Tři kroky k dosažení trvalého příměří v Izraeli a Gaze

Komentář ředitele Amnesty programu pro Blízký východ a severní Afriku.
Mnohokrát jsme zažili, jak se dohodnutá příměří rozplynula v prachu dalších bombardování. Pokud hovoříme o naději na spravedlivý a trvalý mír, nesmíme zanedbat tři základní lidská práva.

Nově sjednané příměří mezi Izraelem a Palestinci ztratí smysl, pokud nebude postaveno na dodržování lidských práv, jež musí hrát klíčovou roli při jakýchkoliv pokusech zastavit neustálé opakování válečných zločinů. Bez takového základu budou Palestinci i Izraelci nadále trpět.

1. Právo na život.

Během padesátidenního konfliktu bylo zabito více než 2 100 Palestinců, většinou se jednalo o civilisty. Téměř 500 z nich byly děti. Mnoho z obětí, pravděpodobně většina, zemřelo protiprávně v rámci útoků porušujících mezinárodní lidská práva (válečné zákony). Izrael v rámci bombardování a stíhání nepřátelských vojáků srovnal se zemí mnoho domů a obytných oblastí, jako by civilní životy a domovy byly irelevantní. Ve stejné době bylo na izraelském území zabito 70 lidí, z toho 6 civilistů včetně jednoho dítěte. Tito civilisté byli usmrceni raketami a jinými zbraněmi palestinských ozbrojených skupin, které byly namířeny na civilní oblasti. Došlo tak k porušení válečných zákonů.

2. Právo na svobodu pohybu a přiměřenou životní úroveň.

Chceme-li porozumět tomuto konfliktu, musíme se podívat na jeho pozadí. Již mnoho let Izrael uvaluje blokádu na Gazu, aby v pásmu kontroloval veškerý pohyb zboží. Po roce 2007, kdy Hamás převzal nad izraelskou blokádou kontrolu, můžeme hovořit o kolektivním trestu. Obyvatelé Gazy čelili všem těžkostem, jen aby přežili, ale spravedlnost nepoznali. 1,8 milionu Palestinců uvězněných v Gaze trpí nedostatkem paliva a elektřiny; nejméně třetina postrádá čistou vodu, protože Izrael k ní zablokoval přístup a nedovolil dovoz náhradních dílů k opravě poškozené kanalizační sítě. Rybáři jsou omezeni na území o rozloze třech mílí (jeho rozšíření je uvedeno v podmínkách jednání o příměří); zároveň byly zavedeny významné restrikce dovozu surovin a cementu. Vyskytly se i zákazy vývozu zemědělských produktů. Omezování pohybu ze strany Izraele způsobuje, že Palestincům, kteří potřebují urgentní lékařskou pomoc vně území Gazy, je bráněno v odchodu. Přibližně 80 % obyvatel je nyní závislých na humanitární pomoci. Blokáda musí být zrušena a průchod potřebných věcí i lidí povolen.

3. Spravedlnost pro válečné zločiny spáchané na obou stranách během konfliktu.

To je důležité nejen pro Gazu a Izrael, ale i pro celý svět. V této době konfliktu, kdy není na princip ušetření civilních obyvatel brán zřetel či je často záměrně přehlížen, nemůžeme dovolit, aby pachatelé válečných zločinů a prohřešky proti lidskosti zůstaly nepotrestány.

Při posledním konfliktu Izrael nepovolil Amnesty International nebo organizaci Human Rights Watch vstoupit do Gazy; uvidíme, jestli bude delegaci mezinárodních organizací v oblasti lidských práv umožněn vstup nyní, kdy jsou dohody o příměří v plném proudu.

V červenci Rada OSN pro lidská práva zřídila vyšetřovací komisi, aby prošetřila všechny případy porušení mezinárodního humanitárního práva a lidských práv. Účelem šetření komise je skoncovat s beztrestností a zajistit, aby byly odpovědné osoby předvedeny před soud. Komisaři by měli využít odborné zdroje, včetně vojenských expertů, a zároveň by měli mít povolení k neomezenému vstupu a dohledu. Kdyby byla doporučení OSN brána na zřetel již na počátku konfliktu v Gaze roku 2009, možná by se dokázalo zamezit protiprávnímu zabíjení a ničení na tomto území. Kdy se mezinárodní lídři naučí, že v případě upozaďování lidských práv nemůže dojít k uzavření udržitelného a spravedlivého míru?

Ať nás popohání vpřed slova Všeobecné deklarace lidských práv, která byla přijata v roce 1948 po hrůzách a genocidě druhé světové války. V její preambuli se říká: „Zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbarským činům, urážejícím svědomí lidstva.”

Celý systém mezinárodního práva, jenž byl zaveden v desetiletích po druhé světové válce, ztroskotá, pokud nebude lidské svědomí pobuřováno zločiny spáchanými jak ve válce, tak v míru. Jestliže je porušování válečných zákonů, které jsou uznávány mezinárodní komunitou, zametáno pod koberec bez ohledu na minulost, pak budou civilisté v každé další válce představovat první cíl. Také příští konflikt v Gaze/Izraeli může nastat již brzy a přinést ještě více obětí. Nyní je čas, kdy se musí lidská práva stát středobodem jakéhokoliv mírového jednání.

Philip Luther, ředitel programu Amnesty Internastional pro Blízký východ a severní Afriku

Podobné příběhy

16.11.2018

Gaza: Boj mezi Izraelem a palestinskými ozbrojenými skupinami eskaluje. Je nutné ochránit civilisty!

Obyvatelé zažili na začátku týdne největší boje ozbrojeného konfliktu od roku 2014.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...