Trest smrti v roce 2004: popraveno 3 797 osob

Počet poprav, které se podařilo zaznamenat, oproti předchozím rokům výrazně vzrostl. Nadále také byli popravováni lidé bez spravedlivých soudů. ČR ratifikovala významné mezinárodní úmluvy o zrušení tretru smrti.

V průběhu roku 2004 bylo zdokumentováno 3797 poprav v 25 zemích světa. Nejméně 7 395 osob v 64 státech bylo k trestu smrti odsouzeno, uveřejnila dnes Amnesty International (AI).

Údaje o trestu smrti přináší AI každý rok. "Čísla, která dnes uveřejňujeme, bohužel nejsou kompletní. Mnoho zemí totiž provádí popravy potají, třebaže tím porušují standardy OSN, které požadují zveřejňování informací o nejvyšším trestu," tvrdí AI.

Nejvíce poprav v loňském roce vykonala Čína, která popravila nejméně 3 400 lidí. Zdroje pocházející z důvěryhodných míst v této zemi ale uvádějí, že skutečnost se bude blížit 10 000 popravených lidí. Následoval Irán, který provedl 159 poprav, ve Vietnamu bylo popraveno 64 osob, v USA 59.

"Závažné je, že většina popravených lidí byla odsouzena bez spravedlivého soudu. Mnoho z nich bylo odsouzeno jenom na základě důkazů vynucených mučením".

I v roce 2004 pokračoval trend za zrušení trestu smrti, kdy nejvyšší trest zakázaly Bhútán, Řecko, Samoa, Senegal a Turecko. Trest smrti je dnes zákonem nebo v praxi zrušen ve 120 zemích světa.

Významným krokem v roce 2004 bylo zrušení trestu smrti pro nezletilé pachatele v USA. AI se však obává, že v několika státech stále dochází k popravám dětských pachatelů. V loňském roce organizace zaznamenala 3 popravy nezletilých pachatelů v Iránu. Poslední popravu dětského pachatele provedl Irán jen před několika týdny.

Riziko justičního selhání zůstává

V roce 2004 se Ryan Matthews stal 115 vězněm v USA od roku 1973, který byl propuštěn z cely smrti proto, že byl shledán nevinným. K trestu smrti byl odsouzen ve státě Louisiana v roce 1999 za vraždu, kterou měl spáchat ve věku 17 let. Rozsudek byl zrušen loni v dubnu, když odvolací soud shledal, že obžaloba zatajovala důkazy, a také na základě testů DNA, které ukázaly, že vrahem byla jiná osoba.

"Případ Ryana Mathewse dalších odsouzených v USA ukázal, že žádný soudní systém není zcela neomylný a vždy bude nést riziko fatální chyby", tvrdí AI.

AI se staví proti trestu smrti za všech okolností. Dnes při této příležitosti vyzývá Komisi pro lidská práva OSN, která právě zasedá v Ženevě, aby odsoudila trest smrti jako porušování základních lidských práv.

Sedmnáctiletý Hafez v Jemenu má být popraven

Právě dnes, kdy uveřejňuje údaje o trestu smrti za loňský rok, se AI dozvěděla o sedmnáctiletém Hafezi Ibrahimu v Jemenu, kterému hrozí poprava. Chlapec by měl být propraven již zítra. Byl odsouzen za vraždu, kterou měl spáchat jako šestnáctiletý. AI stále věří, že se podaří popravu zastavit.

ČR v roce 2004 přistoupila k mezinárodním úmluvám o zrušení trestu smrti

Společenství národů přijalo čtyři mezinárodní úmluvy o zrušení trestu smrti. Jedna je celosvětová, další tři mají regionální platnost. Jedná se o Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, Protokol o zrušení trestu smrti k Americké úmluvě o lidských právech, Protokol číslo 6 k Evropské úmluvě o lidských právech a Protokol číslo 13 k Evropské úmluvě o lidských právech, týkající se zrušení trestu smrti za všech okolností. Česká republika v loňském roce přistoupila k úmluvám, které již dříve podepsala.

Česká republika v roce 2004 spolu s Estonskem a San Marinem ratifikovala Druhý opční protokol k Mezinárodní úmluvě o občanských a politických právech, který má za cíl zrušení trestu smrti. Protokol přijalo Valné shromáždění OSN v roce 1989 a přináší úplné zrušení trestu smrti s výjimkou států, které učinily výhradu v době ratifikace nebo přístupu, která umožní uložit trest smrti v době války ve shodě s rozsudkem za nejtěžší vojenské trestné činy spáchané v době války. K dnešnímu dni Protokol ratifikovalo 54 zemí a osm dalších jej podepsalo.

Česká republika spolu s Rakouskem, Estonskem, Finskem, Německem, Islandem, Litvou, Makedonií a Srbskem a Černou horou vloni také ratifikovala Protokol číslo 13 k Evropské úmluvě o lidských právech, který se týká zrušení trestu smrti ve všech případech. Protokol zakazuje trest smrti za všech okolností, včetně válečného stavu nebo přímé hrozby války.Zprávu AI o trestu smrti za rok 2004 najdete na: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGACT500012005?open&of=ENG-392

Podobné příběhy

2.1.2019

Trest smrti: Globální zrušení je blíž, než kdy jindy!

Dobré zprávy do nového roku: Rekordní počet 121 zemí hlasoval v prosinci na Valném shromáždění OSN pro ukončení poprav.


29.8.2018

respekt: Saúdskoarabské aktivistce hrozí trest smrti


12.10.2018

Aktuálně.cz: Egypt updělil 17 trestů smrti za útoky na kostely


10.10.2018

Vlády musí skoncovat s krutostí trestu smrti a podniknout kroky směřující k úplnému zrušení

10. říjen je od roku 2002 Světovým dnem boje proti trestu smrti.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...