V Iránu jsou nadále popravováni dětští pachatelé

V průběhu několika červencových dní Irán popravil tři osoby odsouzené za zločiny, které spáchaly před dovršením osmnácti let. Amnesty International (AI) proto znovu požádala vládu Iránu, aby tyto popravy jednou provždy zastavila.

19. července byla v Mašhadu veřejně oběšena18letá osoba, kterou úřady označily pouze jako A.M. Spolu s ní byl popraven mladistvý Mahmúd A. Soud jim trest smrti udělil za sexuálně motivovaný útok vůči třináctiletému chlapci. Ještě před popravou navíc oba odsouzenci dostali 228 ran jako trest za pití alkoholu, rušení pořádku a krádež.

Jen několik dní předtím, 13. července, byl popraven dvacetiletý Ali Safarpour Rajabi. Odsouzen byl za vraždu policisty v městě Poldoktár a podle informací AI byl tento rozsudek vynesen v únoru 2002, kdy bylo chlapci sedmnáct let.

Irán přistoupil k Mezinárodní úmluvě o občanských a politických právech a také ke Konvenci o právech dítěte. Tím se zavázal, že nebude popravovat za zločiny spáchané před osmnáctým rokem věku pachatele. Dle iránského občanského zákoníku je trestní zodpovědnost stanovena na 15 lunárních let u chlapců a devět lunárních let u dívek.


V tomto roce již Irán popravil nejméně čtyři osoby za zločiny spáchané v dětském věku. AI vyzývá iránské úřady, aby přestaly udělovat trest smrti nezletilým osobám a zastavily veškeré další formy násilí na dětech.

Podobné příběhy

20.4.2017

Cyklojízda za ženy v Íránu. Zakazují jim jezdit na kole!

Amnesty se přidává k velkým cyklo akcím a upozorňuje na porušování práva žen v Íránu.


19.5.2016

Atena Faraghadaniová propuštěna!

Atena Farghadaniová, umělkyně a aktivistka, byla 3. května 2016 propuštěna z vězení Evin.