Trest smrti: státy nadále popravují duševně nemocné a postižené

10. říjen je Světový den boje proti trestu smrti
Státy po celém světě v jasném rozporu s mezinárodními normami nadále odsuzují k trestu smrti a popravují osoby s duševními onemocněními a mentálně postižené, jak uvedla Amnesty International u příležitosti Světového dne proti trestu smrti (10. října 2014).

Amnesty International zaznamenala případy, kdy byli lidé s takovýmito poruchami odsouzeni k trestu smrti nebo popraveni v řadě zemí včetně Japonska, Pákistánu či USA. Mnoho dalších lidí je v ohrožení, pokud tyto státy neprovedou bez odkladu reformu svých justičních systémů. “Mezinárodní normy ohledně duševních nemocí a postižení jsou důležitou zárukou ochrany zranitelných lidí. Tyto standardy se nesnaží omlouvat strašlivé zločiny – nastavují pouze parametry pro podstatu trestu, který je možné udělit,” řekla k tomu Audrey Gaughranová, ředitelka Amnesty International pro globální otázky.

“Proti trestu smrti jsme za všech okolností: je to ten nejkrutější, nejvíce nelidský a ponižující trest. Země, které dosud popravují, ale musí respektovat a dodržovat mezinárodní normy včetně zákazu trestu smrti určitým zranitelným skupinám – do chvíle, než trest smrti zruší úplně.”

V tomto ročníku Světového dne proti trestu smrti staví Amnesty International a Světová koalice proti trestu smrti do středu zájmu udělování trestu smrti lidem s duševními nemocemi a mentálně postižené.

“Mezinárodní normy jasně požadují, aby lidem trpícím duševním postižením nebyl ukládán trest smrti. V mnoha případech ale postižení nejsou během trestního řízení identifikována,” uvedla Audrey Gaughranová.

“Státy, které ještě stále popravují, jsou povinné zajistit zázemí k provádění nezávislých rigorózních vyšetření. Každého člověka, kterému trest smrti hrozí, je nutné vyšetřovat od momentu obvinění i po vynesení rozsudku.”

“Naléháme na vlády všech zemí, které se doposud uchylují k trestu smrti, aby neprodleně uvalily moratorium na popravy a učinily tak první krok ke zrušení této instituce. Dnes pouze upozorňujeme na jednu z forem nespravedlnosti trestu smrti.”

Zde je několik příkladů z nedávné doby, kdy byl trest smrti použit proti lidem s duševními nemocemi a postiženími:

•Ve státě Florida v USA byl 7. ledna 2014 popraven Askari Abdullah Muhammad za vraždu spáchanou ve vězení v roce 1980. Měl dlouhou historii závažné duševní nemoci včetně opakované diagnostikované paranoidní schizofrenie. 9. dubna byl v Texasu popraven Ramiro Hernandez Llanas. Tento mexický občan přitom trpěl mentálním postižením, které bylo během posledních deseti let prokázáno šesti různými IQ testy a trest smrti tak v jeho případě učinilo protiústavním. Amnesty International nyní obrací pozornost na dva případy vězňů odsouzených k smrti, Franka Wallse a Michaela Zacka, kteří oba trpí vážnými duševními traumaty, ale již vyčerpali všechny možnosti odvolacího řízení.

•V Japonsku již bylo popraveno několik vězňů trpících duševní nemocí, další byli odsouzeni a čekají na popravu. Hakamada Iwao (78) byl k trestu smrti za vraždu odsouzen v nespravedlivém procesu v roce 1968; v současnosti je nejdéle čekajícím na smrt odsouzeným vězněm na světě. Během desetiletí věznění v izolaci se u něj vyvinuly závažné duševní problémy. V březnu 2014 byl dočasně propuštěn a existuje možnost obnoveného řízení. Matsumoto Kenji je v cele smrti od roku 1993, kdy byl odsouzen za vraždu, a může být popraven každým okamžikem. V důsledku otravy rtutí má mentální postižení (Minamata syndrom), v důsledku duševní nemoci, která u něj propukla během vazby v cele smrti je údajně paranoidní a vyjadřuje se nesouvisle; jeho právníci usilují o obnovení řízení.

•V Pákistánu byl v roce 2014 odsouzen k trestu smrti Mohammad Asghar, který byl ve Velké Británii v roce 2010 diagnostikován s paranoidní schizofrenií a poté se přestěhoval do Pákistánu. Tam byl odsouzen k smrti za rouhání.

Podobné příběhy

2.1.2019

Trest smrti: Globální zrušení je blíž, než kdy jindy!

Dobré zprávy do nového roku: Rekordní počet 121 zemí hlasoval v prosinci na Valném shromáždění OSN pro ukončení poprav.


29.8.2018

respekt: Saúdskoarabské aktivistce hrozí trest smrti


12.10.2018

Aktuálně.cz: Egypt updělil 17 trestů smrti za útoky na kostely


10.10.2018

Vlády musí skoncovat s krutostí trestu smrti a podniknout kroky směřující k úplnému zrušení

10. říjen je od roku 2002 Světovým dnem boje proti trestu smrti.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...