Čína: Fráze o náboženské svobodě mají daleko k realitě

Před Vánocemi vyhlásila čínská vláda opatření, která podle slov oficiálního deníku China Daily představují „významný krok na cestě k ochraně náboženských svobod čínských občanů.” Je to tedy dobrá zpráva pro všechny, kdo jsou v Číně pronásledováni kvůli aktivitám na obranu náboženských svobod? Je dobrá pro předního náboženského vůdce Zhanga Ronglianga, který byl policií zadržen 1. prosince v provincii Henan, a pro další zadržované a vězněné kvůli jejich víře?

Před Vánocemi vyhlásila čínská vláda opatření, která podle slov oficiálního deníku China Daily představují "významný krok na cestě k ochraně náboženských svobod čínských občanů." Je to tedy dobrá zpráva pro všechny, kdo jsou v Číně pronásledováni kvůli aktivitám na obranu náboženských svobod? Je dobrá pro předního náboženského vůdce Zhanga Ronglianga, který byl policií zadržen 1. prosince v provincii Henan, a pro další zadržované a vězněné kvůli jejich víře?

Podrobnější prozkoumání nových "Předpisů o náboženských otázkách", které mají být vyhlášeny k 1. březnu 2005, bohužel ukazuje, že se v přístupu Číny moc nezměnilo a náboženství zůstává nadále přísně kontrolováno vládou. Předpisy nedefinují "náboženskou víru", ani se nezabývají definicí, co jsou "normální" a "legitimní" náboženské činnosti, které, jak tvrdí, ochraňují.

Oficiálně je uznáváno pět náboženských vyznání (buddhismus, taoismus, islám, protestantismus a katolicismus); ta se však mohou organizovat pouze pod kontrolou a za dohledu úřadů. Katolicismus existuje v Číně například ve formě vlastenecké katolické církve Číny, jež není spojená s Římem a její biskupové nejsou voleni papežem, ale Pekingem. Členové římské katolické církve jsou v Číně tvrdě pronásledováni stejně jako členové jiných církví, které nepatří mezi státem uznávané církve.

Zhang Rongliang je vedoucím představitelem církve Čína pro Krista (China for Christ Church), která je jednou z největších "domácích církví" (tj. sdružení malých skupin věřících) v Číně, a také vedoucím představitelem protestantského Hlavního chrámu v provincii Fangcheng (Fangcheng Mother Church). Byl zadržen ve své vesnici Xuzhai, jež se nachází v oblasti města Zhengzhou. Podle člena církve prohledávala policie každý dům ve vesnici a zadržela disky DVD s křesťanskou tématikou, další materiály a fotografie odhalující Zhangovo "spojení s cizinci a zahraničními agenturami, které dokazovaly, že Zhang kontaktoval zahraniční organizace."

Kontakt s cizinou může v Číně sloužit jako podnět k uvěznění. Zhangova žena a dítě se skrývají. Sám Zhang Rongliang byl za svou víru již pětkrát uvězněn, dohromady na 12 let. Ve vězení byl krutě mučen. Je spoluautorem knihy "Domácí církve v Číně - Vyznání a prohlášení víry". Jeho jméno je citováno v řadě mezinárodních zpráv o stavu náboženského vyznání v Číně. Toto jej vystavuje velkému riziku věznění a mučení. Ve stejnou dobu, kdy došlo k zadržení Zhanga Ronglianga, vtrhla policie také do alespoň tří neoficiálních "domácích církví" v nedaleké provincii Fangchng.

Tento případ není zdaleka ojedinělým; nedávná zpráva Amnesty International "Human rights defenders at risk" (ASA 17/045/2004) zahrnovala případy tří dalších členů neoficiální protestantské církve (Liu Fenggang, Xu Yonghai a Zhang Shengqi), kteří byli uvězněni za své poklidné vyšetřování a odhalení pronásledování dalších křesťanů v provincii Zhejiang.

Podobné příběhy

31.8.2017

Vyběhni s bezprávím

Amnesty pořádá lidskoprávní orienťák mezi ambasádami. Běžci i neběžci budou moct originálním způsobem poukázat na porušování lidských práv v konkrétních zemích.


11.4.2017

Trest smrti a popravy v roce 2016

Amnesty přináší ucelený pohled, srovnání a statistiky uplynulého roku.


11.4.2017

ČT: Trest smrti ve světě podle Amnesty


16.1.2017

Guantánamo: Dvojí měřítko lidských práv

Koncem loňského roku byly Spojené státy americké zvoleny na dobu tří let Valným shromážděním OSN do jednoho z jejích klíčových orgánů, Rady OSN pro lidská práva, kde 1. ledna 2017 zasedly.