Trest smrti v roce 2013: několik málo zemí způsobilo velký nárůst počtu poprav

Vychází každoroční zpráva Amnesty International o počtech vynesených rozsudků smrti a uskutečněných poprav. Největší nárůst poprav způsobily v roce 2013 Írán a Irák.
Írán a Irák – to jsou země, které způsobily nárůst počtu poprav v uplynulém roce. Vývoj v těchto státech tak jde zcela proti celosvětovému trendu směřujícímu ke zrušení trestu smrti.

Výše počtu poprav v některých zemích je skutečně alarmující. Jde přitom hlavně o dva zmíněné blízkovýchodní státy. Celosvětový nárůst byl hlavně kvůli jejich přičinění v roce 2013 15 %.

“Horečné zabíjení, jaké jsme zaznamenali v zemích jako je Írán a Irák, je ostudné. Tyto země, které dál lpí na trestu smrti, jsou ale zcela jasně na špatné straně dějin a stávají se také díky tomu stále izolovanějšími,” říká Salil Shetty, generální tajemník Amnesty International. “Jen málo zemí provádí většinu tohoto nesmyslného, státem sponzorovaného zabíjení. Nepodaří se jim ale zvrátit celkový trend zrušit tento trest úplně.”

Počet poprav v Íránu (nejméně 369) a Iráku (169) řadí tyto země na druhé a třetí místo v pomyslném žebříčku provedených poprav. Na jeho vrcholu zůstává Čína, kde je skutečný počet poprav stále přísně tajen. Podle průzkumů Amnesty International to ale budou každoročně tisíce lidí.

Další místa žebříčku patří Saúdské Arábii (79 poprav), USA (39) a Somálsku (34). Bez Číny, kde nejsou počty jasné, byl v roce 2013 celkový počet provedených poprav 778 – o rok dříve to přitom bylo 682. Popravy provedlo 22 zemí, o jednu více než v roce 2012.

Indonésie, Kuvajt, Nigérie a Vietnam používání trestu smrti obnovily.

I přes zmíněné překážky stále pokračuje trend snižování počtu zemí, které k nejvyššímu možnému trestu přistupují v posledních 20 letech. Pokrok byl v tomto ohledu v minulém roce zaznamenán ve všech částech světa.

Mnoho zemí, které k popravám přistupovaly v roce 2012, od nich loni zcela ustoupily. Šlo třeba o Gambii, Spojené arabské emiráty nebo Pákistán, kde úřady znovu pozastavily používání trestu smrti. Od poprav upustilo také Bělorusko, což učinilo z Evropy a Střední Asie poprvé od roku 2009 region bez jediné popravy.

Před 20 lety aktivně používalo trest smrti 37 zemí. Toto číslo kleslo na 25 v roce 2004 a loni to bylo 22.

Jen devět zemí světa popravovalo pravidelně každý rok v uplynulých pěti letech. “Dlouhodobý trend je jasný – trest smrti se stává minulostí. Apelujeme na všechny vlády, které stále zabíjejí ve jménu spravedlnosti, aby na trest smrti okamžitě zavedly moratorium a snažily se ho co nejdříve úplně zrušit,” vyzývá Salil Shetty.

V mnoha zemích, které tento trest vykonávají, je jeho použití zahaleno tajemstvím. Žádné informace nejsou zveřejňovány a v mnoha případech úřady neinformují ani členy rodiny, právníky nebo veřejnost v předstihu, že se poprava bude konat.

V loňském roce byly nejčastějšími způsoby poprav stětí, elektrický proud, popravčí četa, oběšení a smrtící injekce. Veřejné popravy se konaly v Íránu, Severní Koreji, Saúdské Arábii a Somálsku.

Lidé, kteří dostali trest smrti, byli často odsouzeni za méně závažné zločiny jako je třeba krádež, drogové delikty nebo hospodářská trestná činnost a často také dokonce za věci, které by vůbec trestné neměly být – například cizoložství nebo rouhání. Některé země také použily nejasně formulované “politické” zločiny, aby se tak zbavily ať už skutečných nebo jen domnělých disidentů.

SITUACE V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH

Blízký východ a severní Afrika

Už třetí rok po sobě došlo k velkému nárůstu počtu poprav v Iráku. Loni jich bylo vykonáno nejméně 169, což je o téměř třetinu více než o rok dřív. Drtivá většina z nich byla odsouzena podle nejasných zákonů proti terorismu.

