Trest smrti 2017: Subsaharská Afrika je "maják naděje" pro konec poprav a trestu smrti ve světě

Rok 2017 přinesl pozitivní zprávy ohledně trestu smrti a poprav ve světě - čísla se snižují, zemí bez trestu smrti přibývá.

Subsaharská Afrika učinila velké kroky v celosvětovém boji za zrušení trestu smrti - došlo k výraznému poklesu  trestů smrti, uložených v rámci celého regionu.

Guinea se stala 20. státem v subsaharské Africe, který  zrušil trest smrti za všechny zločiny, zatímco Keňa zrušila povinný trest smrti za vraždu. Burkina Faso a Čad podnikly kroky ke zrušení tohoto trestu  v rámci nových nebo navrhovaných zákonů.

„Pokrok v subsaharské Africe posílil její pozici jako majáku naděje. Vedení zemí v tomto regionu dává novou naději, že zrušení krutého, nelidského a ponižujícího trestu  je na dosah," uvedl generální tajemník Amnesty International Salil Shetty. „Teď, když 20 zemí v subsaharské Africe zrušilo trest smrti za všechny zločiny, je nejvyšší čas, aby zbytek světa následoval jejich příklad a přenechal tento  odporný trest historickým knihám," dodal.

Amnesty zaznamenala pokles počtu popravujících zemí v subsaharské Africe -  z pěti v roce 2016 na dvě v roce 2017 - Jižní Súdán a Somálsko. Nicméně v souvislosti se zprávami, že Botswana a Súdán obnovily popravy v roce 2018, Amnesty zdůrazňuje, že to nesmí zastínit pozitivní kroky ostatních zemí v celém regionu.

I odjinud z Afriky přicházejí pozitivní zprávy: Gambie podepsala mezinárodní smlouvu, kterou se zavázala nevykonávat popravy a zrušit trest smrti. Gambijský prezident zavedl v únoru 2018 oficiální moratorium na popravy.

Významný pokrok po celém světě

Vývoj v subsaharské Africe v roce 2017 je důkazem pozitivního trendu na celém světě – v roce 2017 došlo k dalšímu snížení celosvětového používání trestu smrti.

Amnesty International zaznamenala nejméně 993 poprav v 23 zemích v roce 2017, o 4% méně než v roce 2016 (1 032 poprav) a o 39% méně od roku 2015 (když Amnesty zaznamenala 1 634 poprav, což je nejvyšší počet od roku 1989). V roce 2017 bylo zaznamenáno nejméně 2591 rozsudků smrti v 53 zemích, což je významný pokles z rekordně vysokého počtu  3 117 v roce 2016. Tyto údaje nezahrnují tisíce rozsudků smrti a poprav, které dle mínění Amnesty International  byly uloženy a vykonány v Číně, kde čísla zůstávají klasifikována jako státní tajemství.

Vedle Guiney také Mongolsko zrušilo trest smrti za všechny zločiny, takže v roce 2017 byl celkový počet států bez trestu smrti 106

Poté, co se přidala Guatemala, počet zemí, které trest smrti zrušily v zákoně nebo v praxi je teď 142. Pouze 23 zemí pokračovalo v provádění poprav- stejný počet jako v roce 2016. Několik států pokračovalo v popravách po přerušení.

Významné kroky k omezení používání trestu smrti byly také přijaty v zemích, které jsou jeho letitými zastánci. V Íránu se zaznamenané popravy snížily o 11% a popravy související s drogami se snížily na 40%. Byly také provedeny kroky ke zvýšení hodnoty množství drog, která by vyžadovala uložit povinný trest smrti. V Malajsii byly novelizovány protidrogové zákony a je už na soudech, jaké uloží tresty  v případech obchodování s drogami. Tyto změny pravděpodobně povedou ke snížení počtu trestů smrti ukládaných v obou zemích v budoucnu. Indonésie, která popravila čtyři osoby odsouzené za drogové trestné činy v roce 2016, neprováděla v loňském roce popravy a hlásila mírný pokles počtu uložených trestů smrti..

Znepokojující trendy – hlavně kvůli drogám

I přes pozitivní zprávy zůstávají země, které je narušují: Patnáct zemí uvalilo tresty smrti nebo popravilo lidi za trestné činy související s drogami, ačkoli je to proti mezinárodnímu právu. Regiony Blízkého východu a severní Afriky zaznamenaly v roce 2017 nejvyšší počet poprav v souvislosti s drogami. Také v oblasti Asie a Tichomoří se k němu většina zemí za zločiny související s drogami uchylovala (10 zemí ze 16).

