Sýrie: Je čas, aby světoví lídři zajistili spravedlnost pro miliony válečných obětí

Chemické útoky v Sýrii musí být vyšetřeny. Přečtěte si o kampani Amnesty a podepisujte petici.

Úterní chemický útok (4. 4. 2017), který zasáhl město Khan Sheikhoun v Idlíbu, zabil více než 70 lidí a stovky dalších zranil. Ačkoli ruské i syrské úřady tvrdí, že za útok nenesou odpovědnost, je nutné, aby byl vyšetřen a aby byli ti, kteří ho spáchali, předvedeni před soud. Od roku 2013 bylo vládními silami a ozbrojenými skupinami spácháno několik chemických útoků a dosud za ně nebyl nikdo potrestán

Zatímco v Sýrii beztrestně pokračují válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, kampaň Amnesty International připomíná šesté výročí této krizi a vyzývá světové lídry, aby podnikli okamžitou akci k zajištění spravedlnosti a odškodnění milionům obětí války.

Kampaň Spravedlnost pro Sýrii vyzývá vlády, aby zastavily beztrestnost a realizovaly  odpovědnost za zločiny tím, že podpoří a poskytnou finance k vytvoření  vyšetřovacího mechanismu zločinů v Sýrii, který odhlasovalo Valné shromáždění OSN v prosinci 2016. Vyzývá také, aby prosadily univerzální jurisdikci k vyšetřování a stíhání podezřelých ze zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, která je umožňuje soudit prostřednictvím soudů v jejich zemích.

„Šest let utrpení. Neexistuje žádná omluva pro to, aby strašlivé zločiny, které jsou páchány v Sýrii, prošly před mezinárodním právem bez trestu,“ řekla Samah Hadidová, ředitel kampaní Amnesty International z regionální kanceláře v Bejrútu.

„Vlády už teď mají právní nástroje, pomocí kterých mohou zastavit beztrestnost, která zapříčinila smrt statisíců Syřanů a vysídlení dalších milionů. Je čas tyto nástroje zapojit.“

Všechny státy mohou vykonávat univerzální jurisdikci nad zločiny spáchanými proti mezinárodnímu právu, jako jsou zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. Jinými slovy, univerzální jurisdikce přináší možnost vyšetřovat a stíhat jednotlivce, podezřelé z páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, mučení, genocidy a nucených zmizení v Sýrii, a to bez ohledu na to, kde byl zločin spáchán či jaké národnosti je podezřelý či oběť.

Dnes více než 147 zemí světa univerzální jurisdikci podporuje. Evropské země jako Francie, Německo, Nizozemsko, Švédsko a Švýcarsko v současnosti již vyšetřují zločiny spáchané v Sýrii. Rezoluce přijatá Valným shromážděním v prosinci 2016 dala syrským lidem záblesk naděje, že spravedlnosti je možné dosáhnout. Vyzvala k ustanovení nezávislého mezinárodního mechanismu, který by napomohl vyšetřování a stíhání nejvážnějších zločinů spáchaných v Sýrii od března 2011.

Tím, že obešla mrtvý bod, na kterém se ocitla Rada bezpečnosti OSN, která se ukázala být ve věci potrestání porušování lidských práv v Sýrii neschopnou, vyslala tato rezoluce jasnou zprávu. Mechanismus nyní čeká na nezbytné financování ze strany členských států OSN, aby mohl být spuštěn. „Přijetím této rezoluce vyslalo mezinárodní společenství lidem Sýrie jasnou zprávu naděje: slib, že svět na ně nezapomněl, že ti, kteří jsou zodpovědní za jejich utrpení, neuniknou trestu,“ řekla Samah Hadidová. „Je nutné, aby vlády, které pro mechanismus hlasovaly, podnikly nezbytné kroky k jeho financování a kooperaci, což umožní zajistit spravedlnost obětem konfliktu v Sýrii.“

Pozadí 

Podle speciálního vyslance OSN v Sýrii překročil počet úmrtí od počátku krize 400 000, což znamená, že byl v rámci konfliktu zabit každý stý Syřan.

Více než 20 % Syřanů žije jako uprchlíci mimo vlastní zemi. Polovina lidí, kteří zůstali v Sýrii, potřebuje akutně humanitární pomoc.

Od počátku krize dokumentují  Amnesty International a další lidskoprávní organizace i agentury OSN zločiny proti lidskosti a válečné zločiny páchané všemi stranami zapojenými do syrském konfliktu.

Tyto zločiny zahrnují popravy bez předchozích soudů, mučení a další kruté zacházení, cílené  útoky na civilisty, domovy, lékařská zařízení a občanskou infrastrukturu, stejně jako nahodilé útoky, nucená zmizení, vyhlazování a únosy.

PODEPIŠTE PETICI pod heslem "Už nikdy více"!

Podobné příběhy

18.12.2016

Nutné prošetření zpráv o týrání a chladnokrevného zabíjení vesničanů iráckými silami poblíž Mosulu

Irácké autority musí naléhavě vyšetřit zprávy, že bojovníci oblečení v uniformách irácké federální policie mučili a mimosoudně popravili obyvatele ve vesnici jižně od Mosulu, kterou obsadili, řekla Amnesty International.


16.11.2016

Globální nečinnost umožňuje brutální destrukci Aleppa

Zhroucení syrského příměří, v posledních dnech přineslo zuřivou eskalaci bombardování Aleppa. Podle syrské nezávislé lidskoprávní skupiny Violations Dokumentation Center, nejméně 173 civilistů bylo zabito, převážně ve městě a guvernorátu Aleppo.


19.9.2016

Amnesty k summitům OSN o uprchlících a migrantech

OSN má za cíl koordinovaný a humánnější postup zemí směrem k uprchlíkům. V úterý pořádá summit o uprchlících i prezident USA Obama.


29.2.2016

Teď proměňte své sliby v činy, vyzývají nevládky lídry z dárcovské konference

Konsorcium nevládních organizací k dárcovské konferenci "Supporting Syria"