Diskriminace Romů začíná již na základních školách

Romské děti žijící v balkánských státech nemohou plně využívat své právo na vzdělání. Brání v tom hluboká chudoba romských komunit, diskriminace na školách a ignorace kulturní a jazykové odlišnosti Romů ve vzdělávacím systému. Tato zjištění přinesl výzkum Amnesty International (AI), který proběhl v Chorvatsku, na Slovinsku a v Bosně a Hercegovině.

Právo na vzdělání je přitom dáno mnoha mezinárodními dokumenty a vlády mají povinnost zajistit jeho dostupnost pro všechny děti bez výjimky.
V těchto balkánských státech sice vznikly speciální programy, které mají postavení Romů zlepšit. V realitě jsou možnosti romských dětí dosáhnout dostatečného vzdělání přinejmenším omezené, což místní vlády uznávají.

„Bariéry, které brání romským dětem v přístupu k základnímu vzdělání, snižují šance na rozvoj jejich schopností a udržují romské komunity na okraji společnosti,“ uvedl Omar Fisher, výzkumník AI pro Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko a Slovinsko.

Romským dětem je někdy zdarma poskytována strava, učebnice i doprava. Jiné problémy však zůstávají. Některé děti žijí v přeplněných a nedostatečně vytápěných domech, v kterých jen těžko nalézají dostatečné podmínky pro plnění školních povinností.

K diskriminaci romských dětí v některých případech přispívají i učitelé. AI zaznamenala školy, kde byly děti segregovány do tříd, které tvořili výhradně Romové. V těchto třídách se učivo probíralo v omezeném rozsahu.

Učitelé na základní škole v chorvatském Mačinecu například segregaci romských žáků vysvětlují takto: „Rodiče těchto dětí jsou často alkoholici a ony jsou pak náchylné ke krádežím, hádkám a bitkám. Jen co se k nim učitel obrátí zády, začnou se ztrácet věci, obvykle jsou to nedůležité a bezcenné předměty, ale jde o to, že prostě kradou“. Nepravidelná školní docházka nebo špatný prospěch těchto dětí bývají také vysvětlovány za pomoci negativních stereotypů o „romském způsobu života“.

Učitelé na druhou stranu uznávají, že problémy romských dětí zvládat výuku jsou do velké míry způsobeny jazykovou bariérou. Řada romských dětí vůbec nedokáže hovořit jazykem většinové populace. Opatření k překonání jazykové překážky, mezi která patří dostupnost předškolního vzdělání a zapojení romských asistentů učitelů, doposud nebyla zavedena v dostatečném rozsahu.

Odstranění překážek bránících rovnému přístupu ke vzdělání je dlouhodobým procesem. K jeho úspěšnému naplnění prispěje zařazení romského jazyka, kultury a historie do vzdělávácího systému.

Žádné dítě by nemělo končit ve „zvláštních“ třídách z důvodu své etnicity. AI proto vyzvala k boji s diskriminací romských dětí na školách.

„Romští chlapci a dívky, stejně jako všechny ostatní děti, mají právo na rovný přístup ke vzdělání, které jim umožní zaujmout důstojné místo ve společnosti a přispívat k rozvoji společnosti, v které žijí,“ říká Omar Fisher.

Podobné příběhy

20.6.2019

Mezinárodní den uprchlíků: Nenávist zraňuje

Výstava snímků italské fotodokumentaristky Cinzie D´Ambrosiové o násilí na uprchlících a migrantech v Evropě.


13.5.2019

ŽIVÁ KNÍŽKA – VYPRÁVĚJ SVŮJ PŘÍBĚH

Česká Amnesty hledá příslušníky menšin žijících v ČR na dobrovolnou pozici živých knížek (www.amnesty.cz/vzdelavani/zive-knihy)


4.7.2018

Ukrajina: útok na Romy musí být rychle a spolehlivě vyšetřen

Ukrajinské orgány musí jednat rychle a rozhodně, aby postavily před soud pachatele dvou smrtelných útoků proti Romům.


16.1.2019

Inkluze je o tom, aby každé dítě maximálně využilo svůj potenciál, říká romský pedagog

Je jedním z desítek Romů, kteří se rozhodli aktivně zasahovat do dění ve svém městě a vstoupili do komunální politiky. Co obnáší práce opozičního zastupitele, jsme tentokrát nechali stranou, protože Marian Dancso je zároveň jedním z mála romských pedagogů – přes 17 let působí na základní škole v litvínovském Janově. Vystudoval Střední školu lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně, obor se zaměřením na námořní dopravu a ekonomii. Absolvoval sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, dokončuje magisterské studium. 17 let působí na ZŠ Litvínov-Janov, nyní jako učitel německého a anglického jazyka a informatiky. Čtvrté volební období byl zvolen zastupitelem Lomu, je prvním místopředsedou politického hnutí Občané městu, město Občanům (OMMO).


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...