Amnesty International zaznamenala popravy související s drogami ve čtyřech zemích - v Číně (kde jsou údaje klasifikovány jako státní tajemství), Íránu, Saúdské Arábii a Singapuru. Státní tajemství, které kryje trest smrti taky v Malajsii a ve Vietnamu, znemožnilo určit, zda došlo k popravám za drogové trestné činy. V Singapuru bylo oběšeno osm lidí v roce 2017 - vše za trestné činy související s drogami - dvojnásobek  počtu v roce 2016. Podobný trend byl v Saúdské Arábii, kde trest popravy  v souvislosti s drogami prudce vzrostl z 14% celkových poprav v roce 2016 na 40% v roce 2017.

„Navzdory krokům směřujícím ke zrušení trestu smrti jsou stále ještě někteří vůdci, kteří by se uchýlili k trestu smrti jako " rychlé nápravě " spíše, než aby problémy řešili v jejich kořenech  použitím humánních, efektivních a  důkazy podložených  koncepčních strategií,“ upozornil Shetty.

„Drakonická protidrogová opatření, která se široce používají na Blízkém východě a v oblasti Asie a Tichomoří naprosto selhala v řešení problému," dodal.

Vlády také v roce 2017 porušily několik dalších zákazů podle mezinárodního práva: Nejméně pět lidí v Íránu bylo popraveno za zločiny spáchané ve věku méně než 18 let a  alespoň 80 dalších zůstávalo v celách smrti. Osoby s mentálním postižením byly popraveny nebo odsouzeny k smrti  v Japonsku, na Maledivách, v Pákistánu, v Singapuru a v USA. Amnesty International zaznamenala několik případů lidí, kteří čelí trestu smrti po "přiznání" zločinů v důsledku mučení nebo jiného špatného zacházení v Bahrajnu, Číně, Íránu, Iráku a Saúdské Arábii. V Íránu a Iráku byla některá z těchto "přiznání" vysílána živě v televizi.

Přestože celkový počet  zemí vykonávajících popravy zůstal stejný, Bahrajn, Jordánsko, Kuvajt a Spojené arabské emiráty pokračovaly v popravách po letech, kdy nepopravovaly.

Výhled do budoucna

Víme nejméně o  21 919 lidech na světě, kteří jsou odsouzeni k smrti. Podle Amnesty tudíž není na čase polevovat v  nátlaku. Rok 2017 přinesl pozitivní kroky, jejichž plný dopad bude zaznamenán v nadcházejících měsících a letech. Nicméně, některé země udělaly i krok zpátky nebo tím vyhrožují. Kampaň proti trestu smrti proto zůstává stejně bezpodmínečně nutná,  jako kdykoli předtím. 

„Za posledních 40 let jsme zaznamenali obrovský pozitivní posun v globálním vývoji okolo trestu smrti, ale je třeba podniknout naléhavější kroky k zastavení této praxe státního zabíjení. Trest smrti je příznakem kultury násilí, nikoli řešením. Víme, že tím, že podnítíme podporu lidí po celém světě, se můžeme postavit proti tomuto krutému trestu a skoncovat s ním všude,“ uzavřel s nadějí Salil Shetty.

Podobné příběhy

29.8.2018

respekt: Saúdskoarabské aktivistce hrozí trest smrti


11.10.2017

Singapur stále popravuje za drogové delikty. Reformy nepomáhají

Singapur pokračuje v letitém porušování mezinárodního práva – odsuzuje lidi k trestu smrti povinně, bez vlivu názoru soudce.


31.8.2017

Vyběhni s bezprávím

Amnesty pořádá lidskoprávní orienťák mezi ambasádami. Běžci i neběžci budou moct originálním způsobem poukázat na porušování lidských práv v konkrétních zemích.


16.1.2018

USA: Zavřete po 16 letech Guantánamo jednou provždy

Při 16. výročí otevření nechvalně známého zadržovacího zařízení na námořní základně USA v zátoce Guantánamo Amnesty International znovu vyzývá ke spravedlivému procesu nebo okamžitému propuštění těch, kteří jsou tam zadrženi. Zároveň apeluje na jeho uzavření.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...