Trest smrti: státy nadále popravují duševně nemocné a postižené

10. říjen je Světový den boje proti trestu smrti
Státy po celém světě v jasném rozporu s mezinárodními normami nadále odsuzují k trestu smrti a popravují osoby s duševními onemocněními a mentálně postižené, jak uvedla Amnesty International u příležitosti Světového dne proti trestu smrti (10. října 2014).

Amnesty International zaznamenala případy, kdy byli lidé s takovýmito poruchami odsouzeni k trestu smrti nebo popraveni v řadě zemí včetně Japonska, Pákistánu či USA. Mnoho dalších lidí je v ohrožení, pokud tyto státy neprovedou bez odkladu reformu svých justičních systémů. “Mezinárodní normy ohledně duševních nemocí a postižení jsou důležitou zárukou ochrany zranitelných lidí. Tyto standardy se nesnaží omlouvat strašlivé zločiny – nastavují pouze parametry pro podstatu trestu, který je možné udělit,” řekla k tomu Audrey Gaughranová, ředitelka Amnesty International pro globální otázky.

“Proti trestu smrti jsme za všech okolností: je to ten nejkrutější, nejvíce nelidský a ponižující trest. Země, které dosud popravují, ale musí respektovat a dodržovat mezinárodní normy včetně zákazu trestu smrti určitým zranitelným skupinám – do chvíle, než trest smrti zruší úplně.”

V tomto ročníku Světového dne proti trestu smrti staví Amnesty International a Světová koalice proti trestu smrti do středu zájmu udělování trestu smrti lidem s duševními nemocemi a mentálně postižené.

“Mezinárodní normy jasně požadují, aby lidem trpícím duševním postižením nebyl ukládán trest smrti. V mnoha případech ale postižení nejsou během trestního řízení identifikována,” uvedla Audrey Gaughranová.

“Státy, které ještě stále popravují, jsou povinné zajistit zázemí k provádění nezávislých rigorózních vyšetření. Každého člověka, kterému trest smrti hrozí, je nutné vyšetřovat od momentu obvinění i po vynesení rozsudku.”

“Naléháme na vlády všech zemí, které se doposud uchylují k trestu smrti, aby neprodleně uvalily moratorium na popravy a učinily tak první krok ke zrušení této instituce. Dnes pouze upozorňujeme na jednu z forem nespravedlnosti trestu smrti.”

Zde je několik příkladů z nedávné doby, kdy byl trest smrti použit proti lidem s duševními nemocemi a postiženími:

•Ve státě Florida v USA byl 7. ledna 2014 popraven Askari Abdullah Muhammad za vraždu spáchanou ve vězení v roce 1980. Měl dlouhou historii závažné duševní nemoci včetně opakované diagnostikované paranoidní schizofrenie. 9. dubna byl v Texasu popraven Ramiro Hernandez Llanas. Tento mexický občan přitom trpěl mentálním postižením, které bylo během posledních deseti let prokázáno šesti různými IQ testy a trest smrti tak v jeho případě učinilo protiústavním. Amnesty International nyní obrací pozornost na dva případy vězňů odsouzených k smrti, Franka Wallse a Michaela Zacka, kteří oba trpí vážnými duševními traumaty, ale již vyčerpali všechny možnosti odvolacího řízení.

•V Japonsku již bylo popraveno několik vězňů trpících duševní nemocí, další byli odsouzeni a čekají na popravu. Hakamada Iwao (78) byl k trestu smrti za vraždu odsouzen v nespravedlivém procesu v roce 1968; v současnosti je nejdéle čekajícím na smrt odsouzeným vězněm na světě. Během desetiletí věznění v izolaci se u něj vyvinuly závažné duševní problémy. V březnu 2014 byl dočasně propuštěn a existuje možnost obnoveného řízení. Matsumoto Kenji je v cele smrti od roku 1993, kdy byl odsouzen za vraždu, a může být popraven každým okamžikem. V důsledku otravy rtutí má mentální postižení (Minamata syndrom), v důsledku duševní nemoci, která u něj propukla během vazby v cele smrti je údajně paranoidní a vyjadřuje se nesouvisle; jeho právníci usilují o obnovení řízení.

•V Pákistánu byl v roce 2014 odsouzen k trestu smrti Mohammad Asghar, který byl ve Velké Británii v roce 2010 diagnostikován s paranoidní schizofrenií a poté se přestěhoval do Pákistánu. Tam byl odsouzen k smrti za rouhání.

Podobné příběhy

1.8.2020

ČTK: Atentátníkovi z Bostonu zrušili trest smrti


28.4.2020

Týden.cz: Saúdská Arábie zakázala trest smrti pro nezletilé i trest bičování


25.10.2019

Bangladéš: Trest smrti pro 16 lidí v případu Nusrat Rafiové nic nevyřeší

Ředitel české Amnesty komentuje odsouzení 16 lidí k trestu smrti v Bangladéši.


10.10.2019

Malajsie: Nespravedlivé soudní procesy, tajné tresty smrti a odsouzení za drogové přestupky odhalují krutost trestu smrti

Je Světový den proti trestu smrti. Malajsie musí s novou legislativou začít plnit slib ohledně jeho zrušení.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...