Počet zabitých v Nepálu stoupá: Civilisté v Nepálu umírají rukou vlády i maoistů

Počet protiprávně zabitých osob v Nepálu se neustále zvyšuje a pachatelé těchto zločinů navíc používají stále více propracované metody, kterými zastírají svou vinu. Toto zjištění uvádí ve své nové zprávě Amnesty International.

"Jak bezpečnostní složky, tak maoisté bez rozpaků vraždí civilisty a neozbrojené bojovníky," sdělila Ingrid Massage, ředitelka asijské pobočky Amnesty International. "Nejděsivější je, že za tyto zločiny nejsou jejich viníci vůbec potrestáni, a to přes mnohé sliby vládních úředníků i maoistických představitelů."

Zpráva AI nazvaná "Nepál: Beztrestné vraždění" uvádí informace o mnoha vraždách, ke kterým došlo od porušení příměří v srpnu 2003 na obou stranách konfliktu. Zpráva také dokládá zvyšující se schopnost ozbrojených složek maskovat jejich zločiny pomocí pohřbívání těl a vynucování falešných svědeckých výpovědí. K jejich beztrestnosti přispívá i neochota úřadů pohnat viníky před spravedlnost.

Dokonce ani ti, kdo jsou odpovědní za nejkrvavější zločiny, mezi které patří třeba poprava devatenácti neozbrojených maoistů ve vesnici Doramba v okrese Remačhap ze srpna 2003, nebyli dosud potrestáni.

Jiný incident se odehrál poměrně nedávno, 3. září loňského roku byly podle dostupných informací bezpečnostními složkami zavražděny tři mladé dívky Hira Ram Rai (15 let), Džina Rai (16) a Indra Kala Rai (16). Skupina vojáků, je sledovala poté, co odešly ze školy ve vesnici Basikhora v okrese Bodžpur. Když dívky vstoupily do nedalekého lesa, vojáci je zastřelili a jejich těla pohřbili. Ani tito vrazi nebyli dosud identifikováni ani potrestáni.

Také maoisté jsou odpovědní za vraždy civilistů a zajatých příslušníků bezpečnostních složek. Dekendra Rádž Thápa, novinář a obránce lidských práv, byl maoisty unesen loni v červnu a pár týdnů poté zavražděn.

"Nezákonné zabíjení je součástí porušování lidských práv, které v této zemi nabývá hrozivého rozsahu. Běžnou součástí života obyvatel Nepálu je mučení, znásilňování, "zmizení" lidí a nezákonné zatýkání," uvedla Ingrid Massage.

Amnesty International vyzývá k řadě nezbytných kroků:

vláda i maoisté musí bránit lidská práva Nepálců a trestat viníky násilných zločinů
obě strany by měli spolupracovat s Národní komisí pro lidská práva, podepsat Chartu lidských práv a akceptovat stálý dohled nad dodržováním lidských práv, Komise OSN pro lidská práva by na svém březnovém zasedání měla jmenovat speciálního zmocněnce pro Nepál Mezinárodní tlak je účinný a díky němu v loňském roce v Nepálu poklesl počet případů "zmizení". Dnes by měla být pozornost věnována protiprávním zabitím a dalšímu porušování lidských práv," dodala Ingrid Massage.

Pozadí situace v Nepálu

Nepál sužuje devět let trvající konflikt mezi maoistickými povstalci a vládou. Po porušení příměří dne 27. srpna 2003 došlo k zintenzivnění bojů a stav na poli lidských práv se významně zhoršil. Aktivisté jsou pod stálým tlakem a také činnost Národní komise pro lidská práva je oběma stranami bojkotována.

Amnesty International opakovaně odsuzovala nezákonná zabití, ke kterým dochází na obou stranách. Naléhá také na vládu Nepálu, aby dostála svým mezinárodním závazkům, včetně práva na život. Podobně vyzývá i maoisty, aby respektovali ustanovení Ženevské konvence, která zakazuje popravy civilistů a osob neúčastnících se boje.

Národní komise pro lidská práva v Nepálu vypracovala Chartu lidských práv, která má vládu i maoisty zavázat k dodržování lidských práv. Amnesty International naléhá na obě strany, aby se k tomuto závazku připojily.

Podobné příběhy

14.9.2017

Idil: „Vězení zvýšilo moji odhodlanost"

Generální tajemník Amnesty Salil Shetty se setkává s uvězněnou ředitelkou Amnesty International Turecko, Idil Eserovou.


10.9.2017

Zákon ve službách perzekuce

Úřady mnoha zemí na celém světě stále častěji zneužívají trestní, občanské i správní právní předpisy za účelem perzekuce obhájců lidských práv a pokoušejí se tak postavit jejich aktivity mimo rámec zákona a odradit je od pokračování v takových aktivitách.


31.8.2017

Vyběhni s bezprávím

Amnesty pořádá lidskoprávní orienťák mezi ambasádami. Běžci i neběžci budou moct originálním způsobem poukázat na porušování lidských práv v konkrétních zemích.


27.8.2017

Cenzura a obránci lidských práv

Počítačová cenzura je v současné době globálním fenoménem, který se neomezuje pouze na blokování jednotlivých webových stránek. Během roku 2016 byli celkem v 55 státech lidé zatýkáni pouze za to, co řekli prostřednictvím internetu.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...