V Íránu bylo oficiálně vykonáno nejméně 369 poprav. Důvěryhodné zdroje ale poukazují na další stovky případů, které jsou drženy v tajnosti. Celkový počet by tak mohl být i víc než 700.

Saúdská Arábie pokračovala minulý rok v používání trestu smrti zhruba ve stejném množství jako dva roky předtím. Poprvé po třech letech ale například provedla popravu tří mladistvých pachatelů – což je v rozporu s mezinárodním právem.

Irák, Írán a Saúdská Arábie dohromady představují 80 procent všech celosvětových poprav s výjimkou Číny.

I v tomto regionu ale najdeme – i když omezený – pozitivní vývoj. Nikdo nebyl popraven ve Spojených arabských emirátech poprvé po třech letech a počet poprav klesl v Jemenu, druhý rok v řadě.

Afrika

V subsaharské Africe popravuje pouze pět zemí: Botswana, Nigérie, Somálsko, Jižní Súdán a Súdán. Nigérie, Somálsko a Súdán dohromady provedly přes 90 procent všech trestů smrti v regionu.

Zdokumentovaný počet poprav v Somálsku se zvýšil ze šesti v roce 2012 na 34 minulý rok.

V Nigérii byli oběšeni čtyři muži jako první poprava po sedmi letech. Stalo se to poté, co dal prezident Goodluck Jonathan zelenou obnovení poprav v zemi.

Několik států regionu – včetně Beninu, Ghany nebo Sierry Leone – podniklo významné kroky k ukončení používání trestu smrti, a to buď prostřednictvím revize ústavy, nebo návrhů změn trestních kodexů, které by nejvyšší trest zrušily.

Americký kontinent

USA byly znovu jedinou zemí v regionu, která k popravám přistoupila. Provedla jich ale o čtyři méně (39) než rok předtím. Nejvíce k popravám docházelo v Texasu – 41 procent všech poprav na kontinentu.

Oproti tomu se Maryland stal osmnáctým státem USA, který trest smrti zakázal.

Nulový počet poprav má také několik karibských států, a to poprvé od doby, kdy Amnesty International tento stav sleduje – tedy 80. let 20. století.

Asie

Vietnam a Indonésie byly v tomto regionu dvěma státy, kde znovuobnovili popravy v minulém roce. Indonésie k tomu přistoupila po čtyřech letech a popravila pět mužů, z toho dva za obchod s drogami.

Čína i v loňském roce popravila více lidí než zbytek světa dohromady, ale protože je trest smrti státním tajemstvím, nejsou k dispozici přesná data. Na druhé straně jsou ale i v této zemi patrné drobné známky pokroku. Zavedena byla nová právní ochrana v případě udělení trestu smrti a Nejvyšší soud oznámil konec praxe odebírání orgánů od popravených vězňů.

Žádné popravy nejsou za loňský rok hlášeny ze Singapuru. Mnoha lidem odsouzeným k trestu smrti tady byl dokonce jejich trest zmírněn. Pacifický subregion byl i loni oblastí bez poprav, a to navzdory tomu, že Papua Nová Guinea o jejich obnovení uvažovala.

Evropa a Střední Asie

Poprvé od roku 2009 byla Evropa a Střední Asie zónou s nulovým počtem poprav. Jedinou zemí, která má stále trest smrti ve svém právním systému, je Bělorusko. Ani to ale loni k žádné popravě nepřistoupilo.

Video, statistky, grafy nebo interaktivní mapu trestu smrti za rok 2013 najdete na mezinárodních stránkách Amnesty.

Podobné příběhy

1.8.2020

ČTK: Atentátníkovi z Bostonu zrušili trest smrti


28.4.2020

Týden.cz: Saúdská Arábie zakázala trest smrti pro nezletilé i trest bičování


25.10.2019

Bangladéš: Trest smrti pro 16 lidí v případu Nusrat Rafiové nic nevyřeší

Ředitel české Amnesty komentuje odsouzení 16 lidí k trestu smrti v Bangladéši.


10.4.2019

Trest smrti v roce 2018: Dramatický pokles v celosvětových popravách

Celosvětové popravy poklesly o 31% a dosáhly nejnižší úrovně nejméně za dekádu. Několik zemí ale zaznamenalo nárůst v popravách - Bělorusko, Japonsko, Singapur, Jižního Súdán nebo USA. Thajsko obnovilo popravy, Srí Lanka hrozila, že ho bude následovat. Čína zůstala největším světovým popravčím, následovaná Íránem, Saúdskou Arábií, Vietnamem a Irákem.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...