Maroko / Západní Sahara: Mučení ve věznicích

Mučení zadržených a vynucená přiznání pod nátlakem ve věznicích jsou součástí tažení marocké vlády proti domnělým teroristům.

V rámci "protiteroristických" opatřeních, zavedených v roce 2002, byly stovky Islamistů nebo předpokládaných Islamistů zatčeni a jsou zadržováni na základě podezření z příslušnosti ke "kriminálním gangům" nebo z účasti na plánování, podněcování nebo provádění násilných činů zejména v detenčním zařízení Témara v Západní Sahaře.

Detenční zařízení Témara, které spravuje Ředitelství pro dozor nad teritoriem (Direction de la surveillance du territoire, DST), je jedním z hlavních míst, odkud přišly zprávy o mučení. Desítky ze zatčených v rámci "protiteroristických" opatření byly údajně vystaveni mučení nebo špatnému zacházení během doby, kdy byli drženi v Témaře. Jejich věznění v tomto detenčním centru bylo utajené a nenahlášené. Jejich rodiny se nedozvěděly, kde se nacházejí, a to dokonce ani tehdy, když požádaly úřady o informace, a v některých případech byli zadržovaní několik měsíců nelegálně drženi bez spojení s vnějším světem.

Průzkum Amnesty International odhalil, že řada případů porušování marockého práva a mezinárodních norem pro lidská práva byla užita k tomu, aby se soudním úřadům zabránilo řádně přezkoumat tyto činy bezpečnostních sil a aby nemohlo být provedeno žádné šetření těchto událostí. Zadržovaní byli údajně mučeni nebo s nimi bylo špatně zacházeno, a tím byli přinuceni k tomu, aby podepsali nebo otisky prstů potvrdili prohlášení, která předtím odmítli nebo popřeli. V mnoha případech byla tato prohlášení použita u soudu jako důkazy pro získání přiznání, přestože obžalovaní v soudní síni většinou tato prohlášení odvolávali.

Amnesty International je obzvlášť znepokojena tím, že v roce 2003 bylo více než 12 lidí odsouzeno k smrti po soudních procesech, které byly silně nespravedlivé. Prudký nárůst obvinění z mučení a špatného zacházení za poslední dva roky spolu se zřejmým selháním marockých úřadů ve vyšetřování těchto případů ostře kontrastují s významnými zlepšeními, ke kterým v oblasti lidských práv v Maroku došlo za poslední měsíce a roky. Amnesty International tato zlepšení vítá, nicméně naléhá na marocké orgány, aby toto předsevzetí, které se už projevilo v řešení jiných převládajících problémů lidských práv jako např. diskriminace žen, přenesly i do boje proti mučení a špatnému zacházení.

Jako první krok k řešení tohoto problému by marocké úřady měly vzít na vědomí znepokojivý počet obvinění z mučení a špatného zacházení, a vydat jasné a veřejné pokyny pro DST, že policisté a agenti tohoto orgánu musí zachovávat zákony a přestat se zatýkáním a zadržováním lidí ve středisku v Témaře i jinde. Marocké orgány by měly realizovat všechna doporučení, která vydal Výbor OSN proti mučení v listopadu 2003. Konkrétně by měly zajistit, aby všechna obvinění z mučení a špatného zacházení - ve formě stížností obětí nebo jejich právníků a ve formě zpráv od nevládních a jiných organizací - byla podrobena okamžitému, nestrannému a plnému přezkoumání.

Dále by měly provést kroky proti beztrestnosti státních agentů podezřelých z účasti na mučení nebo špatném zacházení a zajistit, aby plánovaná nová legislativa, podle které bude v marockém zákoně mučení považováno za zločin, byla plně v souladu s nařízeními článků 1 a 4 Úmluvy proti mučení.

Marocké orgány by také měly nařídit opakování soudních řízení v procesech, které odpovídají mezinárodním standardům pro spravedlivý soud, pro všechny, kteří byli usvědčeni na základě svědectví získaných pomocí mučení nebo špatného zacházení a změnit trest pro všechny odsouzené k smrti a vyhlásit moratorium na trest s smrti s výhledem na jeho zrušení.

Podobné příběhy

1.4.2017

Petr Jašek děkuje Amnesty!

Petr Jašek byl dne 26. 2. propuštěn. Děkujeme všem za podporu! Stále však požadujeme propuštění Hassana A. Kodiho a Abdulmona Abdumawla.


30.3.2017

Slabikář poslán Tašimu

Dne 28. 3. jsme odeslali z pošty na Karlově náměstí v Praze Česko – tibetský slabikář. Ten zanedlouho doputuje do Tibetu jako vyjádření naděje a solidarity pro Tašiho ve vězení. Když už se tibetské děti nemohou učit svému jazyku, my jsme se alespoň protestně naučili psát tibetská slovíčka.


30.3.2017

Ruská federace: Zatčení členové organizace pro potírání korupce jsou vězni svědomí a měli by být okamžitě propuštěni

Zatýkání a jiné represe vůči zaměstnancům a dobrovolníkům Fondu proti korupci (ACF) jsou součástí posledního výrazného omezování práva na pokojné shromažďování a svobodu projevu v Rusku.


24.3.2017

V Bělorusku opět přituhuje: aktivisté a nezávislí novináři v ohrožení

Nejméně 48 lidí bylo nedávno v Bělorusku zadrženo během protestů s názvem „Nejsme příživníci“. Protesty byly zaměřeny proti daním uvaleným na nezaměstnané, tzv. „příživníky“. Mezi zadrženými ve dnech 10. – 12. března 2017 byli organizátoři protestů a nezávislí novináři.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...