Trest smrti v roce 2004: popraveno 3 797 osob

Počet poprav, které se podařilo zaznamenat, oproti předchozím rokům výrazně vzrostl. Nadále také byli popravováni lidé bez spravedlivých soudů. ČR ratifikovala významné mezinárodní úmluvy o zrušení tretru smrti.

V průběhu roku 2004 bylo zdokumentováno 3797 poprav v 25 zemích světa. Nejméně 7 395 osob v 64 státech bylo k trestu smrti odsouzeno, uveřejnila dnes Amnesty International (AI).

Údaje o trestu smrti přináší AI každý rok. "Čísla, která dnes uveřejňujeme, bohužel nejsou kompletní. Mnoho zemí totiž provádí popravy potají, třebaže tím porušují standardy OSN, které požadují zveřejňování informací o nejvyšším trestu," tvrdí AI.

Nejvíce poprav v loňském roce vykonala Čína, která popravila nejméně 3 400 lidí. Zdroje pocházející z důvěryhodných míst v této zemi ale uvádějí, že skutečnost se bude blížit 10 000 popravených lidí. Následoval Irán, který provedl 159 poprav, ve Vietnamu bylo popraveno 64 osob, v USA 59.

"Závažné je, že většina popravených lidí byla odsouzena bez spravedlivého soudu. Mnoho z nich bylo odsouzeno jenom na základě důkazů vynucených mučením".

I v roce 2004 pokračoval trend za zrušení trestu smrti, kdy nejvyšší trest zakázaly Bhútán, Řecko, Samoa, Senegal a Turecko. Trest smrti je dnes zákonem nebo v praxi zrušen ve 120 zemích světa.

Významným krokem v roce 2004 bylo zrušení trestu smrti pro nezletilé pachatele v USA. AI se však obává, že v několika státech stále dochází k popravám dětských pachatelů. V loňském roce organizace zaznamenala 3 popravy nezletilých pachatelů v Iránu. Poslední popravu dětského pachatele provedl Irán jen před několika týdny.

Riziko justičního selhání zůstává

V roce 2004 se Ryan Matthews stal 115 vězněm v USA od roku 1973, který byl propuštěn z cely smrti proto, že byl shledán nevinným. K trestu smrti byl odsouzen ve státě Louisiana v roce 1999 za vraždu, kterou měl spáchat ve věku 17 let. Rozsudek byl zrušen loni v dubnu, když odvolací soud shledal, že obžaloba zatajovala důkazy, a také na základě testů DNA, které ukázaly, že vrahem byla jiná osoba.

"Případ Ryana Mathewse dalších odsouzených v USA ukázal, že žádný soudní systém není zcela neomylný a vždy bude nést riziko fatální chyby", tvrdí AI.

AI se staví proti trestu smrti za všech okolností. Dnes při této příležitosti vyzývá Komisi pro lidská práva OSN, která právě zasedá v Ženevě, aby odsoudila trest smrti jako porušování základních lidských práv.

Sedmnáctiletý Hafez v Jemenu má být popraven

Právě dnes, kdy uveřejňuje údaje o trestu smrti za loňský rok, se AI dozvěděla o sedmnáctiletém Hafezi Ibrahimu v Jemenu, kterému hrozí poprava. Chlapec by měl být propraven již zítra. Byl odsouzen za vraždu, kterou měl spáchat jako šestnáctiletý. AI stále věří, že se podaří popravu zastavit.

ČR v roce 2004 přistoupila k mezinárodním úmluvám o zrušení trestu smrti

Společenství národů přijalo čtyři mezinárodní úmluvy o zrušení trestu smrti. Jedna je celosvětová, další tři mají regionální platnost. Jedná se o Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, Protokol o zrušení trestu smrti k Americké úmluvě o lidských právech, Protokol číslo 6 k Evropské úmluvě o lidských právech a Protokol číslo 13 k Evropské úmluvě o lidských právech, týkající se zrušení trestu smrti za všech okolností. Česká republika v loňském roce přistoupila k úmluvám, které již dříve podepsala.

Česká republika v roce 2004 spolu s Estonskem a San Marinem ratifikovala Druhý opční protokol k Mezinárodní úmluvě o občanských a politických právech, který má za cíl zrušení trestu smrti. Protokol přijalo Valné shromáždění OSN v roce 1989 a přináší úplné zrušení trestu smrti s výjimkou států, které učinily výhradu v době ratifikace nebo přístupu, která umožní uložit trest smrti v době války ve shodě s rozsudkem za nejtěžší vojenské trestné činy spáchané v době války. K dnešnímu dni Protokol ratifikovalo 54 zemí a osm dalších jej podepsalo.

Česká republika spolu s Rakouskem, Estonskem, Finskem, Německem, Islandem, Litvou, Makedonií a Srbskem a Černou horou vloni také ratifikovala Protokol číslo 13 k Evropské úmluvě o lidských právech, který se týká zrušení trestu smrti ve všech případech. Protokol zakazuje trest smrti za všech okolností, včetně válečného stavu nebo přímé hrozby války.Zprávu AI o trestu smrti za rok 2004 najdete na: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGACT500012005?open&of=ENG-392

Podobné příběhy

10.10.2019

Malajsie: Nespravedlivé soudní procesy, tajné tresty smrti a odsouzení za drogové přestupky odhalují krutost trestu smrti

Je Světový den proti trestu smrti. Malajsie musí s novou legislativou začít plnit slib ohledně jeho zrušení.


12.10.2018

Aktuálně.cz: Egypt updělil 17 trestů smrti za útoky na kostely


10.10.2018

Vlády musí skoncovat s krutostí trestu smrti a podniknout kroky směřující k úplnému zrušení

10. říjen je od roku 2002 Světovým dnem boje proti trestu smrti.


2.1.2019

Trest smrti: Globální zrušení je blíž, než kdy jindy!

Dobré zprávy do nového roku: Rekordní počet 121 zemí hlasoval v prosinci na Valném shromáždění OSN pro ukončení poprav.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...