Maďarsko: Nový zákon představuje existenční hrozbu pro nevládní organizace

K protestu Amnesty proti likvidačnímu zákonu se připojily na dvě stovky evropských nevládek včetně 25 českých neziskových hráčů.

Nový zákon, který by penalizoval nevládní organizace podporující migraci, je podle Amnesty velmi znepokojivým a neoprávněným útokem na občanskou společnost. Nesplnění požadavků, které z něj vyplývají, by vedlo k pokutám, pozastavení nebo dokonce rozpuštění nevládních organizací zabývajících se migrací. Legislativní balíček s názvem „STOP Soros“ předložený vládou maďarskému parlamentu v úterý večer, vyžaduje národní bezpečnostní prověrku a vládní povolení pro nevládní organizace, které "podporují migraci".

„Špatně maskované pokusy o stigmatizování některých nevládních organizací se nyní změnily v úplný frontální útok, který ohrožuje samotnou existenci organizací, které v Maďarsku dělají zásadní práci, včetně Amnesty International,“ řekla Gauri van Guliková, ředitelka Amnesty International pro Evropu.

„Tento zákon by poskytl vládě bianco šek na to, aby se zaměřila na sebemenší záminky. Ve skutečnosti tyto návrhy nemají nic společného s ochranou národní bezpečnosti a hranic. Jen to všem, kteří svou prací pomáhají lidem v nouzi a odvážili se zvednout své hlasy, svazuje ruce a umlčuje je,“ upozornila Guliková.

Podle inkriminovaných právních předpisů by maďarská vláda "identifikovala" nevládní organizace, které považuje za "podporující migraci". Zákon by vyžadoval, aby nevládní organizace získaly povolení ministra vnitra k plnění svých základních funkcí. Tato práce zahrnuje kampaňování, "ovlivňování soudů", přípravu informačních materiálů, organizování sítí a nábor dobrovolníků s cílem sponzorovat, organizovat nebo jinak podporovat vstup a pobyt osob hledajících mezinárodní ochranu. Ministr vnitra by následně zapojil národní bezpečnostní složky, aby provedly bezpečnostní prověrky. Tento postup může trvat až devět měsíců.

Navrhovaný nový zákon by vyžadoval od organizací, aby zaplatily daň ve výši 25% z jakéhokoli zahraničního financování zaměřeného na "podporu migrace". Pokud tak neučiní, budou podrobeny zásahům, které by mohly vést k abnormálně vysokým pokutám, bankrotu a rozpuštění příslušné nevládní organizace.

Návrhy odporují povinnostem Maďarska vyplývajícím z mezinárodního práva chránit právo na svobodu sdružování, projevu a pohybu.

„Vyzýváme Maďarsko ke stažení tohoto návrhu zákona. Je nejvyšší čas, aby čelní představitelé EU, kteří stáli opodál, když Maďarsko překračovalo jednu červenou čáru za druhou, konečně přijali konkrétní kroky k zastavení tohoto útoku na občanskou společnost.“ vyzvala Gauri van Guliková a dodala: "Budeme vzdorovat tomuto diskriminačnímu a škodícímu zákonu na každé úrovni, od ulic k soudům, v Maďarsku i mimo něj."

Akce v Česku

Ředitel české sekce Amnesty Mark Martin se připojil ke svým evropským kolegům a dopisem vyzval český neziskový sektor, aby nemlčel. Aby organizace společně s Amnesty šířily mezi své podporovatele a přátele informaci o tom, že i v členském státě EU může být vážně ohrožená svobodná občanská společnost, a že je potřeba se proti tomu postavit.

K dopisu se v Česku připojily tyto organizace:

ADRA Česká republika

Agora Central Europe

Asociace pro mezinárodní otázky – AMO

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Centrum pro integraci cizinců

CEELI Institute

Centrum pro komunitní práci

Centrum pro studium demokracie a kultury - CDK

Člověk v tísni

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV)

Česká společnost ornitologická

Český helsinský výbor

DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

Diakonie ČCE

Encyklopedie migrace

Forum 2000

Glopolis

Hnutí Brontosaurus

In Iustitia

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

JCI – Junior Chamber International

Konsoricum nevládních organizací pracujícících s migranty

META – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Most pro o.p.s. - poradna pro cizince

Multikulturní centrum Praha

Nadace Charty 77

Nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Partnerství

Nezávislé sociálně ekologické hnutí - NESEHNUTÍ

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)

Občanské Bělorusko

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Transparency International ČR

Zelený kruh

Pozadí

Zatím není jasné, jestli se zákon bude schvalovat v Parlamentu běžným, nebo urychleným postupem.

Definice organizací, na které se vztahuje tento zákon, zní v návrhu zákona takto (neoficiální překlad): „Podle tohoto zákona se tyto sdružení a nadace kvalifikují jako organizace, které podporují migraci, když jsou registrovány v Maďarsku a sponzorují, organizují nebo jinak podporují vstup nebo pobyt takových státních příslušníků třetích zemí, kteří usilují o mezinárodní ochranu a pocházejí z bezpečné třetí země."

Aby zákon prošel, potřebuje hlasy 2/3 poslanců – kvůli tomu, že se týká národní bezpečnosti.

Pokud organizace nedostanou schválení k práci a budou v ní přesto pokračovat, budou čelit třem procedurálním krokům:

1. Oznámení, aby se řídily zákony a zastavily neoprávněné činnosti. Mezitím je pozastaveno daňové číslo.

2. Uložení pokuty až do výše 5 800 eur za každé porušení zákona.

3. Pokud nezaplatí pokutu, může soud tuto organizaci zrušit.

Nový návrh přichází poté, co v červnu roku 2017 vstoupil v Maďarsku v platnost zákon o transparentnosti organizací financovaných ze zahraničí. Ten stanovil, že organizace, které dostávají finanční prostředky odjinud než z Maďarska, se musí registrovat u úřadů. Zahrnoval ustanovení o pokutách a trestních sankcích pro ty, kteří nařízení nedodrželi. Po jeho přijetí několik nevládních organizací - včetně Amnesty International Maďarsko – oznámilo, že se tímto zákonem nebudou řídit.

Dopis žádající solidaritu českých nevládek

Podobné příběhy

26.3.2020

MAĎARSKO: NEOMEZENÉ PRAVOMOCE NEJSOU VŠELÉK!

Amnesty varuje před prodloužením stavu nouze na neomezenou dobu, kterým si Maďarská vláda zajistila bianco šek na řízení státu pomocí dekretů. Bez Parlamentu.


14.10.2019

V Polsku přituhuje. Výsledky právě proběhlých parlamentních voleb ukážou, jak moc

Amnesty zdokumentovala řadu oblastí, ve kterých se Poláci v současné době potýkají s lidskoprávními problémy - ve kterých #prituhuje.


21.2.2019

Globální útok na nevládky dosáhl krizového bodu - nové zákony omezují životně důležitou práci v oblasti lidských práv

Vlády na celém světě stále častěji napadají neziskové organizace tím, že vytvářejí zákony, které je a jejich pracovníky vystavují dohledu, různým byrokratickým překážkám a hrozbě uvěznění.


25.6.2019

Evropský soud odmítl polský zákon, který nutí soudce Nejvyššího soudu odejít do důchodu

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl, že zákon Polska o Nejvyšším soudu porušuje právo EU.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...