Vlády musí skoncovat s krutostí trestu smrti a podniknout kroky směřující k úplnému zrušení

10. říjen je od roku 2002 Světovým dnem boje proti trestu smrti.

S vězni odsouzenými k smrti musí být zacházeno s lidskostí a důstojností a musí být vězněni v podmínkách, které splňují mezinárodní právo a normy v oblasti lidských práv. 

Amnesty International proto zahajuje novou kampaň za účelem vyvíjení nátlaku zejména na  pět zemí: Bělorusko, Ghanu, Írán, Japonsko a Malajsii, aby skoncovaly s nehumánními podmínkami zadržování vězňů  odsouzených k smrti a posunuly se směrem k úplnému zrušení trestu smrti. 

„Bez ohledu na to, jaké trestné činy možná spáchali, neměl by být nikdo z nich nucen snášet nelidské podmínky vazby. Přesto jsou v mnoha případech vězni odsouzení k smrti drženi v přísné izolaci, bez přístupu k nezbytné medikaci a žijí s neustálou úzkostí způsobenou  hrozbou popravy," řekl Stephen Cockburn, zástupce ředitele Programu globálních otázek Amnesty International. 

Skutečnost, že některé vlády informují vězně a jejich příbuzné o tom, že budou popraveni, jen několik dní nebo v některých případech několik málo okamžiků před jejich popravou, je krutá.

Všechny vlády, které stále vykonávají trest smrti, ho musí okamžitě zrušit a skoncovat se  strašlivými podmínkami zadržení, které je mnoho vězňů v celách smrti nuceno snášet," dodal Cockburn. 

Ačkoli Amnesty International již zdokumentovala zneužívání na celém světě, její nová kampaň upozorňuje na případy v Bělorusku, Ghaně, Íránu, Japonsku a Malajsii, kde je krutost spojená s    trestem smrti běžná. 

Ghaně vězni z cel smrti řekli, že často nemají přístup k lékům na akutní, ani na dlouhodobá onemocnění. 

Mohammad Reza Haddadi z Íránu,  který je v cele smrti od svých 15ti let, musí snášet psychický teror toho, že mu naplánovali a později zrušili popravu už nejméně šestkrát za posledních 14 let.  

Matsumoto Kenji z Japonska trpí duševní poruchou pravděpodobně v důsledku dlouhých let strávených na samotce. 

Hoo Yew Wah z Malajsie v roce 2014 podal žádost o milost, ale dodnes nemá žádné zprávy. 

V Bělorusku jsou popravy přísně skrývány před veřejností a provádějí se bez jakéhokoliv oznámení vězňům, jejich rodinám nebo zákonným zástupcům. 

Amnesty International se staví proti trestu smrti ve všech případech bez výjimky a bez ohledu na povahu či okolnosti trestného činu; vinu, nevinu, nebo jiné vlastnosti jedince; nebo metodu, použitou státem k popravě. 

Trest smrti je porušením práva na život, jak je uvedeno ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Je to nejvíce krutý, nelidský a ponižující trest. 

Amnesty International zaznamenala v roce 2017 993 poprav v 23 zemích, což představuje pokles  o 4% od  roku 2016 a o 39% od roku 2015. Většina poprav se konala  v Íránu, Saúdské Arábii, Iráku a Pákistánu. Tyto součty nezahrnují tisíce poprav prováděných v Číně, kde údaje o použití trestu smrti  zůstaly klasifikovány jako státní tajemství.

Podobné příběhy

12.10.2018

Aktuálně.cz: Egypt updělil 17 trestů smrti za útoky na kostely


29.8.2018

respekt: Saúdskoarabské aktivistce hrozí trest smrti


12.4.2018

Trest smrti 2017: Subsaharská Afrika je "maják naděje" pro konec poprav a trestu smrti ve světě

Rok 2017 přinesl pozitivní zprávy ohledně trestu smrti a poprav ve světě - čísla se snižují, zemí bez trestu smrti přibývá.


11.10.2017

Singapur stále popravuje za drogové delikty. Reformy nepomáhají

Singapur pokračuje v letitém porušování mezinárodního práva – odsuzuje lidi k trestu smrti povinně, bez vlivu názoru soudce.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...