Dětské utrpení na severu Ugandy

Podle odhadů žije v severní Ugandě je kolem třiceti tisíc „nočních dětských uprchlíků,“ kteří v noci utíkají ze svých domovů do městských částí nebo větších centrálních táborů pro vnitřně vysídlené osoby. Snaží se tak uniknout útokům a předejít únosům, kterých se dopouštějí členové Armády božího odporu.

Podle UNICEF utíká většina dětí bez doprovodu dospělých a tím se vystavuje „nebezpečí násilí, sexuálního zneužívání, pohlavního násilí včetně znásilnění“. „Noční uprchlictví“ je příznačné pro širší okruh problémů týkajících se ochrany civilistů v severní Ugandě, které mají závažný dopad na rodinný život a život komunit. Tento fenomén začal v roce 2003.Děti při nočním přesouvání přespávají ve speciálně zřízených centrech ve městech a na jejích okrajích. Mnoho z těchto center, vedených nevládními organizacemi, slouží jako bezpečné a čisté místo k přespání, poskytuje pitnou vodu a hygienické pomůcky, základní lékařské a konzultační služby. Mnoho dětí také přespává v dočasných úkrytech, areálech nemocnic, různých odpočívadlech a na jiných veřejných místech.„Skrýváme se, protože se bojím, že mě zase unesou. Tehdy mi bylo osm let a nechci aby se to někdy stalo mým sourozencům,“ vysvětluje čtrnáctiletá dívka, která spolu se svými sourozenci denně absolvuje kilometry, aby se dostali do bezpečného úkrytu v Lacoru blízko města Gulu.Po téměř dvou desetiletích konfliktu v severní Ugandě se stále objevují zprávy o nepřetržitém porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv, včetně zabíjení, mrzačení, mučení, únosů, znásilnění a jiného sexuálního násilí. Lidská práva dětí jsou porušována denně.V roce 1986 byla severní Uganda otřesena neorganizovaným povstáním. Ozbrojená skupina Josefa Kónuse pod názvem Armáda božího odporu /LRA/ působí v oblasti od roku 1987. LRA se zaměřuje hlavně na civilní obyvatelstvo, které unáší, vypaluje vesnice, útočí na školy a nemocnice a unáší vozidla v oblasti celé severní Ugandy. Příslušníci LRA ubližují zejména civilistům, odřezávají jim uši, nosy a odsekávají ruce.Míra dětského utrpení v tomto konfliktu je nesmírná. Od jeho začátku bylo uneseno kolem 25 tisíc dětí, aby byly následně zneužity jako vojáci, sexuální otroci a sluhové. Podle zjištění UNICEF zhruba 7500 unesených představují děvčata, z nichž kolem 1000 přišlo do jiného stavu v průběhu zajetí. Počet zabitých dětí se nedá zjistit.Šetření Komise OSN pro práva dětí, což je skupina nezávislých expertů monitorujících implementaci Úmluvy o právech dítěte jejími signatáři, publikovala své závěry 30. září 2005. Tyto závěry obsahují množství doporučení, z kterých se mnohé týkají právě „nočních uprchlíků.“ Především článek 70 v sekci – Děti v ozbrojených konfliktech a dětské únosy stanoví: Komise apeluje na stát, aby se problému „nočního uprchlictví“ věnoval a předcházel únosům dětí a přijal nezbytná opatření zamezující dalším únosům dětí skupinou LRA a jinými ozbrojenými složkami. Dále doporučuje, aby stát více podporoval „noční uprchlíky“.Uganda ratifikovala Úmluvu o právech dítěte v roce 1990 a její opční protokol v roce 2002.Mezinárodní společenství plánuje označit 20. listopad jako mezinárodní den dětí, jelikož v tento den Valné shromáždění OSN přijalo Deklaraci o právech dítěte v roce 1959 a Úmluvu o právech dítěte v roce 1988, proto Amnesty International apeluje na vládu Ugandy, aby chránila a obhajovala práva dětí v severní Ugandě.„Myšlenka dětství jako chráněného období zdravého růstu dítěte je v severní Ugandě efektivně potlačována,“ uvádí zpráva UNICEF z roku 2005 – Postavení dítěte ve světe.

Podobné příběhy

30.7.2020

Novinky.cz o utrpení Ujgurů v Číně


18.6.2020

Obnovení dohody o migraci potvrzuje italskou spoluúčast na mučení migrantů a uprchlíků

Během tří let od uzavření původní dohody bylo nejméně 40 000 lidí, včetně tisíců dětí, zadrženo na moři, vráceno do Libye a vystaveno nepředstavitelnému utrpení.


5.2.2020

Evropa ostudně nezvládla zabránit mučení a zneužívání uprchlíků a migrantů v Libyi


27.8.2019

Džammú a Kašmír: OSN musí hájit mír a bezpečnost

Rada bezpečnosti OSN musí v první řadě hájit mír a bezpečnost, říká generální tajemník Amnesty Kumi Naidoo.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...