dětí bývají také vysvětlovány za pomoci negativních stereotypů o „romském způsobu života“.

Učitelé na druhou stranu uznávají, že problémy romských dětí zvládat výuku jsou do velké míry způsobeny jazykovou bariérou. Řada romských dětí vůbec nedokáže hovořit jazykem většinové populace. Opatření k překonání jazykové překážky, mezi která patří dostupnost předškolního vzdělání a zapojení romských asistentů učitelů, doposud nebyla zavedena v dostatečném rozsahu.

Odstranění překážek bránících rovnému přístupu ke vzdělání je dlouhodobým procesem. K jeho úspěšnému naplnění prispěje zařazení romského jazyka, kultury a historie do vzdělávácího systému.

Žádné dítě by nemělo končit ve „zvláštních“ třídách z důvodu své etnicity. AI proto vyzvala k boji s diskriminací romských dětí na školách.

„Romští chlapci a dívky, stejně jako všechny ostatní děti, mají právo na rovný přístup ke vzdělání, které jim umožní zaujmout důstojné místo ve společnosti a přispívat k rozvoji společnosti, v které žijí,“ říká Omar Fisher.

Podobné příběhy

20.11.2017

V Česku stále vznikají segregované romské školy. I deset let po verdiktu soudu pro lidská práva

Před deseti lety Evropský soud pro lidská práva uznal, že Česká republika diskriminuje romské žáky. Problému se věnovala mezinárodní konference Společně ve škole, kterou pořádala Nadace Open Society Fund.


30.3.2017

Průzkum Romey o inkluzi: nejvíc vadí Romové a hendikepovaní


6.4.2017

Romové v Evropě stále bojují o svá práva

Amnesty International připomíná Mezinárodní den Romů, který připadá na 8. dubna.


31.1.2017

Na jaké vzdělání mají právo romské děti? Minisertsvo školství zveřejnilo nová data

Jak si v současnosti stojí romské děti na poli českého vzdělávání.