Návrh britského zákona o terorismu představuje hazardní krok špatným směrem

Vlády jednotlivých států mají povinnost přijímat opatření k zajištění ochrany civilistů před ozbrojenými útoky. Vlády také musí tyto útoky vyšetřovat, postavit před spravedlnost ty, kteří jsou za ně zodpovědní a zajistit včasnou a odpovídající náhradu obětem. Je nedílnou součástí spravedlivého procesu, že kdokoli zatčený na základě odůvodněného podezření ze spáchání trestného činu musí být bez průtahů obviněn. Pokud se tak nestane, má být takový člověk propuštěn.

Amnesty International (AI) bezvýhradně odsuzuje útoky na civilisty a požaduje, aby viníci těchto činů byli postaveni před spravedlnost. AI zcela chápe, že po červencových útocích v Londýně začaly britské úřady revidovat zákony a hledat nová opatření s cílem zabránit opakování útoků. Je však zcela nezbytné, aby opatření, která mají zabránit útokům, byla v souladu s mezinárodním právem.AI se zabývá bezpečnostní legislativou ve Velké Británii již od sedmdesátých let minulého století. Během tří uplynulých dekád byla velmi znepokojena řadou opatření, která byla zavedena v souvislosti s konfliktem v Severním Irsku a umožnila porušování lidských práv včetně svévolného zatýkání, mučení a špatného zacházení a nespravedlivých soudů. V posledních letech se AI zabývá také zákony přijatými v důsledku útoků na New York v roce 2001, které umožňují např. zadržování podezřelých osob bez vznešení obvinění nebo přípustnost „důkazů“ získaných za pomoci mučení. V průběhu posledních pěti let Velká Británie zavedla několik zákonů obsahujících ustanovení, která jsou v rozporu s mezinárodním právem (patří sem tzv. Terrorism Act z roku 2000, Anti-terrorism, Crime and Security Act z roku 2001 a Prevention Terrorism Act z roku 2005). Letos v září britská vláda uveřejnila návrh nového Zákona o Terorismu.Zákon podpoří spíše útočníky než bezpečnostAI upozorňuje, že nový návrh britské vlády obsahuje řadu opatření, která mohou být zneužita k potlačování práv a svobod, včetně svobody vyjadřování a sdružování, a povedou k znehybnění britské společnosti.„Britská vláda tvrdí, že se změnila pravidla hry – ale přitom ona sama s pravidly manipuluje,“ uvedla generální tajemnice AI Irene Khan v reakci na zveřejnění návrhu zákona.Omezit práva a svobody, která mají svůj původ již v Magně Chartě (Velké listině svobod), znamená uznat vítězství zločinců, kteří jsou odpovědní za brutální útoky, jako byl ten 7. července v Londýně. Efektivní protiteroristická opatření jsou nezbytná, ale široce definované a vágní normy, které přináší nový zákon, jsou snadno zneužitelné a vedou špatným směrem.Balíček opatření, který vláda připravila, představuje významný zásah do lidských práv. Vágně formulované definice terorismu mohou sloužit třeba k stíhání pokojných protijaderných aktivistů a nechávají velký prostor pro politické motivace při rozhodování o stíhání. Návrh navíc rozšiřuje maximální dobu k zadržování lidí podezřelých z terorismu ve vazbě ze 14 dnů až na tři měsíce. A to bez vznešení obvinění, což porušuje právo na spravedlivý soud a právo na presumpci neviny. Je to také skvělá reklama pro ty, co rekrutují teroristy.„Tento krok povede k odcizení již teď ohrožených skupin společnosti a posílí vzájemnou nedůvěru a rozdělení mezi občany země,“ řekla Irene Khan.„Velká Británie by měla hrát vůdčí úlohu v posilování ochrany lidských práv, nikoli v jejich podkopávání. Respektování lidských práv je nedílnou součástí úspěšného boje proti terorismu,“ tvrdí Irene Khan.

Podobné příběhy

8.7.2020

Amnesty poslala ohledně sporného zákona písemnou žádost maďarskému ombudsmanovi

Ten odpověděl, že jeho úřad aktuálně pracuje na právním stanovisku k článku 33 novely zákona.


2.7.2020

Hongkong volá o pomoc. Prošel zákon omezující svobodu, tisíce protestujících chtějí nezávislost

Schválením kontroverzního zákona o národní bezpečnosti dochází v Hongkongu k dalšímu omezování svobody a potlačování základních práv lidí.


27.12.2019

Egypt: Hrubé porušování lidských práv pod vládou prezidenta Sísího

Amnesty upozornila v rámci univerzálního periodického přezkumu OSN (UPR) na nedodržování lidských práv v Egyptě.


23.7.2019

HN: Odmítnout vydání Tchajwanců byl odvážný krok, české úřady tím zpochybnily záruky Číny na spravedlivý proces


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...