Svoboda vyjadřování v Kolumbii je ohrožena

Novináři, volební kandidáti a političtí představitelé čelí v Kolumbii výhružkám i přímým fyzickým útokům. Takové podmínky mohou ohrozit správný průběh blížících se voleb, uvedla dnes Amnesty International (AI).

AI ve své zprávě popisuje, jak jsou před březnovými volbami do parlamentu a prezidentskými volbami, které proběhnou v květnu, novináři, političtí kandidáti i voliči ohrožováni skupinami zapojenými do kolumbijského konfliktu. Nejstarší bojující stranou jsou levicové guerilly, proti kterým stojí polovojenské jednotky. Ty jsou napojeny na armádu, jejichž příslušníci se také podílejí na násilnostech. „V Kolumbii jsou novináři zabíjeni a je jim bráněno v tom, aby informovali o porušování lidských práv, kterého se dopouštějí všechny strany dlouholetého vnitřního konfliktu,“ říká AI. Někteří kandidáti i zvolení představitelé byli pod hrozbou smrti donuceni rezignovat. Několik z nich bylo dokonce zavražděno v odvetě za to, že poukazovali na akce bojovníků. Kolumbijští politici se pokusili očernit některé novináře tím, že je obvinili ze spolupráce s guerillami. Tak je vystavili riziku útoku a pronásledování. „Jedním z hlavních důvodu, proč kolumbijský konflikt stále pokračuje, je beztrestnost. Vědomí, že pachatelé bezpráví stejně uniknou trestu, brání obětem promluvit o zločinech. Novináři se obávají informovat veřejnost, kandidáti mají strach vést volební kampaň a zvolení zástupci nejsou schopni důsledně vládnout,“ tvrdí AI. Podle šetření AI jsou novináři donuceni k cenzuře – neodváží se navštívit oblasti, kde konflikt intenzivně probíhá. Musí čerpat pouze z oficiálních zdrojů a informace o porušování lidských práv se tak do kolumbijských médií dostávají pouze v omezené míře. Polovojenské jednotky i guerilly se snaží uplatňovat svou moc a nátlak také v období před volbami. „Fyzická ochrana, kterou mohou ohroženým lidem poskytnout úřady, nestačí, pokud není politická vůle řešit příčiny násilí. Neschopnost státu řešit skutečnost, že pachatelé zločinů zůstávají bez trestů, staví novináře, volební kandidáty i politiky do nebezpečí. AI vyzývá všechny bojující strany v Kolumbii, aby neomezovaly práva volebních kandidátů, voličů ani novinářů. Pro správný průběh voleb je důležité, aby o jejich průběhu mohla média informovat beze strachu.

Podobné příběhy

14.3.2019

Lidskoprávní situace v Polsku a Maďarsku: experti Amnesty v Praze

Zhoršující se situace lidských práv u našich sousedů ohrožuje celou Evropu. Odborníci Amnesty přijeli diskutovat s českými politiky a úřady.


19.2.2018

Maďarsko: Nový zákon představuje existenční hrozbu pro nevládní organizace

K protestu Amnesty proti likvidačnímu zákonu se připojily na dvě stovky evropských nevládek včetně 25 českých neziskových hráčů.


7.6.2018

Rusko – Země nesvobodná dle vlastní volby


22.2.2018

Výroční zpráva: Státem podporovaná nenávist podnítila novou vlnu společenského aktivismu

Svět sklízí následky nenávistné rétoriky, kvůli které by se diskriminace minoritních skupin mohla stát normální, varuje Amnesty International. Výroční zpráva o stavu lidských práv ve světě zahrnuje 159 států a poskytuje nejobsažnější analýzu stavu lidských práv ve světě.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...